Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/0285(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0128/2015

Teksty złożone :

A8-0128/2015

Debaty :

PV 27/04/2015 - 18
CRE 27/04/2015 - 18
PV 22/06/2016 - 19
CRE 22/06/2016 - 19

Głosowanie :

PV 28/04/2015 - 7.8
CRE 28/04/2015 - 7.8
Wyjaśnienia do głosowania
PV 23/06/2016 - 8.8
CRE 23/06/2016 - 8.8

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0104
P8_TA(2016)0287

Protokół
Poniedziałek, 27 kwietnia 2015 r. - Strasburg

18. Wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz połowów eksploatujących te zasoby ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz połowów eksploatujących te zasoby, zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2187/2005 i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1098/2007 [COM(2014)0614 - C8-0174/2014- 2014/0285(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Jarosław Wałęsa (A8-0128/2015)

Jarosław Wałęsa przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Karmenu Vella (członek Komisji).

Głos zabrali: Gabriel Mato w imieniu grupy PPE, Ulrike Rodust w imieniu grupy S&D, Marek Józef Gróbarczyk w imieniu grupy ECR i Nils Torvalds w imieniu grupy ALDE.

PRZEWODNICTWO: Ulrike LUNACEK
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Anja Hazekamp w imieniu grupy GUE/NGL, Linnéa Engström w imieniu grupy Verts/ALE, Marco Affronte w imieniu grupy EFDD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ivana Jakovčicia, Sylvie Goddyn niezrzeszona, Werner Kuhn, Ole Christensen, Louise Bours i Ricardo Serrão Santos.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Richard Corbett, Ivan Jakovčić i Igor Šoltes.

Głos zabrali: Karmenu Vella i Jarosław Wałęsa.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.8 protokołu z dnia 28.4.2015.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności