Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2015. gada 27. aprīlis - Strasbūra

16. Stratēģija alkohola jomā (debates)
CRE

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-00008/2015) un kuru ENVI komitejas vārdā Komisijai uzdeva Alberto Cirio, Glenis Willmott, Marcus Pretzell, José Inácio Faria, Younous Omarjee un Piernicola Pedicini: Stratēģija alkohola jomā (2015/2543(RSP)) (B8-0108/2015).

Giovanni La Via (ENVI komitejas priekšsēdētājs) izvērsa jautājumu.

SĒDI VADA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Priekšsēdētāja vietniece

Phil Hogan (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Alberto Cirio PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ivan Jakovčić, Glenis Willmott S&D grupas vārdā, Marcus Pretzell ECR grupas vārdā, José Inácio Faria ALDE grupas vārdā, Younous Omarjee GUE/NGL grupas vārdā, Alyn Smith Verts/ALE grupas vārdā, Piernicola Pedicini EFDD grupas vārdā, Mireille D'Ornano, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Anna Hedh, Peter Liese, Susanne Melior, Gesine Meissner, Françoise Grossetête, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Marc Tarabella, Biljana Borzan, Bolesław G. Piecha, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Dubravka Šuica, Soledad Cabezón Ruiz, Pilar Ayuso, Massimo Paolucci, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska un Angélique Delahaye.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Cristian-Silviu Buşoi, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Kaja Kallas, João Ferreira, Igor Šoltes, Ignazio Corrao, Miroslav Mikolášik un Doru-Claudian Frunzulică.

Uzstājās Phil Hogan.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Alberto Cirio PPE grupas vārdā, Glenis Willmott S&D grupas vārdā, Marcus Pretzell ECR grupas vārdā, José Inácio Faria ALDE grupas vārdā, Younous Omarjee GUE/NGL grupas vārdā, Bas Eickhout Verts/ALE grupas vārdā un Piernicola Pedicini EFDD grupas vārdā – par stratēģiju alkohola jomā (2015/2543(RSP)) (B8-0357/2015).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 29.4.2015. protokola 10.65. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika