Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2015. április 27., Hétfő - Strasbourg

12. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat az Izlandnak az Egyesült Nemzetek Éghajlat-változási Keretegyezménye Kiotói Jegyzőkönyvének második kötelezettségvállalási időszakában az Európai Unióra, annak tagállamaira és Izlandra háruló kötelezettségek közös teljesítésében való részvételéről szóló, egyrészről az Európai Unió, annak tagállamai másrészről Izland közötti megállapodás Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (10883/2014 - C8-0088/2015 - 2014/0151(NLE))

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

AFET, ITRE

- Javaslat az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Grúzia közötti társulási megállapodásban szereplő, a vámkedvezmények ideiglenes felfüggesztésére irányuló kijátszásellenes mechanizmus végrehajtásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2015)0155 - C8-0091/2015 - 2015/0080(COD))

utalva

illetékes :

INTA

vélemény :

AFET, AGRI, ITRE

- Javaslat az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről a Moldovai Köztársaság közötti társulási megállapodásban szereplő védzáradék és a vámkedvezmények ideiglenes felfüggesztésére irányuló kijátszásellenes mechanizmus végrehajtásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2015)0154 - C8-0092/2015 - 2015/0079(COD))

utalva

illetékes :

INTA

vélemény :

AFET, AGRI, ITRE

- Javaslat az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (EGF/2015/000 TA 2015 - Technikai segítségnyújtás a Bizottság kezdeményezésére) szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2015)0156 - C8-0093/2015 - 2015/2076(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

EMPL, REGI

- Az Európai Parlament és a Tanács határozatra irányuló javaslata az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről (árvizek Romániában, Bulgáriában és Olaszországban) (COM(2015)0162 - C8-0094/2015 - 2015/2079(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

ENVI, REGI

- Javaslat az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Libanoni Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodáshoz csatolt, a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, Magyarország, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozása figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozatra (13349/2014 - C8-0095/2015 - 2007/0078(NLE))

utalva

illetékes :

AFET

vélemény :

INTA

- Javaslat az egyes acéltermékeknek az Európai Unió és a Kazah Köztársaság közötti kereskedelméről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (kodifikált szöveg) (COM(2015)0157 - C8-0097/2015 - 2015/0082(COD))

utalva

illetékes :

JURI

- 2. sz. költségvetés-módosítási tervezet a 2015. évi általános költségvetéshez, amely a következő dokumentumot kíséri: A Tanács rendeletre irányuló javaslata a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet módosításáról: A Tanács 2015. április 21-én elfogadott álláspontja (07660/2015 - C8-0098/2015 - 2015/2013(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

AFET, AGRI, LIBE, REGI

- Javaslat az olajok (étolajok) és zsírok (étkezési zsírok), erukasav-tartalma legmagasabb szintjének rögzítéséről szóló 76/621/EGK tanácsi irányelv és a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról szóló 320/2006/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2015)0174 - C8-0101/2015 - 2015/0090(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

AGRI

vélemény :

DEVE, JURI, INTA

- Javaslat az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Izrael Állam Kormánya közötti euromediterrán légiközlekedési megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozása figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló jegyzőkönyvnek az Unió és tagállamai nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (12265/2014 - C8-0102/2015 - 2014/0187(NLE))

utalva

illetékes :

TRAN

vélemény :

INTA

- Javaslat az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Dél-afrikai Köztársaság közötti kereskedelmi, fejlesztési és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült kiegészítő jegyzőkönyvnek az Európai Unió és tagállamai nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (07657/2015 - C8-0103/2015 - 2014/0236(NLE))

utalva

illetékes :

DEVE

vélemény :

INTA

2) a parlamenti bizottságok

2.1) jelentések:

- ***I Jelentés a meghatározott textiltermékek harmadik országokból történő behozatalának közös szabályairól szóló 3030/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2014)0707 - C8-0271/2014 - 2014/0334(COD)) - INTA bizottság - Előadó: Bernd Lange (A8-0026/2015)

- Időközi jelentés az Európai Ügyészség létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0534 - 2013/0255(APP)) - LIBE bizottság - Előadó: Monica Macovei (A8-0055/2015)

- ***I Jelentés az Európai Unió stabilizációs és társulási folyamatában részt vevő vagy ahhoz kapcsolódó országokra és területekre vonatkozóan kivételes kereskedelmi intézkedések bevezetéséről szóló 1215/2009/EK tanácsi rendelet módosítására, valamint a rendelet alkalmazásának Bosznia-Hercegovina tekintetében történő felfüggesztésére vonatkozó európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2014)0386 - C8-0039/2014 - 2014/0197(COD)) - INTA bizottság - Előadó: Goffredo Maria Bettini (A8-0060/2015)

- *** Ajánlás a Nemzetközi Tengerészeti Szervezetnek a halászhajók személyzetének képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló nemzetközi egyezményéhez az Európai Unió érdekében történő csatlakozásra a tagállamoknak adott felhatalmazásról szóló tanácsi határozat tervezetéről (15528/2014 - C8-0295/2014 - 2013/0285(NLE)) - EMPL bizottság - Előadó: Sofia Ribeiro (A8-0064/2015)

- Jelentés a Bizottság 2013. évi mentesítéséhez kapcsolódó számvevőszéki különjelentésekről (COM(2013)0570[[53]] - C8-0224/2014 - 2014/2140(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ingeborg Gräßle (A8-0067/2015)

- Jelentés a Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2014)0510[[14]] - C8-0159/2014 - 2014/2090(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0068/2015)

- Jelentés az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2014)0510[[24]] - C8-0185/2014 - 2014/2109(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0069/2015)

- Jelentés az Európai Unió ügynökségei 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről: teljesítmény, pénzgazdálkodás és ellenőrzés (COM(2013)0570[[54]] - C8-0225/2014 - 2014/2139(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0070/2015)

- Jelentés az Európai Bankhatóság 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2014)0510[[35]] - C8-0196/2014 - 2014/2120(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0072/2015)

- Jelentés az Európai Vegyianyag-ügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2014)0510[[31]] - C8-0192/2014 - 2014/2116(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0073/2015)

- Jelentés az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2014)0510[[22]] - C8-0182/2014 - 2014/2106(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0074/2015)

- Jelentés tekintettel az Európai Gyógyszerügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2014)0510[[18]] - C8-0178/2014 - 2014/2102(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0075/2015)

- Jelentés az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2014)0510[[16]] - C8-0176/2014 - 2014/2100(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0076/2015)

- Jelentés az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2014)0510[[40]] - C8-0201/2014 - 2014/2125(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0077/2015)

- Jelentés az Európai Vasúti Ügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2014)0510[[26]] - C8-0187/2014 - 2014/2111(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0078/2015)

- Jelentés az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2014)0510[[11]] - C8-0156/2014 - 2014/2087(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0079/2015)

- Jelentés az Európai Rendőrségi Hivatal 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2014)0510[[33]] - C8-0194/2014 - 2014/2118(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0080/2015)

- Jelentés az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2014)0510[[39]] - C8-0200/2014 - 2014/2124(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0081/2015)

- Jelentés az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, I. szakasz – Európai Parlament (COM(2014)0510[[02]] - C8-0147/2014 - 2014/2078(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Gilles Pargneaux (A8-0082/2015)

- Jelentés az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2014)0510[[17]] - C8-0177/2014 - 2014/2101(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0084/2015)

- Jelentés az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2014)0510[[41]] - C8-0202/2014 - 2014/2126(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0085/2015)

- Jelentés az Európai Rendőrakadémia 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2014)0510[[27]] - C8-0188/2014 - 2014/2112(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0086/2015)

- Jelentés az Európai Értékpapír-piaci Hatóság 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2014)0510[[37]] - C8-0198/2014 - 2014/2122(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0087/2015)

- Jelentés az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2014)0510[[21]] - C8-0181/2014 - 2014/2105(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0088/2015)

- Jelentés az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2014)0510[[25]] - C8-0186/2014 - 2014/2110(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0089/2015)

- Jelentés az Európai Képzési Alapítvány 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2014)0510[[20]] - C8-0180/2014 - 2014/2104(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0090/2015)

- Jelentés az Eurojust 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2014)0510[[19]] - C8-0179/2014 - 2014/2103(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0091/2015)

- Jelentés az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2014)0510[[12]] - C8-0157/2014 - 2014/2088(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0092/2015)

- Jelentés az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2014)0510[[13]] - C8-0158/2014 - 2014/2089(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0093/2015)

- Jelentés az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2014)0510[[28]] - C8-0189/2014 - 2014/2113(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0094/2015)

- Jelentés az Európai GNSS Ügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2014)0510[[29]] - C8-0190/2014 - 2014/2114(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0095/2015)

- Jelentés az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2014)0510[[36]] - C8-0197/2014 - 2014/2121(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0096/2015)

- Jelentés az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2014)0510[[23]] - C8-0184/2014 - 2014/2108(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0097/2015)

- Jelentés a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2014)0510[[34]] - C8-0195/2014 - 2014/2119(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0098/2015)

- Jelentés a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2014)0510[[42]] - C8-0204/2014 - 2014/2128(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0099/2015)

- Jelentés az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2014)0510[[30]] - C8-0191/2014 - 2014/2115(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0100/2015)

- Jelentés az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, III. szakasz – Bizottság és végrehajtó ügynökségek (COM(2014)0510[[01]] - C8-0140/2014 - 2014/2075(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ingeborg Gräßle (A8-0101/2015)

- Jelentés a nyolcadik, kilencedik és tízedik Európai Fejlesztési Alap 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2014)0487 - C8-0146/2014 - 2014/2077(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Martina Dlabajová (A8-0102/2015)

- Jelentés az ARTEMIS közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2014)0510[[46]] - C8-0208/2014 - 2014/2132(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0103/2015)

- Jelentés az ENIAC közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2014)0510[[49]] - C8-0211/2014 - 2014/2135(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0104/2015)

- Jelentés az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VII. szakasz – Régiók Bizottsága (COM(2014)0510[[07]] - C8-0152/2014 - 2014/2083(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0105/2015)

- Jelentés az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2014)0510[[47]] - C8-0209/2014 - 2014/2133(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0106/2015)

- Jelentés a Tiszta Égbolt közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2014)0510[[45]] - C8-0207/2014 - 2014/2131(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2015)

- Jelentés a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2014)0510[[43]] - C8-0205/2014 - 2014/2129(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Anders Primdahl Vistisen (A8-0108/2015)

- Jelentés az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, X. szakasz – Európai Külügyi Szolgálat (COM(2014)0510[[10]] - C8-0155/2014 - 2014/2086(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0109/2015)

- Jelentés a SESAR közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2014)0510[[44]] - C8-0206/2014 - 2014/2130(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Anders Primdahl Vistisen (A8-0110/2015)

- Jelentés az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, IV. szakasz – Bíróság (COM(2014)0510[[04]] - C8-0149/2014 - 2014/2080(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0111/2015)

- Jelentés az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2014)0510[[48]] - C8-0210/2014 - 2014/2134(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0112/2015)

- Jelentés az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, V. szakasz – Számvevőszék (COM(2014)0510[[05]] - C8-0150/2014 - 2014/2081(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0113/2015)

- Jelentés az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (COM(2014)0510[[06]] - C8-0151/2014 - 2014/2082(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0114/2015)

- Jelentés az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VIII. szakasz – Európai ombudsman (COM(2014)0510[[08]] - C8-0153/2014 - 2014/2084(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0115/2015)

- Jelentés az Európai Unió 2013-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács (COM(2014)0510[[03]] - C8-0148/2014 - 2014/2079(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0116/2015)

- Jelentés az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2014)0510[[38]] - C8-0199/2014 - 2014/2123(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0117/2015)

- Jelentés az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, IX. szakasz – európai adatvédelmi biztos (COM(2014)0510[[09]] - C8-0154/2014 - 2014/2085(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0118/2015)

- Jelentés az Euratom Ellátási Ügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2014)0510[[32]] - C8-0193/2014 - 2014/2117(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0119/2015)

- ***I Jelentés az értékpapír-finanszírozási ügyletek bejelentéséről és átláthatóságáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2014)0040 - C7-0023/2014 - 2014/0017(COD)) - ECON bizottság - Előadó: Renato Soru (A8-0120/2015)

- Jelentés a bolognai folyamat végrehajtásának nyomon követéséről (2015/2039(INI)) - CULT bizottság - Előadó: Krystyna Łybacka (A8-0121/2015)

- Jelentés az európai filmről a digitális korszakban (2014/2148(INI)) - CULT bizottság - Előadó: Bogdan Brunon Wenta (A8-0123/2015)

- Jelentés az erdőket és az erdőalapú ágazatot érintő új uniós erdőgazdálkodási stratégiáról (2014/2223(INI)) - AGRI bizottság - Előadó: Elisabeth Köstinger (A8-0126/2015)

- ***I Jelentés a közönséges tőkehal, a hering és a spratt balti-tengeri állományaira és a halászatukra vonatkozó többéves terv létrehozásáról, a 2187/2005/EK rendelet módosításáról és az 1098/2007/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2014)0614 - C8-0174/2014 - 2014/0285(COD)) - PECH bizottság - Előadó: Jarosław Wałęsa (A8-0128/2015)

- *** Ajánlás az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Orosz Föderáció közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyvnek az Európai Unió és tagállamai nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (11878/2014 - C8-0006/2015 - 2014/0052(NLE)) - AFET bizottság - Előadó: Gabrielius Landsbergis (A8-0129/2015)

- ***I Jelentés az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Macedónia volt Jugoszláv Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes eljárásokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (kodifikált változat) (COM(2014)0394 - C8-0041/2014 - 2014/0199(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Andrzej Duda (A8-0132/2015)

- ***I Jelentés az Európai Szociális Alapról szóló 1304/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés által támogatott operatív programokra folyósított kezdeti előfinanszírozási összeg növelése tekintetében való módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2015)0046 - C8-0036/2015 - 2015/0026(COD)) - EMPL bizottság - Előadó: Elisabeth Morin-Chartier (A8-0134/2015)

- Jelentés az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó, 2/2015. számú költségvetés-módosítási tervezetéről III. szakasz – Bizottság szóló tanácsi álláspontról (07660/2015 - C8-0098/2015 - 2015/2013(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0138/2015)

2.2) ajánlások második olvasatra:

- ***II Ajánlás második olvasatra a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről szóló 98/70/EK irányelv és a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról szóló 2009/28/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv (a közvetett földhasználat-változásról szóló irányelv) elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (10710/2/2014 - C8-0004/2015 - 2012/0288(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Nils Torvalds (A8-0025/2015)

- ***II Ajánlás második olvasatra a 112-es egységes európai segélyhívó szolgáltatáson alapuló fedélzeti e-segélyhívó rendszer kiépítésével összefüggő típus-jóváhagyási követelményekről és a 2007/46/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (05130/3/2015 - C8-0063/2015 - 2013/0165(COD)) - IMCO bizottság - Előadó: Olga Sehnalová (A8-0053/2015)

- ***II Ajánlás második olvasatra a Tanács első olvasatbeli álláspontjáról a tengeri közlekedésből eredő szén-dioxid-kibocsátások nyomon követéséről, jelentéséről és hitelesítéséről, valamint a 2009/16/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából (17086/1/2014 - C8-0072/2015 - 2013/0224(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: José Inácio Faria (A8-0122/2015)

- ***II Ajánlás második olvasatra a 94/62/EK irányelvnek a könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentése tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából első olvasatban elfogadott tanácsi álláspontról (05094/1/2015 - C8-0064/2015 - 2013/0371(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Margrete Auken (A8-0130/2015)

- ***II Ajánlás második olvasatra az európai statisztikákról szóló 223/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (05161/2/2015 - C8-0073/2015 - 2012/0084(COD)) - ECON bizottság - Előadó: Hugues Bayet (A8-0137/2015)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat