Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 27 Απριλίου 2015 - Στρασβούργο

6. Σύνθεση των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από τις Ομάδες S&D και PPE τις εξής αιτήσεις μεταβολής στη σύνθεση αντιπροσωπειών:

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Ιράν: Damiano Zoffoli

Αντιπροσωπεία στη Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ: ο Carlos Iturgaiz δεν είναι πια μέλος.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου