Indeks 
Zapisnik
PDF 284kWORD 226k
Srijeda, 15. travnja 2015. - Bruxelles
1.Nastavak zasjedanja
 2.Izjave Predsjedništva
 3.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 4.Sastav odbora i izaslanstava
 5.Zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta
 6.Tumačenje Poslovnika
 7.Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)
 8.Odluke o određenim dokumentima
 9.Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)
 10.Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)
 11.Prijenos odobrenih sredstava
 12.Podnošenje dokumenata
 13.Plan rada
 14.Izmjena VFO-a za razdoblje 2014. ‒ 2020. *** (rasprava)
 15.100. godišnjica genocida nad Armencima (rasprava)
 16.Glasovanje
  16.1.Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  16.2.Odluka o osnivanju Odbora za socijalnu sigurnost * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  16.3.Odluka o osnivanju Odbora za zapošljavanje * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  16.4.Izmjena višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2014. ‒ 2020. *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  16.5.100. godišnjica genocida nad Armencima (glasovanje)
  16.6.Međunarodni dan Roma – rasna netrpeljivost prema Romima u Europi i priznanje na razini EU-a dana sjećanja na genocid nad Romima u Drugom svjetskom ratu (glasovanje)
 17.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 18.Stajalište Vijeća u prvom čitanju
 19.Kvote za zapošljavanje za osobe s invaliditetom u institucijama EU-a (rasprava)
 20.Sastav klubova zastupnika
 21.Predviđeni Sporazum o evidenciji imena putnika između EU-a i Meksika (rasprava)
 22.Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti
 23.Obrazloženja glasovanja
 24.Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici
 25.Kalendar sljedećih dnevnih sjednica
 26.Prekid zasjedanja
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Martin SCHULZ
predsjednik

1. Nastavak zasjedanja

Dnevna sjednica otvorena je u 15:00.


2. Izjave Predsjedništva

Predsjednik se u svojoj izjavi osvrnuo na nestanak više od 400 izbjeglica uz obalu Libije 12. travnja.

Pozvao je države članice, nadležne za migracijsku politiku, da učine sve kako bi se riješilo pitanje uzroka koji su doveli do priljeva izbjeglica.

Također je spomenuo masakr 148 osoba na Sveučilištu u Garissi u Keniji koji je počinio Al-Shabab 2. travnja.

U Parlamentu je održana minuta šutnje.

Predsjednik se također osvrnuo na dramatično stanje civila koji se nalaze u izbjegličkom kampu Yarmouk u Siriji i pozvao Ujedinjene narode da zajamče pristup kampu.


3. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


4. Sastav odbora i izaslanstava

Na zahtjev klubova S&D i PPE Parlament je ratificirao sljedeće zahtjeve za imenovanje:

Odbor IMCO: Mihai Ţurcanu

Izaslanstvo za odnose s Korejskim polutokom: Doru-Claudian Frunzulică

Izaslanstvo za odnose s Kanadom: Mihai Ţurcanu.


5. Zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta

Nadležna poljska tijela proslijedila su zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta Januszu Korwinu-Mikkeu u okviru kaznenog postupka koji je protiv njega pokrenula policija grada Piotrków Trybunalski.

U skladu s člankom 9. stavkom 1. Poslovnika taj je zahtjev upućen nadležnom odboru – Odboru JURI.


6. Tumačenje Poslovnika

Predsjednik je obavijestio je Parlament, u skladu s člankom 226. stavkom 3. Poslovnika, o sljedećem tumačenju stavka 1. točke (a) Priloga XVI. Poslovniku o „o smjernicama za odobrenje Komisije” koje je dao Odbor za ustavna pitanja, čije mišljenje je zatraženo u pogledu primjene ove odredbe:

Pregledom izjave o financijskim interesima kandidata za povjerenika koju vrši odbor nadležan za pravna pitanja podrazumijeva se ne samo provjera toga je li izjava propisno ispunjena nego se također procjenjuje bi li se na temelju njezina sadržaja moglo zaključiti da postoji mogućnost za sukob interesa. Stoga je zadaća odbora nadležnog za reviziju da odluči zatražiti podrobnije informacije od kandidata za povjerenika.”

Ako do početka sljedeće dnevne sjednice u ponedjeljak 27. travnja 2015., u skladu s člankom 226. stavkom 4. Poslovnika to tumačenje ne ospori klub zastupnika ili najmanje 40 zastupnika, ono se smatra usvojenim. U suprotnom se o njemu glasuje u Parlamentu.


7. Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)

Predsjednik je objavio da će zajedno s predsjednikom Vijeća u srijedu 15. travnja 2015. potpisati sljedeći akt usvojen u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom:

- Odluka Europskog Parlamenta i Vijeća o pružanju makrofinancijske pomoći Ukrajini (00010/2015/LEX - C8-0089/2015 - 2015/0005(COD)).


8. Odluke o određenim dokumentima

Izmjene upućivanja na odbore (članak 53. Poslovnika)

Odbor EMPL

- Oslobađanje potencijala istraživanja i inovacija u plavom gospodarstvu radi otvaranja radnih mjesta i rasta (2014/2240(INI))
upućeno nadležnom odboru: ITRE
mišljenje: PECH, EMPL

Odbor TRAN

- Uspostava vize za privremeni boravak i izmjena Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma te uredbi (EZ) br. 562/2006 i (EZ) br. 767/2008 (COM(2014)0163 - C7-0135/2014 - 2014/0095(COD))
upućeno nadležnom odboru: LIBE
mišljenje: DEVE, CULT, AFET, TRAN

- Zakonik Unije o vizama (preinaka) (COM(2014)0164 - C8-0001/2014 - 2014/0094(COD))
upućeno nadležnom odboru: LIBE
mišljenje: JURI, TRAN, JURI (članak 104. Poslovnika)

Odbor FEMM

- Priprema za sastanak na vrhu za humanitarnu pomoć: Izazovi i prilike za humanitarnu pomoć (2015/2051(INI))
upućeno nadležnom odboru: DEVE
mišljenje: FEMM.


9. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

Parlamentu su dostavljeni sljedeći nacrti delegiranih akata:

- Ispravak Delegirane direktive Komisije od 30. siječnja 2015. o izmjeni, u svrhu prilagodbe tehničkom napretku, Priloga III. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za kadmij u primjenama u osvjetljenju i osvjetljenju zaslona [C(2015) 383 završna verzija] (C(2015)01926 – 2015/2651(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 24 ožujak 2015

Upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni priloga II., III. i VI. Uredbi (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike C(2015)01958 - 2015/2640(DEA)

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 27. ožujka 2015.

Upućeno nadležnom odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu slučajeva povrede i slučajeva ozbiljne povrede pravila zajedničke ribarstvene politike koji mogu dovesti do prekida roka za plaćanje ili suspenzije plaćanja u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo C(2015)01984 - 2015/2641(DEA)

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 27. ožujka 2015.

Upućeno nadležnom odboru: PECH

- Delegirana direktiva Komisije o izmjeni PrilogaII. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu popisa ograničenih tvari C(2015)02067 - 2015/2646(DEA)

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 31. ožujka 2015.

Upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni priloga III., V. i VII. Uredbi (EU) br. 211/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o građanskoj inicijativi C(2015)02146 - 2015/2647(DEA)

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 31. ožujka 2015.

Upućeno nadležnom odboru: AFCO (članak 54. Poslovnika), PETI (članak 54. Poslovnika).

Nacrti delegiranih akata kojima je produžen rok za ulaganje prigovora:

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe(EZ) br. 376/2008 u pogledu obveze predočenja dozvole za uvoz etilnog alkohola poljoprivrednog podrijetla i stavljanju izvan snage Uredbe Komisije(EZ) br. 2336/2003 o uvođenju određenih detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća(EZ) br. 670/2003 o posebnim mjerama za tržište etilnog alkohola poljoprivrednog podrijetla C(2015)00861 - 2015/2580(DEA)
Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 20. veljače 2015.
Produženje roka za ulaganje prigovora: 2 dodatna mjeseca na zahtjev Europskog parlamenta
Upućeno nadležnom odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 1236/2010 Europskog parlamenta i Vijeća o sustavu kontrole i izvršenja primjenjivom na području obuhvaćenom Konvencijom o budućoj multilateralnoj suradnji u ribarstvu sjeveroistočnog Atlantika C(2015)01502 - 2015/2623(DEA)
Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 12. ožujka 2015.
Produženje roka za ulaganje prigovora: 2 dodatna mjeseca na zahtjev Europskog parlamenta
Upućeno nadležnom odboru: PECH.


10. Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)

Parlamentu su proslijeđeni sljedeći nacrti provedbenih mjera koje su obuhvaćene regulatornim postupkom s kontrolom:

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga V. Uredbi (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila za sprečavanje, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija (D036076/10 - 2015/2643(RPS) - : 28/6/2015)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga IV. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća o maksimalnim razinama ostataka za Trichoderma polysporum soja IMI 206039, Trichoderma asperellum (prije T. harzianum) sojeva ICC012, T25 i TV1, Trichoderma atroviride (prije T. harzianum) sojeva IMI 206040 i T11, Trichoderma harzianum sojeva T-22 i ITEM 908, Trichoderma gamsii (prije T. viride) soja ICC080, Trichoderma asperellum (soj T34), Trichoderma atroviride soja I-1237, geraniol, timol, saharozu, željezo (III) sulfat, željezo (II) sulfat i folnu kiselinu u ili na određenim proizvodima (D036787/03 - 2015/2645(RPS) - : 30/5/2015)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o uspostavljanju smjernica za dodjelu kapaciteta i upravljanje zagušenjima (D037527/02 - 2015/2650(RPS) - : 1/7/2015)
upućeno nadležnom odboru: ITRE

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1334/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uklanjanja određenih aromatičnih tvari s popisa Unije (D038008/02 - 2015/2631(RPS) - : 25/6/2015)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o uskraćivanju odobrenja za određene zdravstvene tvrdnje navedene na hrani koje se odnose na smanjenje rizika od bolesti (D038040/01 - 2015/2630(RPS) - : 20/6/2015)
upućeno nadležnom odboru: ENVI (članak 54. Poslovnika)
mišljenje: IMCO (članak 54. Poslovnika)

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1881/2006 u pogledu najvećih dopuštenih količina za policikličke aromatske ugljikovodike u Katsuobushiju (sušeni bonito) i određenoj dimljenoj baltičkoj haringi (D038123/03 - 2015/2639(RPS) - : 27/6/2015)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1881/2006 u pogledu najveće dopuštene količine okratoksina A u začinima Capsicum spp. (D038124/04 - 2015/2644(RPS) - : 30/6/2015)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Direktiva Komisije o izmjeni Direktive 2012/9/EU u pogledu datuma njezina prenošenja i roka isteka prijelaznog razdoblja (D038536/02 - 2015/2642(RPS) - : 28/6/2015)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Nacrt uredbe Komisije o provedbi Uredbe (EZ) br. 1445/2007 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu popisa osnovnih kategorija s obzirom na paritete kupovne moći (D038697/02 - 2015/2638(RPS) - : 26/6/2015)
upućeno nadležnom odboru: ECON.


11. Prijenos odobrenih sredstava

U skladu s člankom 27. stavkom 3. Financijske uredbe, Odbor za proračune odlučio je odobriti prijenos odobrenih sredstava Europske komisije DEC 11/2015.

U skladu s člankom 203. stavcima 5. i 7. Financijske uredbe, Europska komisija obavijestila je proračunsko tijelo o dvama projektima u vezi sa sklapanjem ugovora o najmu zgrada Ariane i Laccolith u Luxembourgu.

U skladu s člankom 203. Financijske uredbe, Odbor za proračune odlučio je ne dati mišljenje o prijedlogu Suda u vezi s prijenosom odobrenih sredstava 1/2015 - dio IV. ‒ Sud.

U skladu s člankom 3. stavkom 5. Financijske uredbe, Sud je obavijestio proračunsko tijelo o vraćanju dodatnih sredstava za projekt K3 u opći proračun.

U skladu s člankom 25. Financijske uredbe, Odbor za proračune odlučio je odobriti projekt koji je predstavio Europski gospodarski i socijalni odbor u vezi s prijenosom odobrenih sredstava INF 1/2015.

U skladu s člankom 50. stavkom 1. Financijske uredbe, Odbor regija obavijestio je proračunsko tijelo o zahtjevu za izmjenu organizacijskog plana za 2015.

U skladu s člankom 50. stavkom 1. Financijske uredbe, Odbor za proračune odlučio je uložiti prigovor na zahtjev za izmjenu organizacijskog plana za 2015. koji je podnio Odbor regija.


12. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Protokola uz Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Tunisa, s druge strane, o okvirnom sporazumu između Europske unije i Republike Tunisa o općim načelima sudjelovanja Republike Tunisa u programima Unije (16160/2014 - C8-0080/2015 - 2014/0118(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

mišljenje :

INTA

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju stope prilagodbe za izravna plaćanja predviđene Uredbom (EU) br. 1306/2013 za kalendarsku godinu 2015. (COM(2015)0141 - C8-0083/2015 - 2015/0070(COD))
The President would consult the European Economic and Social Committee on this proposal, in accordance with Rule 137(1).

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

mišljenje :

BUDG, REGI

- Prijedlog direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja (COM(2015)0135 - C8-0085/2015 - 2015/0068(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

JURI, CONT, LIBE, IMCO

- Prijedlog direktive Vijeća o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 2003/48/EU (COM(2015)0129 - C8-0086/2015 - 2015/0065(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

JURI, LIBE, IMCO

2) odbora

- Izvješće o Europskoj investicijskoj banci – godišnje izvješće za 2013. (2014/2156(INI)) - ECON - : Ernest Urtasun (A8-0057/2015)

- ***IIzvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o žičarama (COM(2014)0187 - C7-0111/2014 - 2014/0107(COD)) - IMCO - : Antonio López-Istúriz White (A8-0063/2015)

- *Izvješće o nacrtu odluke Vijeća o osnivanju Odbora za zapošljavanje i stavljanju izvan snage Odluke 2000/98/EZ (05125/2015 - C8-0026/2015 - 2015/0801(CNS)) - EMPL - : Marita Ulvskog (A8-0065/2015)

- *Izvješće o nacrtu odluke Vijeća o osnivanju Odbora za socijalnu sigurnost i stavljanju izvan snage Odluke 2004/689/EZ (05126/2015 - C8-0025/2015 - 2015/0802(CNS)) - EMPL - : Marita Ulvskog (A8-0066/2015)

- Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros, koji je podnijela Francuska) (COM(2015)0068 - C8-0058/2015 - 2015/2056(BUD)) - BUDG - : Jean-Paul Denanot (A8-0124/2015)

- Preporuka o nacrtu uredbe Vijećao izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013 kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. ‒ 2020. (05479/2015 - C8-0047/2015 - 2015/0010(APP)) - BUDG - : Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0125/2015)

3) zastupnika (članak 133. Poslovnika)

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o sukobima interesa znanstvenika u Glavnoj upravi za zdravlje i potrošače (B8-0193/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

ITRE

- Louis Aliot, Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton Sophie Montel. Prijedlog rezolucije o obustavi dodjele humanitarne pomoći izbjegličkom kampu Tindouf zbog njezine nenamjenske uporabe za koju je odgovoran Front Polisario (B8-0297/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

DEVE

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Marine Le Pen, Sophie Montel Florian Philippot. Prijedlog rezolucije o ukidanju odredbi o poučavanju materinjeg jezika i kulture države porijekla (B8-0298/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o otmici kršćana u Siriji (B8-0299/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o poticanju izdavaštva u Europi (B8-0300/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

- Marie-Christine Arnautu Nicolas Bay. Prijedlog rezolucije o ponovnoj uspostavi diplomatskih odnosa sa Sirijom (B8-0301/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o traženju političkog azila u Italiji i kršenju propisa Unije u Grčkoj, Bugarskoj i Mađarskoj (B8-0302/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o razvoju kibernetičke sigurnosti u EU-u (B8-0303/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

mišljenje :

LIBE

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o osnivanju posebnog zajedničkog fonda EU-a za naknadu teških ekonomskih gubitaka prouzročenih djelomičnim embargom koji je nametnut Rusiji (B8-0304/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

INTA

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o zabrani prodaje guščje i pačje jetrene paštete (foie gras) (B8-0305/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AGRI

- Aldo Patriciello. Prijedlog rezolucije o poduzimanju mjera zbog štete nastale zbog hidrogeoloških poremećaja u regiji Molise (B8-0306/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

REGI

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o prijenosu porezne obveze: utjecaj na talijanski poljoprivredno-prehrambeni sektor (B8-0307/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o sigurnosnim uvjetima na državnoj cesti br. 47 u Valsugani u regiji Veneto (B8-0308/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o regrutiranju ISIS-a na Balkanu (B8-0309/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o kršćanima u Iraku koji su izloženi mučenjima i oduzimanju imovine (B8-0310/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o ilegalnoj trgovini organima iz Afrike (B8-0311/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

mišljenje :

LIBE

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o rizicima kvantitativnog popuštanja za europske građane (B8-0312/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o lažnom proseccu koji se prodaje u Njemačkoj (B8-0313/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

IMCO

mišljenje :

ENVI

- Nicola Caputo. Prijedlog rezolucije o računalnoj sigurnosti (B8-0314/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

mišljenje :

LIBE, IMCO

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o TTIP-u i neusklađenosti američkih i europskih pravila o zaštićenim oznakama izvornosti i zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla (B8-0315/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

- Mara Bizzotto. Prijedlog rezolucije o strategiji poticanja čitanja knjiga u Europi (B8-0316/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

- Ivan Jakovčić. Prijedlog rezolucije o europskoj godini novinara (B8-0317/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

CULT

- Ivan Jakovčić. Prijedlog rezolucije o borbi protiv teškog siromaštva u gradovima (B8-0318/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

- Nicola Caputo. Prijedlog rezolucije o prijevozu i održavanju hladnog lanca (B8-0321/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

- Mara Bizzotto Matteo Salvini. Prijedlog rezolucije o međunarodnim prijevarama i financiranju islamističkog terorizma (B8-0322/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Mara Bizzotto Matteo Salvini. Prijedlog rezolucije o nepoštenom tržišnom natjecanju u sektoru usluga putničkog prijevoza (B8-0323/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

TRAN

- Mara Bizzotto Matteo Salvini. Prijedlog rezolucije o poteškoćama s kojima je suočena kožna industrija (B8-0324/2015)

upućeno

nadležnom odboru :

INTA


13. Plan rada

Govorili su: Richard Corbett, o tome da je Janice Atkinson i dalje članica kluba zastupnika EFDD, iako je nedavno izbačena iz stranke UKIP (Predsjednik je odgovorio da to pitanje ulazi u nadležnost samih klubova zastupnika) te, na istu temu, William (grof) Dartmouth i David Borrelli.

°
° ° °

Podijeljen je konačni prijedlog dnevnog reda plenarne sjednice od travnja I 2015. (PE 552.729/PDOJ), za koji su predložene sljedeće izmjene (članak 152. Poslovnika):

U suglasnosti s klubovima zastupnika, Predsjednik je predložio odgodu rasprave na temu Godišnjica požara u tvornici u Bangladešu i napredak Pakta o održivosti za Bangladeš” na jednu od sljedećih sjednica (2015/2590(RSP)).

Govorio je Bruno Gollnisch, koji je bio protiv tog prijedloga.

Parlament je izrazio suglasnost o tom prijedlogu.

Zahtjev Kluba PPE za uvođenjem, kao druge točke dnevnog reda nakon glasovanja, rasprave o izjavi Komisije – bez podnošenja prijedloga rezolucija – o Sporazumu o popisu imena putnika PNR između EU-a i Meksika. Trajanje plenarne sjednice stoga je produženo do 22 sata.

Govorili su: Monika Hohlmeier koja je podnijela zahtjev, i Sophia in 't Veld, koja je bila za zahtjev, ali uz izmjenu naslova.

Predsjednik je predložio sljedeću izmjenu naslova: Predviđeni Sporazum o evidenciji imena putnika između EU-a i Meksika. Taj je prijedlog usvojen.

Zahtjev Kluba PPE usvojen je.

Zahtjev Kluba Verts/ALE za uvođenjem rasprave o izjavi Vijeća i Komisije o Grčkoj: pregovori Euroskupine o reviziji aktualnog plana podrške u dnevni red, bez podnošenja prijedloga rezolucija.

Govorili su: Rebecca Harms, koja je podnijela zahtjev, Bernd Lucke, koji je bio za zahtjev, i Gabriele Zimmer, koja je bila protiv zahtjeva.

Zahtjev je odbijen.

Time je utvrđen plan rada.


14. Izmjena VFO-a za razdoblje 2014. 2020. *** (rasprava)

Preporuka o nacrtu uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013 kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. ‒ 2020. [05479/2015 - C8-0047/2015- 2015/0010(APP)] - Odbor za proračune. Izvjestitelji: Jan Olbrycht i Isabelle Thomas (A8-0125/2015)

Isabelle Thomas présente la recommandation.

PREDSJEDA: Antonio TAJANI
potpredsjednik

José Manuel Fernandes (koji je zamijenio izvjestitelja) predstavio je prijedlog.

Govorila je Kristalina Georgieva (potpredsjednica Komisije).

Govorili su: Victor Boştinaru (izvjestitelj za mišljenje Odbora REGI), Daniel Buda, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Eider Gardiazabal Rubial, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Zbigniew Kuźmiuk, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Gérard Deprez, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Miguel Urbán Crespo, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Indrek Tarand, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Jonathan Arnott, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Ivan Jakovčić, Michał Marusik, nezavisni zastupnik, Tomáš Zdechovský, Jean-Paul Denanot, Jean Arthuis, Marco Zanni, Sophie Montel, Siegfried Mureşan, Clare Moody, Eva Paunova, Andrea Cozzolino, Daniele Viotti, Claudia Tapardel, Georgi Pirinski, Derek Vaughan, Alfred Sant, Bogusław Liberadzki i Carlos Zorrinho.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Doru-Claudian Frunzulică i Maria Grapini.

Govorili su: Kristalina Georgieva i Isabelle Thomas.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 16.4 zapisnika od 15.4.2015..


15. 100. godišnjica genocida nad Armencima (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: 100. godišnjica genocida nad Armencima (2015/2590(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (predsjedateljica Vijeća) i Kristalina Georgieva (potpredsjednica Komisije) dale su izjave.

Govorili su: Elmar Brok, u ime Kluba zastupnika PPE-a, i Knut Fleckenstein, u ime Kluba zastupnika S&D-a.

PREDSJEDA: Alexander Graf LAMBSDORFF
potpredsjednik

Govorili su: Charles Tannock, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Jean-Marie Cavada, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Takis Hadjigeorgiou, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Ulrike Lunacek, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Fabio Massimo Castaldo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Gerolf Annemans, nezavisni zastupnik, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Mark Demesmaeker, Petras Auštrevičius, Martina Michels, Heidi Hautala, Laura Agea, Edouard Ferrand, Sandra Kalniete, Pier Antonio Panzeri, Sajjad Karim, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio William (grof) Dartmouth, Ilhan Kyuchyuk, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Angel Dzhambazki, Kostas Chrysogonos, Ernest Maragall, Valentinas Mazuronis, Mario Borghezio, Paulo Rangel, Richard Howitt, Kosma Złotowski, José Inácio Faria, Miloslav Ransdorf, Michèle Rivasi, William (The Earl of) Dartmouth, Eleftherios Synadinos, Elisabetta Gardini, Miltiadis Kyrkos, Bas Belder, Frédérique Ries, Barbara Spinelli, Hans Jansen, László Tőkés, Josef Weidenholzer, Angel Dzhambazki, Andrey Kovatchev, Georgi Pirinski, Zdzisław Krasnodębski, Jaromír Štětina, Arne Lietz, Notis Marias, Alojz Peterle, Eleni Theocharous, Jarosław Wałęsa, Frank Engel, Tunne Kelam i Dubravka Šuica.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Lefteris Christoforou, Demetris Papadakis, Kazimierz Michał Ujazdowski, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Sebastià, Csaba Sógor, Silvia Costa, Ignazio Corrao, Marijana Petir, António Marinho e Pinto i Emmanouil Glezos.

Govorili su: Kristalina Georgieva i Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

- Jean-Marie Cavada, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivan Jakovčić, Javier Nart, Frédérique Ries i Pavel Telička, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o europskom obilježavanju stote obljetnice genocida nad Armencima (2015/2590(RSP)) (B8-0342/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Rolandas Paksas, Robert Jarosław Iwaszkiewicz i Ignazio Corrao, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, o europskom obilježavanju stote obljetnice genocida nad Armencima (2015/2590(RSP)) (B8-0343/2015);

- Tamás Meszerics, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Ulrike Lunacek, Michèle Rivasi, Peter Eriksson, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Indrek Tarand, Tatjana Ždanoka, Davor Škrlec, Bodil Valero i Helga Trüpel, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o obilježavanju stote obljetnice genocida nad Armencima (2015/2590(RSP)) (B8-0344/2015);

- Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Barbara Spinelli, Curzio Maltese, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Fabio De Masi, Josu Juaristi Abaunz, Miloslav Ransdorf, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Lidia Senra Rodríguez i Martina Michels, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o obilježavanju stote obljetnice genocida nad Armencima (2015/2590(RSP)) (B8-0346/2015);

- Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Vincent Peillon, Arne Lietz, Gilles Pargneaux, Sylvie Guillaume, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Nicola Caputo, Tonino Picula, Marlene Mizzi, Zigmantas Balčytis, Ana Gomes, Tanja Fajon, Siôn Simon, Goffredo Maria Bettini, Andrejs Mamikins, Miroslav Poche, Neena Gill, Soraya Post, Elisa Ferreira, Liisa Jaakonsaari i Pier Antonio Panzeri, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o obilježavanju stote obljetnice genocida nad Armencima (2015/2590(RSP)) (B8-0347/2015);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Angel Dzhambazki, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Kosma Złotowski i Sajjad Karim, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o obilježavanju stote obljetnice genocida nad Armencima (2015/2590(RSP)) (B8-0348/2015);

- Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elmar Brok, Andrej Plenković, Renate Sommer, Tunne Kelam, David McAllister, Eduard Kukan, Michael Gahler, Andrey Kovatchev, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Michał Boni, Lara Comi, László Tőkés i Milan Zver, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o stotoj obljetnici genocida nad Armencima (2015/2590(RSP)) (B8-0349/2015).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 16.5 zapisnika od 15.4.2015..

PREDSJEDA: Ulrike LUNACEK
potpredsjednica


16. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


16.1. Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros, koji je podnijela Francuska) [COM(2015)0068 - C8-0058/2015- 2015/2056(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: Jean-Paul Denanot (A8-0124/2015)

(Potrebna kvalificirana većina i tri petine glasova)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2015)0090)


16.2. Odluka o osnivanju Odbora za socijalnu sigurnost * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o nacrtu odluke Vijeća o osnivanju Odbora za socijalnu sigurnost i stavljanju izvan snage Odluke 2004/689/EZ [05126/2015 - C8-0025/2015- 2015/0802(CNS)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestiteljica: Marita Ulvskog (A8-0066/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

NACRT VIJEĆA, AMANDMANI i NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2015)0091)


16.3. Odluka o osnivanju Odbora za zapošljavanje * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o nacrtu odluke Vijeća o osnivanju Odbora za zapošljavanje i stavljanju izvan snage Odluke 2000/98/EZ [05125/2015 - C8-0026/2015- 2015/0801(CNS)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestiteljica: Marita Ulvskog (A8-0065/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2015)0092)


16.4. Izmjena višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2014. ‒ 2020. *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o nacrtu uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013 kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. ‒ 2020. [05479/2015 - C8-0047/2015- 2015/0010(APP)] - Odbor za proračune. Izvjestitelji: Jan Olbrycht i Isabelle Thomas (A8-0125/2015)

(Potrebna kvalificirana većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2015)0093)

Parlament je dao odobrenje za nacrt uredbe Vijeća.


16.5. 100. godišnjica genocida nad Armencima (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B8-0342/2015, B8-0343/2015, B8-0344/2015, B8-0346/2015, B8-0347/2015, B8-0348/2015 i B8-0349/2015 (2015/2590(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0342/2015

(koji zamjenjujeB8-0342/2015, B8-0343/2015, B8-0344/2015, B8-0346/2015, B8-0347/2015, B8-0348/2015 i B8-0349/2015):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

- Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Andrej Plenković, Renate Sommer, Esther de Lange, Tunne Kelam, David McAllister, Eduard Kukan, Michael Gahler, Andrey Kovatchev, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Michał Boni, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Davor Ivo Stier, Pavel Svoboda, László Tőkés, Milan Zver, Claude Rolin, Luděk Niedermayer i Stanislav Polčák, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

- Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Vincent Peillon, Arne Lietz, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Nicola Caputo, Tonino Picula, Marlene Mizzi, Zigmantas Balčytis, Ana Gomes, Tanja Fajon, Siôn Simon, Goffredo Maria Bettini, Andrejs Mamikins, Miroslav Poche, Liisa Jaakonsaari, Pier Antonio Panzeri, Gabriele Preuß, Josef Weidenholzer, Miltiadis Kyrkos, Afzal Khan, Brando Benifei i Sylvie Guillaume, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Angel Dzhambazki, Mark Demesmaeker, Bas Belder, Kosma Złotowski, Sajjad Karim i Beatrix von Storch, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

- Jean-Marie Cavada, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, José Inácio Faria, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivan Jakovčić, Javier Nart, Frédérique Ries, Pavel Telička i Johannes Cornelis van Baalen, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

- Takis Hadjigeorgiou, Miloslav Ransdorf, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Emmanouil Glezos, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Martina Anderson i Luke Ming Flanagan, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a;

- Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Jordi Sebastià, Bodil Valero, Tatjana Ždanoka, Bart Staes, Davor Škrlec, Indrek Tarand i Judith Sargentini, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

- Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas i Valentinas Mazuronis, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

Usvojen (P8_TA(2015)0094)


16.6. Međunarodni dan Roma – rasna netrpeljivost prema Romima u Europi i priznanje na razini EU-a dana sjećanja na genocid nad Romima u Drugom svjetskom ratu (glasovanje)

Rasprava je održana 25. ožujka 2015. (točka 24. zapisnika od 25.3.2015.).

Prijedlog rezolucije podnesen je nakon izjava Vijeća i Komisije u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika, povodom Međunarodnog dana Roma – rasna netrpeljivost prema Romima u Europi i priznanje na razini EU-a dana sjećanja na genocid nad Romima u Drugom svjetskom ratu 2015/2615(RSP) (B8-0326/2015), a podnijeli su ga

- Tomáš Zdechovský i Monika Hohlmeier, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

- Tanja Fajon, Jörg Leichtfried, Birgit Sippel, Soraya Post i Damian Drăghici, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

- Timothy Kirkhope, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

- Filiz Hyusmenova, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Frédérique Ries i Pavel Telička, u ime Kluba zastupnika ALDE-a;

- Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Max Andersson, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Emmanouil Glezos, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Younous Omarjee i Barbara Spinelli, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a;

- Bodil Valero, Barbara Lochbihler i Ernest Urtasun, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a;

- Laura Ferrara i Ignazio Corrao, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0095)


17. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja) i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


18. Stajalište Vijeća u prvom čitanju

Predsjednik je na osnovi članka 64. stavka 1. Poslovnika objavio da je od Vijeća dobio sljedeće stajalište, kao i razloge zbog kojih ga je usvojilo, te stajalište Komisije o:

- Stajalište Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o postupku u slučaju nesolventnosti (preinaka) (16636/5/2014 - C8-0090/2015 - 2012/0360(COD) - 06583/2015 - COM(2015)0173))
upućeno nadležnom odboru: JURI

Tromjesečni rok kojim Parlament raspolaže za usvajanje stajališta počinje teći sa sutrašnjim danom, 16. travnja 2015.


19. Kvote za zapošljavanje za osobe s invaliditetom u institucijama EU-a (rasprava)

Izjava Komisije: Kvote za zapošljavanje za osobe s invaliditetom u institucijama EU-a (2015/2619(RSP))

Kristalina Georgieva (potpredsjednica Komisije) dala je izjavu.

Govorili su: Ádám Kósa, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Tanja Fajon, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Jana Žitňanská, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Izaskun Bilbao Barandica, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Paloma López Bermejo, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Heidi Hautala, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Tiziana Beghin, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Lampros Fountoulis, nezavisni zastupnik, David Casa, Jutta Steinruck, Helga Stevens, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Inês Cristina Zuber, Bronis Ropė, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Vilija Blinkevičiūtė, Karol Karski, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Indrek Tarand, Rosa Estaràs Ferragut, Siôn Simon, Ryszard Czarnecki, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Georgios Epitideios, José Inácio Faria, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Karol Karski, Olga Sehnalová, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Elena Gentile, Marek Plura, Georgi Pirinski i Sergio Gutiérrez Prieto.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobio: Csaba Sógor.

PREDSJEDA: Ryszard CZARNECKI
potpredsjednik

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Nicola Caputo, Notis Marias, Doru-Claudian Frunzulică i Branislav Škripek.

Govorila je Kristalina Georgieva.

Rasprava je zaključena.


20. Sastav klubova zastupnika

Juan Fernando López Aguilar nije više član Kluba S&D i od dana 15. travnja 2015. zasjeda kao nezavisni zastupnik.


21. Predviđeni Sporazum o evidenciji imena putnika između EU-a i Meksika (rasprava)

Izjava Komisije: Predviđeni Sporazum o evidenciji imena putnika između EU-a i Meksika (2015/2653(RSP))

Dimitris Avramopoulos (povjerenik Komisije) dao je izjavu.

Govorili su: Monika Hohlmeier, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Birgit Sippel, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Beatrix von Storch, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Sophia in 't Veld, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Cornelia Ernst, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Jan Philipp Albrecht, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Laura Ferrara, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Karol Karski, Gilles Lebreton, nezavisni zastupnik, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Péter Niedermüller, Martina Anderson, Michał Boni, Josef Weidenholzer, Marina Albiol Guzmán, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, koja je također odgovorila na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili Tibor Szanyi i Sophia in 't Veld, Axel Voss i Tomáš Zdechovský.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić i Karol Karski.

Govorio je Dimitris Avramopoulos.

Rasprava je zaključena.


22. Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti

U smislu članka 163. Poslovnika sljedeći su zastupnici održali jednominutne govore jer su Parlament željeli upozoriti na pitanja od političke važnosti:

Ivan Štefanec, Alfred Sant, Caterina Chinnici, Zdzisław Krasnodębski, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Bronis Ropė, Laura Ferrara, Zoltán Balczó, Gabriel Mato, Claudia Tapardel, Jan Zahradil, Kostas Chrysogonos, Josep-Maria Terricabras, Petr Mach, Konstantinos Papadakis, Stanislav Polčák, Tonino Picula, Angel Dzhambazki, László Tőkés, Doru-Claudian Frunzulică, Anna Elżbieta Fotyga, Tibor Szanyi i Mark Demesmaeker.


23. Obrazloženja glasovanja

Pisana obrazloženja glasovanja:

Pisana obrazloženja glasovanja u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se u doslovnom izvješću s ove dnevne sjednice.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Preporuka: Jan Olbrycht i Isabelle Thomas - A8-0125/2015
Jiří Pospíšil i Notis Marias

Prijedlog rezolucije o stotoj obljetnici genocida nad Armencima (2015/2590(RSP)) (B8-0349/2015)
Jiří Pospíšil, Branislav Škripek, Michaela Šojdrová, Notis Marias, Anna Záborská, Tibor Szanyi, Franz Obermayr i Angel Dzhambazki

Prijedlog rezolucije povodom Međunarodnog dana Roma – rasna netrpeljivost prema Romima u Europi i priznanje na razini EU-a dana sjećanja na genocid nad Romima u Drugom svjetskom ratu (2015/2615(RSP)) (B8-0326/2015)
Notis Marias i Janusz Korwin-Mikke.


24. Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici

U skladu s člankom 192. stavkom 2. Poslovnika zapisnik s ove dnevne sjednice dat će se na usvajanje Parlamentu na početku iduće dnevne sjednice.

Uz odobrenje Europskog parlamenta usvojeni se tekstovi odmah prosljeđuju primateljima.


25. Kalendar sljedećih dnevnih sjednica

Sljedeće dnevne sjednice održat će se od 27. do 30. travnja 2015.


26. Prekid zasjedanja

Zasjedanje Parlamenta je prekinuto.

Dnevna sjednica zatvorena je u 22:15.

Klaus Welle

Martin Schulz

glavni tajnik

predsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adinolfi, Agea, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jansen, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nart, Negrescu, Nekov, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Regner, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Crowley, Gabriel, Händel, Nagy, Smolková, Vozemberg-Vrionidi

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti