Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Proces-verbal
Miercuri, 15 aprilie 2015 - Bruxelles
 1.Reluarea sesiunii
 2.Declarațiile Președintelui
 3.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 4.Componența comisiilor și delegațiilor
 5.Cerere de ridicare a imunității parlamentare
 6.Interpretarea Regulamentului de procedură
 7.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)
 8.Decizii privind anumite documente
 9.Acte delegate (articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură)
 10.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)
 11.Transferuri de credite
 12.Depunere de documente
 13.Ordinea lucrărilor
 14.Modificarea CFM 2014-2020 *** (dezbatere)
 15.Comemorarea a 100 de ani de la genocidul armean (dezbatere)
 16.Votare
  16.1.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  16.2.Decizia de instituire a Comitetului pentru protecție socială * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  16.3.Decizia de constituire a Comitetului pentru ocuparea forței de muncă * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  16.4.Modificarea cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  16.5.Comemorarea a 100 de ani de la genocidul armean (vot)
  16.6.Ziua internațională a romilor – atitudini antițigănești în Europa și recunoașterea de către UE a Zilei de comemorare a genocidului împotriva romilor în al Doilea Război Mondial (vot)
 17.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 18.Poziția Consiliului în prima lectură
 19.Cota de ocupare a forței de muncă în instituțiile UE pentru persoanele cu handicap (dezbatere)
 20.Componența grupurilor politice
 21.Acordul PNR UE-Mexic preconizat (dezbatere)
 22.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 23.Explicații privind votul
 24.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe
 25.Calendarul următoarelor ședințe
 26.Întreruperea sesiunii
 Lista de prezenţă
Proces-verbal (206 kb)  Lista de prezenţă (58 kb)
 
Proces-verbal (233 kb)  Lista de prezenţă (36 kb)  Rezultatele voturilor (14 kb)  Voturi prin apel nominal (24 kb)
 
Proces-verbal (291 kb)  Lista de prezenţă (63 kb)  Rezultatele voturilor (357 kb)  Voturi prin apel nominal (607 kb)
Notă juridică - Politica de confidențialitate