Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Mandag den 27. april 2015 - Strasbourg
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Erklæringer fra formanden
 3.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 4.Valgs prøvelse
 5.Anmodning om ophævelse af parlamentarisk immunitet
 6.De interparlamentariske delegationers sammensætning
 7.Fortolkning af forretningsordenen
 8.Berigtigelser (forretningsordenens artikel 231)
 9.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)
 10.Tekster til aftaler sendt af Rådet
 11.Andragender
 12.Modtagne dokumenter
 13.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 14.Arbejdsplan
 15.Indførelse af et køretøjsmonteret eCall-system ***II (forhandling)
 16.Alkoholstrategi (forhandling)
 17.Anden årsdag for sammenstyrtningen af Rana Plaza-bygningen og status med hensyn til bæredygtighedsaftalen (forhandling)
 18.Flerårig plan for torske-, silde- og brislingebestanden i Østersøen og fiskeri af disse bestande ***I (forhandling)
 19.De politiske gruppers sammensætning
 20.Landingsforpligtelse ***I (forhandling)
 21.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 22.Opfølgning på gennemførelsen af Bolognaprocessen (kortfattet forelæggelse)
 23.Europæisk film i den digitale tidsalder (kortfattet forelæggelse)
 24.En ny EU-skovstrategi (kortfattet forelæggelse)
 25.Dagsorden for næste møde
 26.Hævelse af mødet
 Deltagerliste
Protokol (199 kb) Deltagerliste (58 kb) Afstemning ved navneopråb (32 kb) 
 
Protokol (187 kb) Deltagerliste (36 kb) Afstemning ved navneopråb (15 kb) 
 
Protokol (290 kb) Deltagerliste (61 kb) Afstemning ved navneopråb (269 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik