Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 27 aprilie 2015 - Strasbourg

12. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Islanda, pe de altă parte cu privire la participarea Islandei la îndeplinirea în comun a angajamentelor Uniunii Europene, ale statelor membre ale acesteia și ale Islandei pentru cea de a doua perioadă de angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (10883/2014 - C8-0088/2015 - 2014/0151(NLE))

retrimis

fond :

ENVI

aviz :

AFET, ITRE

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de punere în aplicare a mecanismului de prevenire a eludării care permite suspendarea temporară a preferințelor tarifare din Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte (COM(2015)0155 - C8-0091/2015 - 2015/0080(COD))

retrimis

fond :

INTA

aviz :

AFET, AGRI, ITRE

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de punere în aplicare a clauzei de salvgardare și a mecanismului de prevenire a eludării care permite suspendarea temporară a preferințelor tarifare din Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte. (COM(2015)0154 - C8-0092/2015 - 2015/0079(COD))

retrimis

fond :

INTA

aviz :

AFET, AGRI, ITRE

- Propunere de decizie a Parlamentului european şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (EGF/2015/000 TA 2015 — Asistență tehnică la inițiativa Comisiei) (COM(2015)0156 - C8-0093/2015 - 2015/2076(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

EMPL, REGI

- Propunere de decizie a Parlamentului european şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al UE (inundații din România, Bulgaria și Italia) (COM(2015)0162 - C8-0094/2015 - 2015/2079(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

ENVI, REGI

- Propunere de decizia a Consiliului privind încheierea unui protocol la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Libaneză, pe de altă parte, pentru a ţine seama de aderarea Republicii Cehe, Republicii Estonia, Republicii Cipru, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Ungariei, Republicii Malta, Republicii Polone, Republicii Slovenia şi Republicii Slovace la Uniunea Europeană (13349/2014 - C8-0095/2015 - 2007/0078(NLE))

retrimis

fond :

AFET

aviz :

INTA

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind comerțul cu anumite produse siderurgice între Uniunea Europeană și Republica Kazahstan (versiune codificată) (COM(2015)0157 - C8-0097/2015 - 2015/0082(COD))

retrimis

fond :

JURI

- Proiect de buget rectificativ nr. 2 la bugetul general pentru exercițiul financiar 2015, care însoțește propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual: poziția Consiliului din 21 aprilie 2015 (07660/2015 - C8-0098/2015 - 2015/2013(BUD))

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

AFET, AGRI, LIBE, REGI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de abrogare a Directivei 76/621/CEE a Consiliului privind stabilirea nivelului maxim de acid erucic în uleiuri și grăsimi, precum și a Regulamentului (CE) nr. 320/2006 al Consiliului de instituire a unui regim temporar de restructurare a industriei zahărului (COM(2015)0174 - C8-0101/2015 - 2015/0090(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

AGRI

aviz :

DEVE, JURI, INTA

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii și al statelor sale membre, a unui Protocol de modificare a Acordului euro-mediteraneean privind serviciile aeriene dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și guvernul Statului Israel, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (12265/2014 - C8-0102/2015 - 2014/0187(NLE))

retrimis

fond :

TRAN

aviz :

INTA

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene și al statelor membre ale acesteia, a protocolului adițional la Acordul pentru comerț, dezvoltare și cooperare dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Africa de Sud, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (07657/2015 - C8-0103/2015 - 2014/0236(NLE))

retrimis

fond :

DEVE

aviz :

INTA

2) de comisiile parlamentare:

2.1) rapoarte

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3030/93 al Consiliului privind regimul comun aplicabil importurilor unor produse textile originare din țări terțe (COM(2014)0707 - C8-0271/2014 - 2014/0334(COD)) - INTA - Raportor: Bernd Lange (A8-0026/2015)

- Raport interimar referitor la propunerea de regulament al Consiliului de instituire a Parchetului European (COM(2013)0534 - 2013/0255(APP)) - LIBE - Raportoare: Monica Macovei (A8-0055/2015)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1215/2009 al Consiliului privind introducerea unor măsuri comerciale excepționale în favoarea țărilor și teritoriilor participante și legate de procesul de stabilizare și de asociere pus în aplicare de către Uniunea Europeană și de suspendare a aplicării sale în ceea ce privește Bosnia și Herțegovina (COM(2014)0386 - C8-0039/2014 - 2014/0197(COD)) - INTA - Raportor: Goffredo Maria Bettini (A8-0060/2015)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului de autorizare a statelor membre să devină părți, în interesul Uniunii Europene, la Convenția internațională a Organizației Maritime Internaționale privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare și efectuare a serviciului de cart pentru personalul navelor de pescuit (15528/2014 - C8-0295/2014 - 2013/0285(NLE)) - EMPL - Raportoare: Sofia Ribeiro (A8-0064/2015)

- Raport referitor la rapoartele speciale ale Curții de Conturi în contextul descărcării de gestiune a Comisiei pentru exercițiul financiar 2013 (COM(2013)0570[[53]] - C8-0224/2014 - 2014/2140(DEC)) - CONT - Raportoare: Ingeborg Gräßle (A8-0067/2015)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie aferent exercițiului financiar 2013 (COM(2014)0510[[14]] - C8-0159/2014 - 2014/2090(DEC)) - CONT - Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0068/2015)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor aferent exercițiului financiar 2013 (COM(2014)0510[[24]] - C8-0185/2014 - 2014/2109(DEC)) - CONT - Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0069/2015)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului agențiilor Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2013: performanțe, gestiune financiară și control (COM(2013)0570[[54]] - C8-0225/2014 - 2014/2139(DEC)) - CONT - Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0070/2015)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Bancare Europene aferent exercițiului financiar 2013 (COM(2014)0510[[35]] - C8-0196/2014 - 2014/2120(DEC)) - CONT - Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0072/2015)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Produse Chimice aferent exercițiului financiar 2013 (COM(2014)0510[[31]] - C8-0192/2014 - 2014/2116(DEC)) - CONT - Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0073/2015)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Siguranță a Aviației aferent exercițiului financiar 2013 (COM(2014)0510[[22]] - C8-0182/2014 - 2014/2106(DEC)) - CONT - Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0074/2015)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Medicamente aferent exercițiului financiar 2013 (COM(2014)0510[[18]] - C8-0178/2014 - 2014/2102(DEC)) - CONT - Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0075/2015)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă aferent exercițiului financiar 2013 (COM(2014)0510[[16]] - C8-0176/2014 - 2014/2100(DEC)) - CONT - Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0076/2015)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European de Inovare și Tehnologie aferent exercițiului financiar 2013 (COM(2014)0510[[40]] - C8-0201/2014 - 2014/2125(DEC)) - CONT - Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0077/2015)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene a Căilor Ferate aferent exercițiului financiar 2013 (COM(2014)0510[[26]] - C8-0187/2014 - 2014/2111(DEC)) - CONT - Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0078/2015)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale aferent exercițiului financiar 2013 (COM(2014)0510[[11]] - C8-0156/2014 - 2014/2087(DEC)) - CONT - Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0079/2015)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Oficiului European de Poliție aferent exercițiului financiar 2013 (COM(2014)0510[[33]] - C8-0194/2014 - 2014/2118(DEC)) - CONT - Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0080/2015)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice aferent exercițiului financiar 2013 (COM(2014)0510[[39]] - C8-0200/2014 - 2014/2124(DEC)) - CONT - Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0081/2015)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2013, secțiunea I – Parlamentul European (COM(2014)0510[[02]] - C8-0147/2014 - 2014/2078(DEC)) - CONT - Raportor: Gilles Pargneaux (A8-0082/2015)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2013 (COM(2014)0510[[17]] - C8-0177/2014 - 2014/2101(DEC)) - CONT - Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0084/2015)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Biroului European de Sprijin pentru Azil aferent exercițiului financiar 2013 (COM(2014)0510[[41]] - C8-0202/2014 - 2014/2126(DEC)) - CONT - Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0085/2015)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Colegiului European de Poliție aferent exercițiului financiar 2013 (COM(2014)0510[[27]] - C8-0188/2014 - 2014/2112(DEC)) - CONT - Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0086/2015)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe aferent exercițiului financiar 2013 (COM(2014)0510[[37]] - C8-0198/2014 - 2014/2122(DEC)) - CONT - Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0087/2015)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă aferent exercițiului financiar 2013 (COM(2014)0510[[21]] - C8-0181/2014 - 2014/2105(DEC)) - CONT - Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0088/2015)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor aferent exercițiului financiar 2013 (COM(2014)0510[[25]] - C8-0186/2014 - 2014/2110(DEC)) - CONT - Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0089/2015)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene de Formare aferent exercițiului financiar 2013 (COM(2014)0510[[20]] - C8-0180/2014 - 2014/2104(DEC)) - CONT - Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0090/2015)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Eurojust aferent exercițiului financiar 2013 (COM(2014)0510[[19]] - C8-0179/2014 - 2014/2103(DEC)) - CONT - Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0091/2015)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă aferent exercițiului financiar 2013 (COM(2014)0510[[12]] - C8-0157/2014 - 2014/2088(DEC)) - CONT - Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0092/2015)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2013 (COM(2014)0510[[13]] - C8-0158/2014 - 2014/2089(DEC)) - CONT - Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0093/2015)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2013 (COM(2014)0510[[28]] - C8-0189/2014 - 2014/2113(DEC)) - CONT - Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0094/2015)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției GNSS European aferent exercițiului financiar 2013 (COM(2014)0510[[29]] - C8-0190/2014 - 2014/2114(DEC)) - CONT - Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0095/2015)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale aferent exercițiului financiar 2013 (COM(2014)0510[[36]] - C8-0197/2014 - 2014/2121(DEC)) - CONT - Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0096/2015)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară aferent exercițiului financiar 2013 (COM(2014)0510[[23]] - C8-0184/2014 - 2014/2108(DEC)) - CONT - Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0097/2015)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați aferent exercițiului financiar 2013 (COM(2014)0510[[34]] - C8-0195/2014 - 2014/2119(DEC)) - CONT - Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0098/2015)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției europene pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție aferent exercițiului financiar 2013 (COM(2014)0510[[42]] - C8-0204/2014 - 2014/2128(DEC)) - CONT - Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0099/2015)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului aferent exercițiului financiar 2013 (COM(2014)0510[[30]] - C8-0191/2014 - 2014/2115(DEC)) - CONT - Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0100/2015)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2013, Secțiunea III – Comisia și agențiile executive (COM(2014)0510[[01]] - C8-0140/2014 - 2014/2075(DEC)) - CONT - Raportoare: Ingeborg Gräßle (A8-0101/2015)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului celui de al optulea, al nouălea și al zecelea Fond european de dezvoltare aferent exercițiului financiar 2013 (COM(2014)0487 - C8-0146/2014 - 2014/2077(DEC)) - CONT - Raportoare: Martina Dlabajová (A8-0102/2015)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune ARTEMIS aferent exercițiului financiar 2013 (COM(2014)0510[[46]] - C8-0208/2014 - 2014/2132(DEC)) - CONT - Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0103/2015)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune ENIAC aferent exercițiului financiar 2013 (COM(2014)0510[[49]] - C8-0211/2014 - 2014/2135(DEC)) - CONT - Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0104/2015)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2013, secțiunea VII – Comitetul Regiunilor (COM(2014)0510[[07]] - C8-0152/2014 - 2014/2083(DEC)) - CONT - Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0105/2015)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune pentru punerea în aplicare a inițiativei tehnologice comune privind medicamentele inovatoare aferent exercițiului financiar 2013 (COM(2014)0510[[47]] - C8-0209/2014 - 2014/2133(DEC)) - CONT - Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0106/2015)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune Clean Sky aferent exercițiului financiar 2013 (COM(2014)0510[[45]] - C8-0207/2014 - 2014/2131(DEC)) - CONT - Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2015)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune europene pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune aferent exercițiului financiar 2013 (COM(2014)0510[[43]] - C8-0205/2014 - 2014/2129(DEC)) - CONT - Raportor: Anders Primdahl Vistisen (A8-0108/2015)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2013, secțiunea X – Serviciul European de Acțiune Externă (COM(2014)0510[[10]] - C8-0155/2014 - 2014/2086(DEC)) - CONT - Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0109/2015)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune SESAR aferent exercițiului financiar 2013 (COM(2014)0510[[44]] - C8-0206/2014 - 2014/2130(DEC)) - CONT - Raportor: Anders Primdahl Vistisen (A8-0110/2015)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2013, secțiunea IV – Curtea de Justiție (COM(2014)0510[[04]] - C8-0149/2014 - 2014/2080(DEC)) - CONT - Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0111/2015)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen” aferent exercițiului financiar 2013 (COM(2014)0510[[48]] - C8-0210/2014 - 2014/2134(DEC)) - CONT - Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0112/2015)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2013, secțiunea V – Curtea de Conturi (COM(2014)0510[[05]] - C8-0150/2014 - 2014/2081(DEC)) - CONT - Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0113/2015)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2013, secțiunea VI – Comitetul Economic și Social European (COM(2014)0510[[06]] - C8-0151/2014 - 2014/2082(DEC)) - CONT - Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0114/2015)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2013, secțiunea VIII – Ombudsmanul European (COM(2014)0510[[08]] - C8-0153/2014 - 2014/2084(DEC)) - CONT - Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0115/2015)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2013, secțiunea II – Consiliul European și Consiliul (COM(2014)0510[[03]] - C8-0148/2014 - 2014/2079(DEC)) - CONT - Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0116/2015)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei aferent exercițiului financiar 2013 (COM(2014)0510[[38]] - C8-0199/2014 - 2014/2123(DEC)) - CONT - Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0117/2015)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2013, secțiunea IX - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (COM(2014)0510[[09]] - C8-0154/2014 - 2014/2085(DEC)) - CONT - Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0118/2015)

- Raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției de Aprovizionare a Euratom aferent exercițiului financiar 2013 (COM(2014)0510[[32]] - C8-0193/2014 - 2014/2117(DEC)) - CONT - Raportor: Ryszard Czarnecki (A8-0119/2015)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind raportarea și transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare (COM(2014)0040 - C7-0023/2014 - 2014/0017(COD)) - ECON - Raportor: Renato Soru (A8-0120/2015)

- Raport referitor la monitorizarea implementării procesului de la Bologna (2015/2039(INI)) - CULT - Raportoare: Krystyna Łybacka (A8-0121/2015)

- Raport referitor la filmul european în era digitală (2014/2148(INI)) - CULT - Raportor: Bogdan Brunon Wenta (A8-0123/2015)

- Raport referitor la „O nouă strategie a UE pentru păduri și sectorul forestier” (2014/2223(INI)) - AGRI - Raportoare: Elisabeth Köstinger (A8-0126/2015)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile de cod, hering și șprot din Marea Baltică și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2187/2005 al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1098/2007 al Consiliului (COM(2014)0614 - C8-0174/2014 - 2014/0285(COD)) - PECH - Raportor: Jarosław Wałęsa (A8-0128/2015)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene și al statelor membre ale acesteia, a Protocolului la Acordul de parteneriat și cooperare de instituire a unui parteneriat între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Federația Rusă, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (11878/2014 - C8-0006/2015 - 2014/0052(NLE)) - AFET - Raportor: Gabrielius Landsbergis (A8-0129/2015)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind anumite proceduri de punere în aplicare a Acordului de stabilizare și de asociere dintre Comunitățile Europene și statele lor membre, pe de o parte, și fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, pe de altă parte (text codificat) (COM(2014)0394 - C8-0041/2014 - 2014/0199(COD)) - JURI - Raportor: Andrzej Duda (A8-0132/2015)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul social european, în ceea ce privește o majorare a sumei prefinanțării inițiale acordate programelor operaționale sprijinite de Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (COM(2015)0046 - C8-0036/2015 - 2015/0026(COD)) - EMPL - Raportoare: Elisabeth Morin-Chartier (A8-0134/2015)

- Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 2/2015 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015, secțiunea III – Comisia (07660/2015 - C8-0098/2015 - 2015/2013(BUD)) - BUDG - Raportoare: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0138/2015)

2.2) recomandări pentru a doua lectură

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 98/70/CE privind calitatea benzinei și a motorinei și de modificare a Directivei 2009/28/CE privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (10710/2/2014 - C8-0004/2015 - 2012/0288(COD)) - ENVI - Raportor: Nils Torvalds (A8-0025/2015)

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării uni regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele de omologare de tip pentru instalarea sistemului eCall bazat pe serviciul 112 la bordul vehiculelor și de modificare a Directivei 2007/46/CE (05130/3/2015 - C8-0063/2015 - 2013/0165(COD)) - IMCO - Raportoare: Olga Sehnalová (A8-0053/2015)

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de dioxid de carbon generate de transportul maritim și de modificare a Directivei 2009/16/CE (17086/1/2014 - C8-0072/2015 - 2013/0224(COD)) - ENVI - Raportor: José Inácio Faria (A8-0122/2015)

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 94/62/CE în ceea ce privește reducerea consumului de pungi de transport din plastic subțire (05094/1/2015 - C8-0064/2015 - 2013/0371(COD)) - ENVI - Raportoare: Margrete Auken (A8-0130/2015)

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 223/2009 privind statisticile europene (05161/2/2015 - C8-0073/2015 - 2012/0084(COD)) - ECON - Raportor: Hugues Bayet (A8-0137/2015)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate