Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Keskiviikko 15. huhtikuuta 2015 - Bryssel
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Puhemiehen julkilausumat
 3.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 4.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 5.Parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 6.Työjärjestyksen tulkinta
 7.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)
 8.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 9.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 10.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)
 11.Määrärahasiirrot
 12.Vastaanotetut asiakirjat
 13.Käsittelyjärjestys
 14.Vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen muuttaminen *** (keskustelu)
 15.Armenialaisten kansanmurhan satavuotismuistopäivä (keskustelu)
 16.Äänestykset
  
16.1.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
16.2.Neuvoston päätös sosiaalisen suojelun komitean perustamisesta ja päätöksen 2004/689/EY kumoamisesta * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
16.3.Neuvoston päätös työllisyyskomitean perustamisesta ja päätöksen 2000/98/EY kumoamisesta * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
16.4.Vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen muuttaminen *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
16.5.Armenialaisten kansanmurhan satavuotismuistopäivä (äänestys)
  
16.6.Kansainvälinen romanipäivä – mustalaisvastaisuus Euroopassa ja toisen maailmansodan aikaisen romanien kansanmurhan muistopäivän tunnustaminen EU:ssa (äänestys)
 17.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 18.Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta
 19.Vammaisten henkilöiden työllistämiskiintiöt unionin toimielimissä (keskustelu)
 20.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 21.Suunnitteilla oleva EU:n ja Meksikon välinen PRN-sopimus (keskustelu)
 22.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 23.Äänestysselitykset
 24.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 25.Seuraavien istuntojen aikataulu
 26.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (204 kb) Läsnäololista (58 kb)    Nimenhuutoäänestysten tulokset (356 kb) 
 
Pöytäkirja (198 kb) Läsnäololista (36 kb) Äänestysten tulokset (14 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (26 kb) 
 
Pöytäkirja (282 kb) Läsnäololista (62 kb) Äänestysten tulokset (264 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (621 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö