Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 27 Απριλίου 2015 - Στρασβούργο

11. Αναφορές

Οι κάτωθι αναφορές, που έχουν καταχωρισθεί στο γενικό πρωτόκολλο στις κατωτέρω ημερομηνίες παραπέμφθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 215 παράγραφος 6 του Κανονισμού, στην αρμόδια επιτροπή:

Στις 24 Απριλίου 2015

(απόρρητο όνομα) (αριθ. Η 2709/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2710/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2711/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0244/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0245/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0246/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0247/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0248/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0249/2015)· Leif Lundgren (αριθ. 0250/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0251/2015)· Riccardo Giuliano (αριθ. 0252/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0253/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0254/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0255/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0256/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0257/2015)· Alexandru Parvu (αριθ. 0258/2015)· Regina Neumann (αριθ. 0259/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0260/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0261/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0262/2015)· Riccardo Giuliano (αριθ. 0263/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0264/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0265/2015)· William M. Trent (αριθ. 0266/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0267/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0268/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0269/2015)· Andrzej Kania (122 signatures) (αριθ. 0270/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0271/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0272/2015)· Péter Szeidl (αριθ. 0273/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0274/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0275/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0276/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0277/2015)· Beate Höß-Zenker (αριθ. 0278/2015)· Angeline Arnaud (αριθ. 0279/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0280/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0281/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0282/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0283/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0284/2015)· Johanna Wasström (αριθ. 0285/2015)· Maria Nemesia Garcia Fernandez (αριθ. 0286/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0287/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0288/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0289/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0290/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0291/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0292/2015)· Christian Ries (αριθ. 0293/2015)· Juana Lene Martinez Almanzar (αριθ. 0294/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0295/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0296/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0297/2015)· Ferenc Czimbalmos Kozma (αριθ. 0298/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0299/2015)· Flavio Miccono (αριθ. 0300/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0301/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0302/2015)· Augustin Razvan Mirsolea (αριθ. 0303/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0304/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0305/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0306/2015)· Christian Frener (αριθ. 0307/2015)· Andoni Monforte Duart (αριθ. 0308/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0309/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0310/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0311/2015)· Rudi Eifert (αριθ. 0312/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0313/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0314/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0315/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0316/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0317/2015)· Sergy Alpin (αριθ. 0318/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0319/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0320/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0321/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0322/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0323/2015)· Johanna Macrae (αριθ. 0324/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0325/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0326/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0327/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0328/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0329/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0330/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0331/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0332/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0333/2015)· Andreas Jüttemann (αριθ. 0334/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0335/2015)· Mihályné Niegreisz (αριθ. 0336/2015)· Alejandro Peña Perez (αριθ. 0337/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0338/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0339/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0340/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0341/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0342/2015)· Elena Cambieri (αριθ. 0343/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0344/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0345/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0346/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0347/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0348/2015)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0349/2015).

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι στις 24 Απριλίου 2015 διαβίβασε στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 215 παράγραφος 13 του Κανονισμού, τις αναφορές που έλαβε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν κατοικούν σε κράτος μέλος.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου