Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Maandag 27 april 2015 - Straatsburg
 1.Hervatting van de zitting
 2.Verklaringen van de Voorzitter
 3.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 4.Onderzoek geloofsbrieven
 5.Verzoek om opheffing van de immuniteit
 6.Samenstelling van interparlementaire delegaties
 7.Interpretatie van het Reglement
 8.Rectificaties (artikel 231 van het Reglement)
 9.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 10.Van de Raad ontvangen verdragsteksten
 11.Verzoekschriften
 12.Ingekomen stukken
 13.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 14.Regeling van de werkzaamheden
 15.Ingebruikname van het eCall-boordsysteem ***II (debat)
 16.Alcoholstrategie (debat)
 17.Tweede verjaardag van het instorten van het Rana Plaza-complex en de stand van zaken met betrekking tot het Duurzaamheidspact (debat)
 18.Meerjarenplan voor de kabeljauw-, haring- en sprotbestanden in de Oostzee en de visserijen die deze bestanden exploiteren ***I (debat)
 19.Samenstelling fracties
 20.Aanlandingsplicht ***I (debat)
 21.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 22.Tenuitvoerlegging van het Bologna-proces (korte presentatie)
 23.De Europese film in het digitale tijdperk (korte presentatie)
 24.Een nieuwe EU-bosstrategie (korte presentatie)
 25.Agenda van de volgende vergadering
 26.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
Notulen (206 kb) Presentielijst (58 kb) Hoofdelijke stemming (32 kb) 
 
Notulen (191 kb) Presentielijst (36 kb) Hoofdelijke stemming (15 kb) 
 
Notulen (293 kb) Presentielijst (61 kb) Hoofdelijke stemming (342 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid