Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/0436(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0060/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0060/2014

Keskustelut :

PV 27/04/2015 - 20
CRE 27/04/2015 - 20

Äänestykset :

PV 28/04/2015 - 7.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0105

Pöytäkirja
Maanantai 27. huhtikuuta 2015 - Strasbourg

20. Purkamisvelvoite ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetusten (EY) N:o 850/98, (EY) N:o 2187/2005, (EY) N:o 1967/2006, (EY) N:o 1098/2007, (EY) N:o 254/2002, (EY) N:o 2347/2002 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1434/98 kumoamisesta purkamisvelvoitteen huomioon ottamiseksi [COM(2013)0889 - C7-0465/2013 - 2013/0436(COD)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Alain Cadec (A8-0060/2014)

Alain Cadec esitteli mietinnön.

Karmenu Vella (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Gabriel Mato PPE-ryhmän puolesta, Ulrike Rodust S&D-ryhmän puolesta, Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta, Norica Nicolai ALDE-ryhmän puolesta, Liadh Ní Riada GUE/NGL-ryhmän puolesta, Louise Bours EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Sylvie Goddyn, Francisco José Millán Mon, Clara Eugenia Aguilera García, James Nicholson, Ian Hudghton, Marco Affronte, Ricardo Serrão Santos ja Julie Girling.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jarosław Wałęsa, Notis Marias, Isabelle Thomas, Ivan Jakovčić, João Ferreira ja Igor Šoltes.

Puheenvuorot: Karmenu Vella ja Alain Cadec.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 28.4.2015, kohta 7.9.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö