Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Понеделник, 27 април 2015 г. - Страсбург
 1.Възобновяване на сесията
 2.Изявления на председателството
 3.Одобряване на протокола от предишното заседание
 4.Проверка на пълномощията
 5.Искане за снемане на парламентарен имунитет
 6.Състав на междупарламентарните делегации
 7.Тълкуване на Правилника за дейността
 8.Поправки (член 231 от Правилника за дейността)
 9.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
 10.Предаване на текстове на споразумения от Съвета
 11.Петиции
 12.Внесени документи
 13.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 14.Ред на работа
 15.Разгръщането на бордовата система eCall ***II (разискване)
 16.Стратегия по отношение на алкохола (разискване)
 17.Втора годишнина от срутването на сградата Рана Плаза и актуално състояние на Пакта за устойчивост (разискване)
 18.Многогодишен план за запасите от треска, херинга и цаца в Балтийско море и за риболовните дейности, свързани с тези запаси ***I (разискване)
 19.Състав на политическите групи
 20.Задължение за разтоварване на сушата ***I (разискване)
 21.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 22.Прилагането на процеса от Болоня (кратко представяне)
 23.Европейското кино в цифровата епоха (кратко представяне)
 24.Нова стратегия на ЕС за горите (кратко представяне)
 25.Дневен ред на следващото заседание
 26.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол (240 kb) Списък на присъствалите (58 kb) Поименни гласувания (32 kb) 
 
Протокол (243 kb) Списък на присъствалите (36 kb) Поименни гласувания (16 kb) 
 
Протокол (316 kb) Списък на присъствалите (69 kb) Поименни гласувания (429 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност