Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 27 kwietnia 2015 r. - Strasburg

7. Wykładnia Regulaminu

Wykładnia ust. 1 lit. a) załącznika XVI do Regulaminu w sprawie „wytycznych dotyczących zatwierdzania Komisji” dokonana przez Komisję Spraw Konstytucyjnych została przedstawiona na posiedzeniu plenarnym w środę 15 kwietnia 2015 r. (pkt 6 protokołu z dnia 15.4.2015).

Ponieważ wykładnia ta nie spotkała się z sprzeciwem ze strony żadnej z grup politycznych ani co najmniej czterdziestu posłów, zgodnie z art. 226 ust. 3 Regulaminu, zostaje ona uznana za przyjętą (P8_TA(2015)0096).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności