Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/0010(APP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0125/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0125/2015

Keskustelut :

PV 15/04/2015 - 14
CRE 15/04/2015 - 14

Äänestykset :

PV 15/04/2015 - 16.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0093

Pöytäkirja
Keskiviikko 15. huhtikuuta 2015 - Bryssel

14. Vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen muuttaminen *** (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Suositus esityksestä neuvoston asetukseksi vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 muuttamisesta [05479/2015 - C8-0047/2015- 2015/0010(APP)] - Budjettivaliokunta. Esittelijät: Jan Olbrycht ja Isabelle Thomas (A8-0125/2015)

Isabelle Thomas esitteli suosituksen.

Puhetta johti
varapuhemies Antonio TAJANI

José Manuel Fernandes (esittelijän sijainen) esitteli suosituksen.

Kristalina Georgieva (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Victor Boştinaru (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Daniel Buda PPE-ryhmän puolesta, Eider Gardiazabal Rubial S&D-ryhmän puolesta, Zbigniew Kuźmiuk ECR-ryhmän puolesta, Gérard Deprez ALDE-ryhmän puolesta, Miguel Urbán Crespo GUE/NGL-ryhmän puolesta, Indrek Tarand Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jonathan Arnott EFDD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ivan Jakovčić, sitoutumaton Michał Marusik, Tomáš Zdechovský, Jean-Paul Denanot, Jean Arthuis, Marco Zanni, Sophie Montel, Siegfried Mureşan, Clare Moody, Eva Paunova, Andrea Cozzolino, Daniele Viotti, Claudia Tapardel, Georgi Pirinski, Derek Vaughan, Alfred Sant, Bogusław Liberadzki ja Carlos Zorrinho.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Doru-Claudian Frunzulică ja Maria Grapini.

Puheenvuorot: Kristalina Georgieva ja Isabelle Thomas.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.4.2015, kohta 16.4.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö