Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 15. aprill 2015 - Brüssel

19. Puudega inimeste tööhõivekvoodid ELi institutsioonides (arutelu)
CRE

Komisjoni avaldus: Puudega inimeste tööhõivekvoodid ELi institutsioonides (2015/2619(RSP))

Kristalina Georgieva (komisjoni asepresident) esines avaldusega.

Sõna võtsid Ádám Kósa fraktsiooni PPE nimel, Tanja Fajon fraktsiooni S&D nimel, Jana Žitňanská fraktsiooni ECR nimel, Izaskun Bilbao Barandica fraktsiooni ALDE nimel, Paloma López Bermejo fraktsiooni GUE/NGL nimel, Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel, Tiziana Beghin fraktsiooni EFDD nimel, Lampros Fountoulis (fraktsioonilise kuuluvuseta), David Casa, Jutta Steinruck, Helga Stevens, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Inês Cristina Zuber, Bronis Ropė, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Vilija Blinkevičiūtė, Karol Karski, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Indrek Tarand, Rosa Estaràs Ferragut, Siôn Simon, Ryszard Czarnecki, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Georgios Epitideios, José Inácio Faria, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Karol Karski, Olga Sehnalová, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Elena Gentile, Marek Plura, Georgi Pirinski ja Sergio Gutiérrez Prieto.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Csaba Sógor.

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nicola Caputo, Notis Marias, Doru-Claudian Frunzulică ja Branislav Škripek.

Sõna võttis Kristalina Georgieva.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika