Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2056(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0124/2015

Ingivna texter :

A8-0124/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/04/2015 - 16.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0090

Protokoll
Onsdagen den 15 april 2015 - Bryssel

16.1. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros från Frankrike) [COM(2015)0068 - C8-0058/2015- 2015/2056(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Jean-Paul Denanot (A8-0124/2015)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2015)0090)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy