Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 27. apríla 2015 - Štrasburg

13. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Poslanci predložili tieto otázky na ústne zodpovedanie (článok 128 rokovacieho poriadku):

– (O-000008/2015), ktorú položili Alberto Cirio, Glenis Willmott, Marcus Pretzell, José Inácio Faria, Younous Omarjee a Piernicola Pedicini, v mene výboru ENVI, pre Komisiu: Stratégia zameraná na alkohol (2015/2543(RSP)) (B8-0108/2015);

– (O-000016/2015), ktorú položil Paolo De Castro, v mene výboru AGRI, pre Komisiu: Svetová výstava EXPO Miláno 2015: Uživiť planétu, energia pre život (2015/2574(RSP)) (B8-0109/2015);

– (O-000021/2015), ktorú položil Pavel Svoboda, v mene výboru JURI, pre Radu: Marakéšska zmluva o výnimkách z autorského práva pre zrakovo postihnutých (2015/2586(RSP)) (B8-0110/2015);

– (O-000029/2015), ktorú položil Claude Moraes, v mene výboru LIBE, pre Radu: Balík predpisov o inteligentných hraniciach (2015/2614(RSP)) (B8-0111/2015);

– (O-000030/2015), ktorú položil Claude Moraes, v mene výboru LIBE, pre Komisiu: Balík predpisov o inteligentných hraniciach (2015/2614(RSP)) (B8-0112/2015);

– (O-000035/2015), ktorú položila Linda McAvan, v mene výboru DEVE, pre Radu: Záväzky členských štátov EÚ v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA) (2015/2611(RSP)) (B8-0113/2015);

– (O-000036/2015), ktorú položila Linda McAvan, v mene výboru DEVE, pre Komisiu: Záväzky členských štátov EÚ v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA) (2015/2611(RSP)) (B8-0114/2015);

– (O-000031/2015), ktorú položila Silvia Costa, v mene výboru CULT, pre Radu: Ničenie kultúrnych pamiatok, ktoré pácha ISIS/Dá’iš (2015/2649(RSP)) (B8-0115/2015);

– (O-000032/2015), ktorú položila Silvia Costa, v mene výboru CULT, pre Komisiu: Ničenie kultúrnych pamiatok, ktoré pácha ISIS/Dá'iš (2015/2649(RSP)) (B8-0116/2015);

– (O-000038/2015), ktorú položil Czesław Adam Siekierski, v mene výboru AGRI, pre Komisiu: Mimoriadna situácia spôsobená baktériou Xylella fastidiosa (2015/2652(RSP)) (B8-0117/2015).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia