Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0436(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0060/2014

Ingivna texter :

A8-0060/2014

Debatter :

PV 27/04/2015 - 20
CRE 27/04/2015 - 20

Omröstningar :

PV 28/04/2015 - 7.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0105

Protokoll
Måndagen den 27 april 2015 - Strasbourg

20. Landningsskyldighet ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordningar (EG) nr 850/98, (EG) nr 2187/2005, (EG) nr 1967/2006, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 254/2002, (EG) nr 2347/2002 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1434/98 vad gäller landningsskyldigheten [COM(2013)0889 - C7-0465/2013 - 2013/0436(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Alain Cadec (A8-0060/2014)

Alain Cadec redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Karmenu Vella (ledamot av kommissionen).

Talare: Gabriel Mato för PPE-gruppen, Ulrike Rodust för S&D-gruppen, Ruža Tomašić för ECR-gruppen, Norica Nicolai för ALDE-gruppen, Liadh Ní Riada för GUE/NGL-gruppen, Louise Bours för EFDD-gruppen, Sylvie Goddyn, grupplös, Francisco José Millán Mon, Clara Eugenia Aguilera García, James Nicholson, Ian Hudghton, Marco Affronte, Ricardo Serrão Santos och Julie Girling.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jarosław Wałęsa, Notis Marias, Isabelle Thomas, Ivan Jakovčić, João Ferreira och Igor Šoltes.

Talare: Karmenu Vella och Alain Cadec.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.9 i protokollet av den 28.4.2015.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy