Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/0285(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0128/2015

Ingivna texter :

A8-0128/2015

Debatter :

PV 27/04/2015 - 18
CRE 27/04/2015 - 18
PV 22/06/2016 - 19
CRE 22/06/2016 - 19

Omröstningar :

PV 28/04/2015 - 7.8
CRE 28/04/2015 - 7.8
Röstförklaringar
PV 23/06/2016 - 8.8
CRE 23/06/2016 - 8.8

Antagna texter :

P8_TA(2015)0104
P8_TA(2016)0287

Protokoll
Måndagen den 27 april 2015 - Strasbourg

18. Flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och det fiske som utnyttjar dessa bestånd ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och det fiske som utnyttjar dessa bestånd, om ändring av rådets förordning (EG) nr 2187/2005 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1098/2007 [COM(2014)0614 - C8-0174/2014- 2014/0285(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Jarosław Wałęsa (A8-0128/2015)

Jarosław Wałęsa redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Karmenu Vella (ledamot av kommissionen).

Talare: Gabriel Mato för PPE-gruppen, Ulrike Rodust för S&D-gruppen, Marek Józef Gróbarczyk för ECR-gruppen, och Nils Torvalds för ALDE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Ulrike LUNACEK
Vice talman

Talare: Anja Hazekamp för GUE/NGL-gruppen, Linnéa Engström för Verts/ALE-gruppen, Marco Affronte för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivan Jakovčić, Sylvie Goddyn, grupplös, Werner Kuhn, Ole Christensen, Louise Bours och Ricardo Serrão Santos.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Richard Corbett, Ivan Jakovčić och Igor Šoltes.

Talare: Karmenu Vella och Jarosław Wałęsa.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.8 i protokollet av den 28.4.2015.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy