Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 27. aprill 2015 - Strasbourg

16. Alkoholistrateegia (arutelu)
CRE

Suuliselt vastatav küsimus (O-00008/2015), mille esitas(id) Alberto Cirio, Glenis Willmott, Marcus Pretzell, José Inácio Faria, Younous Omarjee ja Piernicola Pedicini ENVI komisjoni nimel komisjonile: Alkoholistrateegia (2015/2543(RSP)) (B8-0108/2015)

Giovanni La Via (ENVI komisjoni esimees) esitas küsimuse.

ISTUNGI JUHATAJA: Ildikó GÁLL-PELCZ
asepresident

Phil Hogan (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Alberto Cirio fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ivan Jakovčić, Glenis Willmott fraktsiooni S&D nimel, Marcus Pretzell fraktsiooni ECR nimel, José Inácio Faria fraktsiooni ALDE nimel, Younous Omarjee fraktsiooni GUE/NGL nimel, Alyn Smith fraktsiooni Verts/ALE nimel, Piernicola Pedicini fraktsiooni EFDD nimel, Mireille D'Ornano, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Anna Hedh, Peter Liese, Susanne Melior, Gesine Meissner, Françoise Grossetête, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marc Tarabella, Biljana Borzan, Bolesław G. Piecha, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Dubravka Šuica, Soledad Cabezón Ruiz, Pilar Ayuso, Massimo Paolucci, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska ja Angélique Delahaye.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Cristian-Silviu Buşoi, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Kaja Kallas, João Ferreira, Igor Šoltes, Ignazio Corrao, Miroslav Mikolášik ja Doru-Claudian Frunzulică.

Sõna võttis Phil Hogan.

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

- Alberto Cirio fraktsiooni PPE nimel, Glenis Willmott fraktsiooni S&D nimel, Marcus Pretzell fraktsiooni ECR nimel, José Inácio Faria fraktsiooni ALDE nimel, Younous Omarjee fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bas Eickhout fraktsiooni Verts/ALE nimel, ja Piernicola Pedicini fraktsiooni EFDD nimel alkoholistrateegia kohta (2015/2543(RSP)) (B8-0357/2015)

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 29.4.2015protokoll punkt 10.65.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika