Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Kolmapäev, 15. aprill 2015 - Brüssel
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Presidentuuri avaldused
 3.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 4.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 5.Parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus
 6.Kodukorra tõlgendamine
 7.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)
 8.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 9.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 10.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 11.Assigneeringute ümberpaigutamine
 12.Esitatud dokumendid
 13.Tööplaan
 14.Mitmeaastase finantsraamistiku (aastateks 2014–2020) muutmine *** (arutelu)
 15.Armeenia genotsiidi 100. aastapäev (arutelu)
 16.Hääletused
  
16.1.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
16.2.Otsus, millega asutatakse sotsiaalkaitsekomitee * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
16.3.Otsus, millega asutatakse tööhõivekomitee * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
16.4.Mitmeaastase finantsraamistiku (aastateks 2014–2020) muutmine *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
16.5.Armeenia genotsiidi 100. aastapäev (hääletus)
  
16.6.Rahvusvaheline romade päev - romavastasus Euroopas ja II maailmasõja ajal toime pandud romade genotsiidi mälestuspäeva tunnustamine ELis (hääletus)
 17.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 18.Nõukogu esimese lugemise seisukoht
 19.Puudega inimeste tööhõivekvoodid ELi institutsioonides (arutelu)
 20.Fraktsioonide koosseis
 21.Kavandatav ELi ja Mehhiko vaheline broneeringuinfo leping (arutelu)
 22.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 23.Selgitused hääletuse kohta
 24.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 25.Järgmiste istungite ajakava
 26.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (199 kb) Kohalolijate nimekiri (58 kb)    Nimeliste hääletuste tulemused (356 kb) 
 
Protokoll (193 kb) Kohalolijate nimekiri (36 kb) Hääletuste tulemused (14 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (25 kb) 
 
Protokoll (280 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb) Hääletuste tulemused (276 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (619 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika