Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 27 kwietnia 2015 r. - Strasburg

11. Petycje

Poniższe petycje, które wpisano do rejestru ogólnego ze wskazanymi poniżej datami, przekazano właściwej komisji zgodnie z art. 215 ust. 6 Regulaminu:

Dnia 24 kwietnia 2015 r.

(nazwisko poufne) (nr 2709/2014); (nazwisko poufne) (nr 2710/2014); (nazwisko poufne) (nr 2711/2014); (nazwisko poufne) (nr 0244/2015); (nazwisko poufne) (nr 0245/2015); (nazwisko poufne) (nr 0246/2015); (nazwisko poufne) (nr 0247/2015); (nazwisko poufne) (nr 0248/2015); (nazwisko poufne) (nr 0249/2015); Leif Lundgren (nr 0250/2015); (nazwisko poufne) (nr 0251/2015); Riccardo Giuliano (nr 0252/2015); (nazwisko poufne) (nr 0253/2015); (nazwisko poufne) (nr 0254/2015); (nazwisko poufne) (nr 0255/2015); (nazwisko poufne) (nr 0256/2015); (nazwisko poufne) (nr 0257/2015); Alexandru Pârvu (nr 0258/2015); Regina Neumann (nr 0259/2015); (nazwisko poufne) (n° 0260/2015); (nazwisko poufne) (n° 0261/2015); (nazwisko poufne) (nr 0262/2015); Riccardo Giuliano (n° 0263/2015); (nazwisko poufne) (nr 0264/2015); (nazwisko poufne) (nr 0265/2015); William M. Trent (nr 0266/2015); (nazwisko poufne) (nr 0267/2015); (Nazwisko poufne) (nr 0268/2015); (nazwisko poufne) (nr 0269/2015); Andrzej Kania (122 podpisy) (nr 0270/2015); (nazwisko poufne) (nr 0271/2015); (nazwisko poufne) (nr 0272/2015); Péter Szeidl (nr 0273/2015); (nazwisko poufne) (nr 0274/2015); (nazwisko poufne) (nr 0275/2015); (nazwisko poufne) (nr 0276/2015); (nazwisko poufne) (nr 0277/2015); Beate Hoess-Zenker (nr 0278/2015); Angeline Arnaud (nr 0279/2015); (nazwisko poufne) (nr 0280/2015); (nazwisko poufne) (nr 0281/2015); (nazwisko poufne) (nr 0282/2015); (nazwisko poufne) (nr 0283/2015); (nazwisko poufne) (nr 0284/2015); Johanna Wasström (nr 0285/2015); María Nemesia García Fernández (nr 0286/2015); (nazwisko poufne) (nr 0287/2015); (nazwisko poufne) (nr 0288/2015); (nazwisko poufne) (nr 0289/2015); (nazwisko poufne) (nr 0290/2015); (nazwisko poufne) (nr 0291/2015); (nazwisko poufne) (nr 0292/2015); Christian Ries (nr 0293/2015); Juana Lene Martínez Almanzar (nr 0294/2015); (nazwisko poufne) (nr 0295/2015); (nazwisko poufne) (nr 0296/2015); (nazwisko poufne) (nr 0297/2015); Ferenc Czimbalmos Kozma (nr 0298/2015); (nazwisko poufne) (nr 0299/2015); Flavio Miccono (nr 0300/2015); (nazwisko poufne) (nr 0301/2015); (nazwisko poufne) (nr 0302/2015); Augustin Răzvan Mirsolea (nr 0303/2015); (nazwisko poufne) (nr 0304/2015); (nazwisko poufne) (nr 0305/2015); (nazwisko poufne) (nr 0306/2015); Christian Frener (nr 0307/2015); Andoni Monforte Duart (nr 0308/2015); (nazwisko poufne) (nr 0309/2015); (Nazwisko poufne) (nr 0310/2015); (nazwisko poufne) (nr 0311/2015); Rudi Eifert (nr 0312/2015); (nazwisko poufne) (nr 0313/2015); (nazwisko poufne) (nr 0314/2015); (nazwisko poufne) (nr 0315/2015); (nazwisko poufne) (nr 0316/2015); (nazwisko poufne) (nr 0317/2015); Sergy Alpin (nr 0318/2015); (nazwisko poufne) (nr 0319/2015); (nazwisko poufne) (nr 0320/2015); (nazwisko poufne) (nr 0321/2015); (nazwisko poufne) (nr 0322/2015); (nazwisko poufne) (nr 0323/2015); Johanna Macrae (nr 0324/2015); (nazwisko poufne) (nr 0325/2015); (nazwisko poufne) (nr 0326/2015); (nazwisko poufne) (nr 0327/2015); (nazwisko poufne) (nr 0328/2015); (nazwisko poufne) (nr 0329/2015); (nazwisko poufne) (nr 0330/2015); (nazwisko poufne) (nr 0331/2015); (nazwisko poufne) (nr 0332/2015); (nazwisko poufne) (nr 0333/2015); Andreas Jüttemann (nr 0334/2015); (nazwisko poufne) (nr 0335/2015); Mihályné Niegreisz (nr 0336/2015); Alejandro Peña Pérez (nr 0337/2015); (nazwisko poufne) (nr 0338/2015); (nazwisko poufne) (nr 0339/2015); (nazwisko poufne) (nr 0340/2015); (nazwisko poufne) (nr 0341/2015); (nazwisko poufne) (nr 0342/2015); Elena Cambieri (nr 0343/2015); (nazwisko poufne) (nr 0344/2015); (nazwisko poufne) (nr 0345/2015); (nazwisko poufne) (nr 0346/2015); (nazwisko poufne) (nr 0347/2015); (nazwisko poufne) (nr 0348/2015); (nazwisko poufne) (nr 0349/2015).

Przewodniczący poinformował, że w dniu 24 kwietnia 2015 r. przesłał do komisji przedmiotowo właściwej – zgodnie z przepisami art. 215 ust. 13 Regulaminu – petycje skierowane do Parlamentu Europejskiego przez osoby fizyczne i prawne, które nie są obywatelami Unii Europejskiejl lub nie zamieszkują bądź nie miają siedziby na terytorium państwa członkowskiego.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności