Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2590(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0342/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 15/04/2015 - 16.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0094

Protokół
Środa, 15 kwietnia 2015 r. - Bruksela

16.5. Setna rocznica ludobójstwa w Armenii (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0342/2015, B8-0343/2015, B8-0344/2015, B8-0346/2015, B8-0347/2015, B8-0348/2015 i B8-0349/2015 (2015/2590(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0342/2015

(zastępujący B8-0342/2015, B8-0343/2015, B8-0344/2015, B8-0346/2015, B8-0347/2015, B8-0348/2015 i B8-0349/2015):

złożony przez następujących posłów:

- Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Andrej Plenković, Renate Sommer, Esther de Lange, Tunne Kelam, David McAllister, Eduard Kukan, Michael Gahler, Andrey Kovatchev, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Michał Boni, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Davor Ivo Stier, Pavel Svoboda, László Tőkés, Milan Zver, Claude Rolin, Luděk Niedermayer i Stanislav Polčák w imieniu grupy PPE;

- Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Vincent Peillon, Arne Lietz, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Nicola Caputo, Tonino Picula, Marlene Mizzi, Zigmantas Balčytis, Ana Gomes, Tanja Fajon, Siôn Simon, Goffredo Maria Bettini, Andrejs Mamikins, Miroslav Poche, Liisa Jaakonsaari, Pier Antonio Panzeri, Gabriele Preuß, Josef Weidenholzer, Miltiadis Kyrkos, Afzal Khan, Brando Benifei i Sylvie Guillaume w imieniu grupy S&D;

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Angel Dzhambazki, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Kosma Złotowski, Sajjad Karim i Beatrix von Storch w imieniu grupy ECR;

- Jean-Marie Cavada, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivan Jakovčić, Javier Nart, Frédérique Ries, Pavel Telička i Johannes Cornelis van Baalen w imieniu grupy ALDE;

- Takis Hadjigeorgiou, Miloslav Ransdorf, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Emmanouil Glezos, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Martina Anderson i Luke Ming Flanagan w imieniu grupy GUE/NGL;

- Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Jordi Sebastià, Bodil Valero, Tatjana Ždanoka, Bart Staes, Davor Škrlec, Indrek Tarand i Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE;

- Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas i Valentinas Mazuronis w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2015)0094)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności