Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/0285(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0128/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0128/2015

Keskustelut :

PV 27/04/2015 - 18
CRE 27/04/2015 - 18
PV 22/06/2016 - 19
CRE 22/06/2016 - 19

Äänestykset :

PV 28/04/2015 - 7.8
CRE 28/04/2015 - 7.8
Äänestysselitykset
PV 23/06/2016 - 8.8
CRE 23/06/2016 - 8.8

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0104
P8_TA(2016)0287

Pöytäkirja
Maanantai 27. huhtikuuta 2015 - Strasbourg

18. Itämeren turska-, silakka- ja kilohailikantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Itämeren turska-, silakka- ja kilohailikantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2187/2005 muuttamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1098/2007 kumoamisesta [COM(2014)0614 - C8-0174/2014- 2014/0285(COD)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Jarosław Wałęsa (A8-0128/2015)

Jarosław Wałęsa esitteli mietinnön.

Karmenu Vella (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Gabriel Mato PPE-ryhmän puolesta, Ulrike Rodust S&D-ryhmän puolesta, Marek Józef Gróbarczyk ECR-ryhmän puolesta ja Nils Torvalds ALDE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Ulrike LUNACEK

Puheenvuorot: Anja Hazekamp GUE/NGL-ryhmän puolesta, Linnéa Engström Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marco Affronte EFDD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ivan Jakovčić, sitoutumaton Sylvie Goddyn, Werner Kuhn, Ole Christensen, Louise Bours ja Ricardo Serrão Santos.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Richard Corbett, Ivan Jakovčić ja Igor Šoltes.

Puheenvuorot: Karmenu Vella ja Jarosław Wałęsa.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 28.4.2015, kohta 7.8.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö