Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 310kWORD 238k
Τετάρτη 15 Απριλίου 2015 - Βρυξέλλες
1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Δηλώσεις της Προεδρίας
 3.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 4.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 5.Αίτηση άρσης βουλευτικής ασυλίας
 6.Ερμηνεία του Κανονισμού
 7.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)
 8.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 9.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 10.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)
 11.Μεταφορές πιστώσεων
 12.Κατάθεση εγγράφων
 13.Διάταξη των εργασιών
 14.Τροποποίηση ΠΔΠ 2014-2020 *** (συζήτηση)
 15.Εκατοστή επέτειος της Γενοκτονίας των Αρμενίων (συζήτηση)
 16.Ώρα των ψηφοφοριών
  16.1.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  16.2.Απόφαση για τη σύσταση της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  16.3.Απόφαση για τη σύσταση της Επιτροπής Απασχόλησης * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  16.4.Τροποποίηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  16.5.Εκατοστή επέτειος της Γενοκτονίας των Αρμενίων (ψηφοφορία)
  16.6.Διεθνής Ημέρα των Ρομά - αντι-αθιγγανισμός στην Ευρώπη και αναγνώριση από την ΕΕ της ημέρας αφιερωμένης στη μνήμη της γενοκτονίας των Ρομά κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου (ψηφοφορία)
 17.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 18.Θέση του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση
 19.Ποσοστώσεις απασχόλησης για άτομα με αναπηρία στα θεσμικά όργανα της ΕΕ (συζήτηση)
 20.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 21.Σκοπούμενη συμφωνία PNR μεταξύ ΕΕ και Μεξικού (συζήτηση)
 22.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 23.Αιτιολογήσεις ψήφου
 24.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 25.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 26.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

1. Επανάληψη της συνόδου

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 15.00.


2. Δηλώσεις της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση σχετικά με τον τραγικό θάνατο που βρήκαν, στα ανοιχτά των λιβυκών ακτών, περισσότεροι από 400 πρόσφυγες στις 12 Απριλίου 2015. Υπενθυμίζει στα κράτη μέλη, τα οποία είναι υπεύθυνα για την πολιτική που ακολουθούν στο θέμα της μετανάστευσης, ότι οφείλουν να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να αντιμετωπίσουν τις αιτίες αυτού του κύμματος της προσφυγιάς.

Ο Πρόεδρος αναφέρεται επίσης στην σφαγή 148 ανθρώπων από τους Σεμπάμπ στο Πανεπιστήμιο της Γκαρίσα, στην Κένυα, στις 2 Απριλίου 2015.

Το Σώμα τηρεί ενός λεπτού σιγή.

Ο Πρόεδρος αναφέρεται εξάλλου στην δραματική κατάσταση των αμάχων που διαμένουν στο προσφυγικό στρατόπεδο του Yarmouk στη Συρία και απευθύνει έκκληση προς τα Ηνωμένα Έθνη για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στο στρατόπεδο.


3. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


4. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Κατόπιν αίτησης των ομάδων S&D και PPE, το Σώμα εγκρίνει τα ακόλουθα αιτήματα διορισμού:

επιτροπή IMCO: Mihai Ţurcanu

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Κορεατική Χερσόνησο: Doru-Claudian Frunzulică

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τον Καναδά: Mihai Ţurcanu.


5. Αίτηση άρσης βουλευτικής ασυλίας

Οι αρμόδιες πολωνικές αρχές διαβίβασαν αίτηση για άρση της βουλευτικής ασυλίας του Janusz Korwin-Mikke στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας που έχει κινηθεί εναντίον του από τη Δημοτική Αστυνομία του Piotrków Trybunalski.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του Κανονισμού, η αίτηση αυτή παραπέμπεται στην αρμόδια επιτροπή JURI.


6. Ερμηνεία του Κανονισμού

Ο Πρόεδρος ενημερώνει το Σώμα, σύμφωνα με το άρθρο 226, παράγραφος 3, του Κανονισμού, για την ακόλουθη ερμηνεία του σημείου 1 στοιχείο α) του Παραρτήματος XVI του Κανονισμού σχετικά με τις «κατευθυντήριες γραμμές για την παροχή ψήφου έγκρισης προς την Επιτροπή», εκ μέρους της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, στην οποία είχε παραπεμφθεί το θέμα της εφαρμογής της εν λόγω διάταξης:

«Ο έλεγχος της δήλωσης οικονομικών συμφερόντων ορισθέντος Επιτρόπου από την αρμόδια για νομικά θέματα επιτροπή έχει ως στόχο όχι μόνο να επαληθευθεί ότι η δήλωση έχει συμπληρωθεί δεόντως αλλά και να εκτιμηθεί κατά πόσον από το περιεχόμενο της δήλωσης μπορεί να συναχθεί η ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων. Εναπόκειται εν συνεχεία στην αρμόδια για την ακρόαση επιτροπή να αποφασίσει κατά πόσον πρέπει να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες από τον ορισθέντα Επίτροπο.»

Αν μία πολιτική ομάδα ή σαράντα τουλάχιστον βουλευτές δεν αντιτεθούν σε αυτή την ερμηνεία, σύμφωνα με το άρθρο 226, παράγραφος 4, του Κανονισμού, μέχρι την έναρξη της επόμενης συνεδρίασης, τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2015, η ερμηνεία λογίζεται εγκριθείσα. Σε αντίθετη περίπτωση, τίθεται προς ψήφιση στο Κοινοβούλιο.


7. Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι, από κοινού με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, θα προβεί, την Τετάρτη 15 Απριλίου 2015, στην υπογραφή της ακόλουθης πράξεως, που εγκρίνεται σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία:

- Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στην Ουκρανία (00010/2015/LEX - C8-0089/2015 - 2015/0005(COD)).


8. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές (άρθρο 53 του Κανονισμού)

επιτροπή EMPL

- Αποδέσμευση του δυναμικού της έρευνας και καινοτομίας για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξης (2014/2240(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: ITRE
γνωμοδότηση: PECH, EMPL

επιτροπή TRAN

- Θέσπιση θεώρησης περιοδείας και τροποποίηση της σύμβασης εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 562/2006 και (ΕΚ) αριθ. 767/2008 (COM(2014)0163 - C7-0135/2014 - 2014/0095(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: LIBE
γνωμοδότηση: DEVE, CULT, AFET, TRAN

- Ενωσιακός κώδικας θεωρήσεων (αναδιατύπωση) (COM(2014)0164 - C8-0001/2014 - 2014/0094(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: LIBE
γνωμοδότηση: JURI, TRAN, JURI (άρθρο 104 του Κανονισμού)

επιτροπή FEMM

- Προετοιμασία της πρώτης Παγκόσμιας Ανθρωπιστικής Διάσκεψης Κορυφής: προκλήσεις και ευκαιρίες για την ανθρωπιστική βοήθεια (2015/2051(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: DEVE
γνωμοδότηση: FEMM.


9. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων διαβιβάστηκαν στο Κοινοβούλιο:

- Διορθωτικό στην κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία της Επιτροπής, της 30ής Ιανουαρίου 2015, για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος III της οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά εξαίρεση για τη χρήση καδμίου στις εφαρμογές φωτισμού γενικά και φωτισμού οθόνης [C(2015) 383 τελικό] (C(2015)01926 – 2015/2651(DEA))
Προθεσμία υποβολής ενστάσεως 2 μήνες, από την ημερομηνία παραλαβής του, στις 24 Μαρτίου 2015
Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ENVI

- Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II, III και VI του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (C(2015)01958 – 2015/2640(DEA))
Προθεσμία υποβολής ενστάσεως 2 μήνες, από την ημερομηνία παραλαβής του, στις 27 Μαρτίου 2015
Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: AGRI

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης με τους κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής που μπορεί να οδηγήσει σε διακοπή της προθεσμίας πληρωμής ή σε αναστολή των πληρωμών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (C(2015)01984 – 2015/2641(DEA))
Προθεσμία υποβολής ενστάσεως 2 μήνες, από την ημερομηνία παραλαβής του, στις 27 Μαρτίου 2015
Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: PECH

- Κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των ουσιών που υπόκεινται σε περιορισμό (C(2015)02067 – 2015/2646(DEA))
Προθεσμία υποβολής ενστάσεως 2 μήνες, από την ημερομηνία παραλαβής της, στις 31 Μαρτίου 2015
Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ENVI

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων ΙΙΙ, V και VII του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών (C(2015)02146 – 2015/2647(DEA))
Προθεσμία υποβολής ενστάσεως 2 μήνες, από την ημερομηνία παραλαβής του, στις 31 Μαρτίου 2015
Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: AFCO (άρθρο 54 του Κανονισμού), PETI (άρθρο 54 του Κανονισμού).

Σχέδια κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων για τις οποίες έχει παραταθεί η προθεσμία προβολής αντιρρήσεων:

- Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008 όσον αφορά την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού για τις εισαγωγές αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 για καθορισμό ορισμένων λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 670/2003 του Συμβουλίου για τη θέσπιση ειδικών μέτρων σχετικά με την αγορά στον τομέα της αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης (C(2015)00861 – 2015/2580(DEA))
Προθεσμία υποβολής ενστάσεως 2 μήνες, από την ημερομηνία παραλαβής του, στις 20 Φεβρουαρίου 2015
Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεως: 2 συμπληρωματικοί μήνες κατόπιν αίτησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: AGRI

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (EE) αριθ. 1236/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση συστήματος ελέγχου και επιβολής που εφαρμόζεται στη ζώνη της σύμβασης για τη μελλοντική πολυμερή συνεργασία στον τομέα της αλιείας στο Βορειοανατολικό Ατλαντικό (C(2015)01502 – 2015/2623(DEA))
Προθεσμία υποβολής ενστάσεως 2 μήνες, από την ημερομηνία παραλαβής του, στις 12 Μαρτίου 2015
Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεως: 2 συμπληρωματικοί μήνες κατόπιν αίτησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: PECH.


10. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων πρόληψης, καταπολέμησης και εξάλειψης ορισμένων μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών (D036076/10 - 2015/2643(RPS) - προθεσμία: 28/6/2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες Trichoderma polysporum στέλεχος IMI 206039, Trichoderma asperellum (πρώην T. harzianum) στελέχη ICC012, T25 και TV1, Trichoderma atroviride (πρώην T. harzianum) στελέχη IMI 206040 και T11, Trichoderma harzianum στελέχη T-22 και ITEM 908, Trichoderma gamsii (πρώην T. viride) στέλεχος ICC080, Trichoderma asperellum (στέλεχος T34), Trichoderma atroviride στέλεχος I-1237, γερανιόλη, θυμόλη, σακχαρόζη, θειικός σίδηρος ΙΙΙ, θειικός σίδηρος ΙΙ και φολικό οξύ μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D036787/03 - 2015/2645(RPS) - προθεσμία: 30/5/2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για την κατανομή της δυναμικότητας και τη διαχείριση της συμφόρησης (D037527/02 - 2015/2650(RPS) - προθεσμία: 1/7/2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ITRE

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την αφαίρεση ορισμένων αρωματικών ουσιών από τον ενωσιακό κατάλογο (D038008/02 - 2015/2631(RPS) - προθεσμία: 25/6/2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την άρνηση έγκρισης ορισμένων ισχυρισμών υγείας οι οποίοι διατυπώνονται για τα τρόφιμα και αφορούν τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης ασθένειας (D038040/01 - 2015/2630(RPS) - προθεσμία: 20/6/2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI (άρθρο 54 του Κανονισμού)
γνωμοδότηση: IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τον καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για το Katsuobushi (αποξηραμένο κοπάνι) και ορισμένα είδη καπνιστής ρέγγας Βαλτικής (D038123/03 - 2015/2639(RPS) - προθεσμία: 27/6/2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά το μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο ωχρατοξίνης A στο καρύκευμα Capsicum spp. (D038124/04 - 2015/2644(RPS) - προθεσμία: 30/6/2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας 2012/9/ΕΕ όσον αφορά την ημερομηνία μεταφοράς της στο εθνικό δίκαιο και την προθεσμία για τη λήξη της μεταβατικής περιόδου (D038536/02 - 2015/2642(RPS) - προθεσμία: 28/6/2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Σχεδίο κανονισμού της Επιτροπής για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1445/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο βασικών θέσεων που χρησιμοποιείται για τις ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης (D038697/02 - 2015/2638(RPS) - προθεσμία: 26/6/2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ECON.


11. Μεταφορές πιστώσεων

Σύμφωνα με το άρθρο 27, παράγραφος 3, του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να εγκρίνει τη μεταφορά πιστώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής DEC 11/2015.

Σύμφωνα με το άρθρο 203, παράγραφοι 5 και 7, του δημοσιονομικού κανονισμού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σχετικά με δύο προγράμματα που αφορούν τη σύναψη της σύμβασης μισθώσεως στο Λουξεμβούργο των κτηρίων Ariane και Laccolith.

Σύμφωνα με το άρθρο 203 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να μην εκδώσει γνωμοδότηση επί του προγράμματος που υπέβαλε το Δικαστήριο όσον αφορά την μεταφορά πιστώσεων 1/2015 - Τμήμα IV - Δικαστήριο.

Σύμφωνα με το άρθρο 203, παράγραφος 5, του δημοσιονομικού κανονισμού, το Ελεγκτικό Συνέδριο ενημέρωσε την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σχετικά με την επιστροφή των πρόσθετων κονδυλίων του προγράμματος Κ3 στον γενικό προϋπολογισμό.

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να εγκρίνει το πρόγραμμα που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή σχετικά με τη μεταφορά πιστώσεων INF 1/2015.

Σύμφωνα με το άρθρο 50, παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Περιφερειών ενημέρωσε την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σχετικά με αίτηση τροποποίησης του οργανογράμματος για το 2015.

Σύμφωνα με το άρθρο 50, παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να μην εκφράσει αντιρρήσεις σχετικά με το πρόγραμμα που υπέβαλε η Επιτροπή Περιφερειών σχετικά με αίτηση τροποποίησης του οργανογράμματος για το 2015.


12. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη πρωτοκόλλου της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Τυνησίας, αφετέρου, για συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Τυνησίας σχετικά με τις γενικές αρχές που διέπουν τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Τυνησίας στα προγράμματα της Ένωσης (16160/2014 - C8-0080/2015 - 2014/0118(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

γνωμοδότηση :

INTA

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής των άμεσων ενισχύσεων που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 όσον αφορά το ημερολογιακό έτος 2015 (COM(2015)0141 - C8-0083/2015 - 2015/0070(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137(1), του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ' αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

BUDG, REGI

- Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας (COM(2015)0135 - C8-0085/2015 - 2015/0068(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

JURI, CONT, LIBE, IMCO

- Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την κατάργηση της οδηγίας 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου (COM(2015)0129 - C8-0086/2015 - 2015/0065(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

JURI, LIBE, IMCO

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

- Έκθεση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων – Ετήσια έκθεση για το 2013 (2014/2156(INI)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Ernest Urtasun (A8-0057/2015)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα (COM(2014)0187 - C7-0111/2014 - 2014/0107(COD)) - επιτροπή IMCO - Εισηγητής: Antonio López-Istúriz White (A8-0063/2015)

- * Έκθεση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύσταση της Επιτροπής Απασχόλησης και την κατάργηση της απόφασης 2000/98/ΕΚ (05125/2015 - C8-0026/2015 - 2015/0801(CNS)) - επιτροπή EMPL - Εισηγήτρια: Marita Ulvskog (A8-0065/2015)

- * Έκθεση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη θέσπιση της επιτροπής κοινωνικής προστασίας και την κατάργηση της απόφασης 2004/689/ΕΚ (05126/2015 - C8-0025/2015 - 2015/0802(CNS)) - επιτροπή EMPL - Εισηγήτρια: Marita Ulvskog (A8-0066/2015)

- Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros, από την Γαλλία) (COM(2015)0068 - C8-0058/2015 - 2015/2056(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: Jean-Paul Denanot (A8-0124/2015)

- Σύσταση σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (05479/2015 - C8-0047/2015 - 2015/0010(APP)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητές: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0125/2015)

3) από τους βουλευτές, (άρθρο 133 του Κανονισμού)

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων των επιστημόνων της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και Καταναλωτών (B8-0193/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

ITRE

- Louis Aliot, Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton και Sophie Montel. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη διακοπή της χορήγησης ανθρωπιστικής βοήθειας στο στρατόπεδο Tindouf λόγω παρακράτησης των πόρων από το Μέτωπο Πολισάριο (B8-0297/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

DEVE

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Marine Le Pen, Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάργηση των συστημάτων διδασκαλίας των γλωσσών και των πολιτισμών καταγωγής (B8-0298/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την απαγωγή χριστιανών στη Συρία (B8-0299/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη τόνωση του εκδοτικού κλάδου στην Ευρώπη (B8-0300/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Marie-Christine Arnautu και Nicolas Bay. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων με τη Συρία (B8-0301/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις αιτήσεις πολιτικού ασύλου στην Ιταλία: παραβίαση των κανονισμών της ΕΕ από Ελλάδα, Βουλγαρία και Ουγγαρία (B8-0302/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ανάπτυξη της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο μέσα στην ΕΕ (B8-0303/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

LIBE

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη δημιουργία ενός ειδικού κοινού ταμείου της ΕΕ προς αντιστάθμιση των σοβαρών οικονομικών απωλειών από το μερικό εμπάργκο κατά της Ρωσίας (B8-0304/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

INTA

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την απαγόρευση της πώλησης φουά γκρα (B8-0305/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη δυνατότητα συνδρομής για τις ζημίες από τη γεωλογική αστάθεια στο Molise (B8-0306/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

REGI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αντιστροφή της επιβάρυνσης: επιπτώσεις στον ιταλικό αγροδιατροφικό τομέα (B8-0307/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις συνθήκες ασφάλειας στην εθνική οδό 47 της Valsugana στο Veneto (B8-0308/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το Ισλαμικό Κράτος του Ιράκ και της Μεγάλης Συρίας (ISIS): στρατολόγηση στα Βαλκάνια (B8-0309/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τους Χριστιανούς που υφίστανται βασανιστήρια και των οποίων λεηλατούνται οι περιουσίες στο Ιράκ (B8-0310/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την παράνομη εμπορία οργάνων από την Αφρική (B8-0311/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

γνωμοδότηση :

LIBE

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τους κινδύνους που περικλείει η ποσοτική χαλάρωση για τους ευρωπαίους πολίτες (B8-0312/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον παραποιημένο αφρώδη οίνο «Prosecco» που πωλείται στη Γερμανία (B8-0313/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

γνωμοδότηση :

ENVI

- Nicola Caputo. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο (B8-0314/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

LIBE, IMCO

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (TTIP) και τη μη συμβατότητα των κανόνων των ΗΠΑ με τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς όσον αφορά τους χαρακτηρισμούς ΠΟΠ και ΠΓΕ (B8-0315/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη στρατηγική για την αναθέρμανση της ανάγνωσης βιβλίων στην Ευρώπη (B8-0316/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Ivan Jakovčić. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με ένα Ευρωπαϊκό Έτος Δημοσιογράφων (B8-0317/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Ivan Jakovčić. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας στις πόλεις (B8-0318/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Nicola Caputo. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις μεταφορές και τη διατήρηση της ψυκτικής αλυσίδας (B8-0321/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mara Bizzotto και Matteo Salvini. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις διεθνείς απάτες και τη χρηματοδότηση της ισλαμικής τρομοκρατίας (B8-0322/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Mara Bizzotto και Matteo Salvini. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον αθέμιτο ανταγωνισμό στον τομέα των υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών (B8-0323/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

TRAN

- Mara Bizzotto και Matteo Salvini. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με προβλήματα στον τομέα βυρσοδεψίας (B8-0324/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA


13. Διάταξη των εργασιών

Παρεμβαίνουν οι Richard Corbett, σχετικά με το γεγονός ότι η Janice Atkinson εξακολουθεί να είναι μέλος της Ομάδας EFDD μολονότι έχει προσφάτως διαγραφεί από το κόμμα UKIP (Ο Πρόεδρος του απαντά ότι το ζήτημα εμπίπτει στην αρμοδιότητα των ίδιων των πολιτικών ομάδων) και, επί του ιδίου θέματος, William (The Earl of) Dartmouth και David Borrelli.

°
° ° °

Το τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης της περιόδου συνόδου του Απριλίου I 2015 (PE 552.729/PDOJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί οι εξής τροποποιήσεις (άρθρο 152 του Κανονισμού):

Κατόπιν συμφωνίας με τις πολιτικές ομάδες, ο Πρόεδρος προτείνει να αναβληθεί για την επόμενη περίοδο συνόδου η συζήτηση σχετικά με τη δήλωση της Επιτροπής με θέμα "Επέτειος των πυρκαγιών σε εργοστάσιο του Μπαγκλαντές και πρόοδος του Συμφώνου Βιωσιμότητας του Μπαγκλαντές" (2015/2590(RSP)).

Παρεμβαίνει ο Bruno Gollnisch, εναντίον της πρότασης.

Το Κοινοβούλιο συμφωνεί με την εν λόγω πρόταση.

Αίτηση της Ομάδας PPE με αντικείμενο την εγγραφή, στη θέση ενός δεύτερου σημείου στην ημερήσια διάταξη μετά τις ψηφοφορίες, συζήτησης σχετικά με τη δήλωση της Επιτροπής - χωρίς κατάθεση προτάσεων ψηφίσματος – όσον αφορά τη συμφωνία PNR μεταξύ ΕΕ και Μεξικού. Η σύνοδος της ολομέλειας θα παραταθεί έτσι ως τις 22.00.

Παρεμβαίνουν οι Monika Hohlmeier υπέρ της αίτησης, και Sophia in 't Veld, επίσης υπέρ αλλά με τροποποίηση του τίτλου.

Ο Πρόεδρος προτείνει να τροποποιηθεί ο τίτλος ως εξής: "Σκοπούμενη συμφωνία PNR μεταξύ ΕΕ και Μεξικού". Η πρόταση εγκρίνεται.

Η αίτηση της Ομάδας PPE εγκρίνεται.

Αίτηση της Ομάδας Verts/ALE με αντικείμενο την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη συζήτησης σχετικά με τη δήλωση του Συμβουλίου και της Επιτροπής για την Ελλάδα και τις διαπραγματεύσεις στους κόλπους της Ευρωομάδας όσον αφορά την αναθεώρηση του σημερινού σχεδίου βοήθειας, χωρίς κατάθεση προτάσεων ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Rebecca Harms, υπέρ της αίτησης, Bernd Lucke, επίσης υπέρ της αίτησης, και Gabriele Zimmer, εναντίον της αίτησης.

Η αίτηση απορρίπτεται.

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.


14. Τροποποίηση ΠΔΠ 2014-2020 *** (συζήτηση)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 [05479/2015 - C8-0047/2015- 2015/0010(APP)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Συνεισηγητές: Jan Olbrycht και Isabelle Thomas (A8-0125/2015)

Η Isabelle Thomas παρουσιάζει τη σύσταση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Αντιπρόεδρος

Ο José Manuel Fernandes (αναπληρωτής εισηγητής) παρουσιάζει τη σύσταση.

Παρεμβαίνει η Kristalina Georgieva (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Victor Boştinaru (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Daniel Buda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Eider Gardiazabal Rubial, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Zbigniew Kuźmiuk, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gérard Deprez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Miguel Urbán Crespo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Indrek Tarand, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jonathan Arnott, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ivan Jakovčić, Michał Marusik, μη εγγεγραμμένος, Tomáš Zdechovský, Jean-Paul Denanot, Jean Arthuis, Marco Zanni, Sophie Montel, Siegfried Mureşan, Clare Moody, Eva Paunova, Andrea Cozzolino, Daniele Viotti, Claudia Tapardel, Georgi Pirinski, Derek Vaughan, Alfred Sant, Bogusław Liberadzki και Carlos Zorrinho.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Marijana Petir, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Doru-Claudian Frunzulică και Maria Grapini.

Παρεμβαίνουν οι Kristalina Georgieva και Isabelle Thomas.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 16.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.4.2015.


15. Εκατοστή επέτειος της Γενοκτονίας των Αρμενίων (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Εκατοστή επέτειος της Γενοκτονίας των Αρμενίων (2015/2590(RSP))

Οι Zanda Kalniņa-Lukaševica (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Kristalina Georgieva (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Elmar Brok, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, και Knut Fleckenstein, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alexander Graf LAMBSDORFF
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jean-Marie Cavada, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Τάκης Χατζηγεωργίου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ulrike Lunacek, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Gerolf Annemans, μη εγγεγραμμένος, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Mark Demesmaeker, Petras Auštrevičius, Martina Michels, Heidi Hautala, Laura Agea, Edouard Ferrand, Sandra Kalniete, Pier Antonio Panzeri, Sajjad Karim, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του William (The Earl of) Dartmouth, Ilhan Kyuchyuk, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Angel Dzhambazki, Κώστας Χρυσόγονος, Ernest Maragall, Valentinas Mazuronis, Mario Borghezio, Paulo Rangel, Richard Howitt, Kosma Złotowski, José Inácio Faria, Miloslav Ransdorf, Michèle Rivasi, William (The Earl of) Dartmouth, Ελευθέριος Συναδινός, Elisabetta Gardini, Μιλτιάδης Κύρκος, Bas Belder, Frédérique Ries, Barbara Spinelli, Hans Jansen, László Tőkés, Josef Weidenholzer, Angel Dzhambazki, Andrey Kovatchev, Georgi Pirinski, Zdzisław Krasnodębski, Jaromír Štětina, Arne Lietz, Νότης Μαριάς, Alojz Peterle, Ελένη Θεοχάρους, Jarosław Wałęsa, Frank Engel, Tunne Kelam και Dubravka Šuica.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Λευτέρης Χριστοφόρου, Δημήτρης Παπαδάκης, Kazimierz Michał Ujazdowski, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Sebastià, Csaba Sógor, Silvia Costa, Ignazio Corrao, Marijana Petir, António Marinho e Pinto και Εμμανουήλ Γλέζος.

Παρεμβαίνουν οι Kristalina Georgieva και Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Jean-Marie Cavada, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivan Jakovčić, Javier Nart, Frédérique Ries και Pavel Telička, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την ευρωπαϊκή συμμετοχή στην εκατοστή επέτειο της γενοκτονίας των Αρμενίων (2015/2590(RSP)) (B8-0342/2015

- Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Rolandas Paksas, Robert Jarosław Iwaszkiewicz και Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με την ευρωπαϊκή συμμετοχή στην εκατοστή επέτειο της γενοκτονίας των Αρμενίων (2015/2590(RSP)) (B8-0343/2015

- Tamás Meszerics, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Ulrike Lunacek, Michèle Rivasi, Peter Eriksson, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Indrek Tarand, Tatjana Ždanoka, Davor Škrlec, Bodil Valero και Helga Trüpel, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την ημέρα μνήμης επ’ ευκαιρία της εκατοστής επετείου της γενοκτονίας των Αρμενίων (2015/2590(RSP)) (B8-0344/2015

- Τάκης Χατζηγεωργίου, Νεοκλής Συλικιώτης, Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Fabio De Masi, Josu Juaristi Abaunz, Miloslav Ransdorf, Κώστας Χρυσόγονος, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Lidia Senra Rodríguez και Martina Michels, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την ημέρα μνήμης για την εκατοστή επέτειο της γενοκτονίας των Αρμενίων (2015/2590(RSP)) (B8-0346/2015

- Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Vincent Peillon, Arne Lietz, Gilles Pargneaux, Sylvie Guillaume, Νίκος Ανδρουλάκης, Δημήτρης Παπαδάκης, Nicola Caputo, Tonino Picula, Marlene Mizzi, Zigmantas Balčytis, Ana Gomes, Tanja Fajon, Siôn Simon, Goffredo Maria Bettini, Andrejs Mamikins, Miroslav Poche, Neena Gill, Soraya Post, Elisa Ferreira, Liisa Jaakonsaari και Pier Antonio Panzeri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την εκατοστή επέτειο της γενοκτονίας των Αρμενίων (2015/2590(RSP)) (B8-0347/2015

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Angel Dzhambazki, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Kosma Złotowski και Sajjad Karim, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την εκατοστή επέτειο της γενοκτονίας των Αρμενίων (2015/2590(RSP)) (B8-0348/2015

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elmar Brok, Andrej Plenković, Renate Sommer, Tunne Kelam, David McAllister, Eduard Kukan, Michael Gahler, Andrey Kovatchev, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Michał Boni, Lara Comi, László Tőkés και Milan Zver, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την εκατοστή επέτειο της γενοκτονίας των Αρμενίων (2015/2590(RSP)) (B8-0349/2015).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 16.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.4.2015.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ulrike LUNACEK
Αντιπρόεδρος


16. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


16.1. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros, από την Γαλλία) [COM(2015)0068 - C8-0058/2015- 2015/2056(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Jean-Paul Denanot (A8-0124/2015)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψηφισάντων)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2015)0090)


16.2. Απόφαση για τη σύσταση της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη θέσπιση της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας και την κατάργηση της απόφασης 2004/689/ΕΚ [05126/2015 - C8-0025/2015- 2015/0802(CNS)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Marita Ulvskog (A8-0066/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2015)0091)


16.3. Απόφαση για τη σύσταση της Επιτροπής Απασχόλησης * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύσταση της Επιτροπής Απασχόλησης και την κατάργηση της απόφασης 2000/98/ΕΚ [05125/2015 - C8-0026/2015- 2015/0801(CNS)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Marita Ulvskog (A8-0065/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2015)0092)


16.4. Τροποποίηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 [05479/2015 - C8-0047/2015- 2015/0010(APP)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Συνεισηγητές: Jan Olbrycht και Isabelle Thomas (A8-0125/2015)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2015)0093)

Το Κοινοβούλιο εγκρίνει το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου.


16.5. Εκατοστή επέτειος της Γενοκτονίας των Αρμενίων (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0342/2015, B8-0343/2015, B8-0344/2015, B8-0346/2015, B8-0347/2015, B8-0348/2015 και B8-0349/2015 (2015/2590(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0342/2015

(αντικαθιστά τις B8-0342/2015, B8-0343/2015, B8-0344/2015, B8-0346/2015, B8-0347/2015, B8-0348/2015 και B8-0349/2015):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

- Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Andrej Plenković, Renate Sommer, Esther de Lange, Tunne Kelam, David McAllister, Eduard Kukan, Michael Gahler, Andrey Kovatchev, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Michał Boni, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Davor Ivo Stier, Pavel Svoboda, László Tőkés, Milan Zver, Claude Rolin, Luděk Niedermayer και Stanislav Polčák, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

- Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Vincent Peillon, Arne Lietz, Νίκος Ανδρουλάκης, Δημήτρης Παπαδάκης, Nicola Caputo, Tonino Picula, Marlene Mizzi, Zigmantas Balčytis, Ana Gomes, Tanja Fajon, Siôn Simon, Goffredo Maria Bettini, Andrejs Mamikins, Miroslav Poche, Liisa Jaakonsaari, Pier Antonio Panzeri, Gabriele Preuß, Josef Weidenholzer, Μιλτιάδης Κύρκος, Afzal Khan, Brando Benifei και Sylvie Guillaume, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Angel Dzhambazki, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Kosma Złotowski, Sajjad Karim και Beatrix von Storch, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

- Jean-Marie Cavada, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivan Jakovčić, Javier Nart, Frédérique Ries, Pavel Telička και Johannes Cornelis van Baalen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

- Τάκης Χατζηγεωργίου, Miloslav Ransdorf, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Malin Björk, Κώστας Χρυσόγονος, Εμμανουήλ Γλέζος, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Σοφία Σακοράφα, Δημήτριος Παπαδημούλης, Martina Anderson και Luke Ming Flanagan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

- Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Jordi Sebastià, Bodil Valero, Tatjana Ždanoka, Bart Staes, Davor Škrlec, Indrek Tarand και Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

- Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas και Valentinas Mazuronis, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0094)


16.6. Διεθνής Ημέρα των Ρομά - αντι-αθιγγανισμός στην Ευρώπη και αναγνώριση από την ΕΕ της ημέρας αφιερωμένης στη μνήμη της γενοκτονίας των Ρομά κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου (ψηφοφορία)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 25 Μαρτίου 2015 (σημείο 24 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.3.2015).

Πρόταση ψηφίσματος εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 123, παράγραφος 2, του Κανονισμού, σχετικά με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας των Ρομά – αθιγγανοφοβία στην Ευρώπη και αναγνώριση από την ΕΕ της ημέρας μνήμης της γενοκτονίας των Ρομά κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο 2015/2615(RSP) (B8-0326/2015) από τους

- Tomáš Zdechovský και Monika Hohlmeier, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

- Tanja Fajon, Jörg Leichtfried, Birgit Sippel, Soraya Post και Damian Drăghici, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

- Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

- Filiz Hyusmenova, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Frédérique Ries και Pavel Telička, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

- Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Max Andersson, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Εμμανουήλ Γλέζος, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Younous Omarjee και Barbara Spinelli, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

- Bodil Valero, Barbara Lochbihler και Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

- Laura Ferrara και Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0095)


17. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση) και στην έντυπη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


18. Θέση του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει, βάσει του άρθρου 64 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ότι έλαβε εκ μέρους του Συμβουλίου την ακόλουθη θέση, μαζί με τους λόγους που ώθησαν το Συμβούλιο να την υιοθετήσει, καθώς και τη θέση της Επιτροπής:

- Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας (αναδιατύπωση) (16636/5/2014 - C8-0090/2015 – 2012/0360(COD) – 06583/2015 – COM(2015)0173)
αναπομπή επί της ουσίας: JURI

Η προθεσμία τριών μηνών που διαθέτει το Σώμα για να αποφανθεί αρχίζει συνεπώς από αύριο, 16 Απριλίου 2015.


19. Ποσοστώσεις απασχόλησης για άτομα με αναπηρία στα θεσμικά όργανα της ΕΕ (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Ποσοστώσεις απασχόλησης για άτομα με αναπηρία στα θεσμικά όργανα της ΕΕ (2015/2619(RSP))

Η Kristalina Georgieva (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Ádám Kósa, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Tanja Fajon, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jana Žitňanská, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Paloma López Bermejo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Tiziana Beghin, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Λάμπρος Φουντούλης, μη εγγεγραμμένος, David Casa, Jutta Steinruck, Helga Stevens, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Inês Cristina Zuber, Bronis Ropė, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Vilija Blinkevičiūtė, Karol Karski, Ivan Jakovčić, Νεοκλής Συλικιώτης, Indrek Tarand, Rosa Estaràs Ferragut, Siôn Simon, Ryszard Czarnecki, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Γεώργιου Επιτήδειου, José Inácio Faria, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Karol Karski, Olga Sehnalová, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Elena Gentile, Marek Plura, Georgi Pirinski και Sergio Gutiérrez Prieto.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Csaba Sógor.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Doru-Claudian Frunzulică και Branislav Škripek.

Παρεμβαίνει η Kristalina Georgieva.

Η συζήτηση περατώνεται.


20. Σύνθεση των πολιτικών ομάδων

Ο Juan Fernando López Aguilar δεν είναι πλέον μέλος της Ομάδας S&D και εντάσσεται στους μη εγγεγραμμένους με ισχύ από τις 15 Απριλίου 2015.


21. Σκοπούμενη συμφωνία PNR μεταξύ ΕΕ και Μεξικού (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Σκοπούμενη συμφωνία PNR μεταξύ ΕΕ και Μεξικού (2015/2653(RSP))

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Monika Hohlmeier, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Birgit Sippel, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Beatrix von Storch, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Cornelia Ernst, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Laura Ferrara, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Karol Karski, Gilles Lebreton, μη εγγεγραμμένος, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Péter Niedermüller, Martina Anderson, Michał Boni, Josef Weidenholzer, Marina Albiol Guzmán, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, η οποία απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi και Sophia in 't Veld, Axel Voss και Tomáš Zdechovský.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Doru-Claudian Frunzulică, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić και Karol Karski.

Παρεμβαίνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος.

Η συζήτηση περατώνεται.


22. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Παρεμβαίνουν με ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 163 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι ακόλουθοι βουλευτές:

Ivan Štefanec, Alfred Sant, Caterina Chinnici, Zdzisław Krasnodębski, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Bronis Ropė, Laura Ferrara, Zoltán Balczó, Gabriel Mato, Claudia Tapardel, Jan Zahradil, Κώστας Χρυσόγονος, Josep-Maria Terricabras, Petr Mach, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Stanislav Polčák, Tonino Picula, Angel Dzhambazki, László Tőkés, Doru-Claudian Frunzulică, Anna Elżbieta Fotyga, Tibor Szanyi και Mark Demesmaeker.


23. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Σύσταση: Jan Olbrycht και Isabelle Thomas - A8-0125/2015
Jiří Pospíšil και Νότης Μαριάς

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την εκατοστή επέτειο της γενοκτονίας των Αρμενίων (2015/2590(RSP)) (B8-0349/2015)
Jiří Pospíšil, Branislav Škripek, Michaela Šojdrová, Νότης Μαριάς, Anna Záborská, Tibor Szanyi, Franz Obermayr και Angel Dzhambazki

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας των Ρομά – αθιγγανοφοβία στην Ευρώπη και αναγνώριση από την ΕΕ της ημέρας μνήμης της γενοκτονίας των Ρομά κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο (2015/2615(RSP)) (B8-0326/2015)
Νότης Μαριάς και Janusz Korwin-Mikke.


24. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση

Σύμφωνα με το άρθρο 192 παράγραφος 2 του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης θα υποβληθούν προς έγκριση στο Κοινοβούλιο στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα κείμενα που εγκρίθηκαν θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.


25. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν από τις 27 έως τις 30 Απριλίου 2015.


26. Διακοπή της συνόδου

Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διακόπτεται.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 22.15.

Klaus Welle

Martin Schulz

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adinolfi, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Επιτήδειος, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Γλέζος, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jansen, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Μαυρίδης, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nart, Negrescu, Nekov, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Regner, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Σακοράφα, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Σπυράκη, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Θεοχάρους, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Crowley, Gabriel, Händel, Nagy, Smolková, Βοζεμπεργκ-Βρυωνιδη

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου