Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/0165(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0053/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0053/2015

Keskustelut :

PV 27/04/2015 - 15
CRE 27/04/2015 - 15

Äänestykset :

PV 28/04/2015 - 7.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0099

Pöytäkirja
Maanantai 27. huhtikuuta 2015 - Strasbourg

15. Ajoneuvoon asennettavan eCall-järjestelmän käyttöönotto ***II (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi hätänumeroon 112 perustuvan ajoneuvoon asennettavan eCall-järjestelmän käyttöönottoa koskevista tyyppihyväksyntävaatimuksista ja direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta [05130/3/2015 - C8-0063/2015 - 2013/0165(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Olga Sehnalová (A8-0053/2015)

Olga Sehnalová esitteli suosituksen toiseen käsittelyyn.

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

Phil Hogan (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Carlos Coelho PPE-ryhmän puolesta, Evelyne Gebhardt S&D-ryhmän puolesta, Anneleen Van Bossuyt ECR-ryhmän puolesta, Kaja Kallas ALDE-ryhmän puolesta, Merja Kyllönen GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jan Philipp Albrecht Verts/ALE-ryhmän puolesta, sitoutumaton Georg Mayer, Andreas Schwab, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, Josef Weidenholzer, Daniel Dalton, Gesine Meissner, Mylène Troszczynski, Ildikó Gáll-Pelcz, Catherine Stihler, Vicky Ford, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Nicola Danti ja Richard Corbett, viimeksi mainittu keskustelun kulusta.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Eva Paunova, Monika Flašíková Beňová, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Franz Obermayr, Marijana Petir ja Nicola Caputo.

Puheenvuorot: Phil Hogan ja Olga Sehnalová.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 28.4.2015, kohta 7.3.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö