Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Onsdagen den 15 april 2015 - Bryssel
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Uttalanden av talmannen
 3.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 4.Utskottens och delegationernas sammansättning
 5.Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet
 6.Tolkning av arbetsordningen
 7.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 8.Beslut om vissa dokument
 9.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 10.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 11.Anslagsöverföringar
 12.Inkomna dokument
 13.Arbetsplan
 14.Ändring av den fleråriga budgetramen för 2014–2020 *** (debatt)
 15.100-årsminnet av folkmordet på armenierna (debatt)
 16.Omröstning
  16.1.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  16.2.Beslut om inrättande av kommittén för socialt skydd * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  16.3.Beslut om inrättande av en sysselsättningskommitté * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  16.4.Ändring av den fleråriga budgetramen för 2014–2020 *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  16.5.100-årsminnet av folkmordet på armenierna (omröstning)
  16.6.Romernas internationella dag – antiziganism i Europa och EU:s erkännande av minnesdagen för folkmordet på romer under andra världskriget (omröstning)
 17.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 18.Rådets ståndpunkt vid första behandlingen
 19.Anställningskvoter för personer med funktionsnedsättning i EU-institutionerna (debatt)
 20.De politiska gruppernas sammansättning
 21.Planerat avtal mellan EU och Mexiko om passageraruppgifter (debatt)
 22.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 23.Röstförklaringar
 24.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 25.Datum för nästa sammanträdesperiod
 26.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (201 kb) Närvarolista (58 kb)    Omröstningar med namnupprop (356 kb) 
 
Protokoll (197 kb) Närvarolista (36 kb) Omröstningsresultat (14 kb) Omröstningar med namnupprop (26 kb) 
 
Protokoll (286 kb) Närvarolista (63 kb) Omröstningsresultat (263 kb) Omröstningar med namnupprop (620 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy