Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 27 kwietnia 2015 r. - Strasburg

9. Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)

Przewodniczący poinformował, że wraz z przewodniczącym Rady przystąpi w środę 29 kwietnia 2015 r. do podpisania następujących aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji dwutlenku węgla z transportu morskiego oraz zmiany dyrektywy 2009/16/WE (00020/2015/LEX - C8-0104/2015 - 2013/0224(COD))*;

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 94/62/WE w odniesieniu do zmniejszenia zużycia lekkich plastikowych toreb na zakupy (00021/2015/LEX - C8-0105/2015 - 2013/0371(COD))*;

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu na potrzeby wdrożenia systemu pokładowego eCall opartego na numerze alarmowym 112 oraz zmiany dyrektywy 2007/46/WE (00022/2015/LEX - C8-0106/2015 - 2013/0165(COD))*;

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady w sprawie europejskich długoterminowych funduszy inwestycyjnych (00097/2014/LEX - C8-0110/2015 - 2013/0214(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych reguł przywozu z niektórych państw trzecich (wersja przekształcona) (00007/2015/LEX - C8-0111/2015 - 2014/0168(COD));

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę Rady 96/53/WE ustanawiającą dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym (00002/2015/LEX - C8-0112/2015 - 2013/0105(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie procedur dotyczących stosowania Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony (tekst jednolity) (00004/2015/LEX - C8-0113/2015 - 2014/0190(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przywozu do Unii produktów rolnych pochodzących z Turcji (tekst jednolity) (00005/2015/LEX - C8-0114/2015 - 2014/0272(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zawieszające niektóre koncesje związane z przywozem do Unii produktów rolnych pochodzących z Turcji (tekst jednolity) (00009/2015/LEX - C8-0115/2015 - 2014/0275(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę (00003/2015/LEX - C8-0116/2015 - 2013/0265(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady otwierające i ustalające zarządzanie niektórymi unijnymi kontyngentami taryfowymi na wysokiej jakości wołowinę oraz na wieprzowinę, mięso drobiowe, pszenicę i mieszankę żyta z pszenicą, otręby, śrutę i inne pozostałości (tekst jednolity) (00006/2015/LEX - C8-0117/2015 - 2014/0276(COD));

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 223/2009 w sprawie statystyki europejskiej (00026/2015/LEX - C8-0119/2015 - 2012/0084(COD))*.

* pod warunkiem, że do tej daty Parlament zatwierdzi stanowisko Rady.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności