Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/0165(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0053/2015

Ingediende teksten :

A8-0053/2015

Debatten :

PV 27/04/2015 - 15
CRE 27/04/2015 - 15

Stemmingen :

PV 28/04/2015 - 7.3
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0099

Notulen
Maandag 27 april 2015 - Straatsburg

15. Ingebruikname van het eCall-boordsysteem ***II (debat)
CRE

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake typegoedkeuringseisen voor de uitrol van het op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsysteem en houdende wijziging van Richtlijn 2007/46/EG [05130/3/2015 - C8-0063/2015 - 2013/0165(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Olga Sehnalová (A8-0053/2015)

Olga Sehnalová licht de aanbeveling voor de tweede lezing toe.

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Phil Hogan (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Carlos Coelho, namens de PPE-Fractie, Evelyne Gebhardt, namens de S&D-Fractie, Anneleen Van Bossuyt, namens de ECR-Fractie, Kaja Kallas, namens de ALDE-Fractie, Merja Kyllönen, namens de GUE/NGL-Fractie, Jan Philipp Albrecht, namens de Verts/ALE-Fractie, Georg Mayer, niet-fractiegebonden lid, Andreas Schwab, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, Josef Weidenholzer, Daniel Dalton, Gesine Meissner, Mylène Troszczynski, Ildikó Gáll-Pelcz, Catherine Stihler, Vicky Ford, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Nicola Danti en Richard Corbett, laatstgenoemde over het verloop van het debat.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Eva Paunova, Monika Flašíková Beňová, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Franz Obermayr, Marijana Petir en Nicola Caputo.

Het woord wordt gevoerd door Phil Hogan en Olga Sehnalová.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.3 van de notulen van 28.4.2015.

Juridische mededeling - Privacybeleid