Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Poniedziałek, 27 kwietnia 2015 r. - Strasburg
 1.Wznowienie sesji
 2.Oświadczenia Przewodniczącego
 3.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 4.Weryfikacja mandatów
 5.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego
 6.Skład delegacji międzyparlamentarnych
 7.Wykładnia Regulaminu
 8.Sprostowania (art. 231 Regulaminu)
 9.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)
 10.Teksty porozumień przekazane przez Radę
 11.Petycje
 12.Składanie dokumentów
 13.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 14.Porządek obrad
 15.Wdrożenie systemu pokładowego eCall ***II (debata)
 16.Strategia dotycząca alkoholu (debata)
 17.Druga rocznica runięcia kompleksu Rana Plaza i postępy w zakresie porozumienia na rzecz zrównoważoności (debata)
 18.Wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz połowów eksploatujących te zasoby ***I (debata)
 19.Skład grup politycznych
 20.Obowiązek wyładunku ***I (debata)
 21.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 22.Wdrażanie procesu bolońskiego (krótka prezentacja)
 23.Film europejski w dobie cyfrowej (krótka prezentacja)
 24.Nowa strategia leśna UE (krótka prezentacja)
 25.Porządek obrad następnego posiedzenia
 26.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (205 kb) Lista obecności (58 kb) Głosowanie imienne (32 kb) 
 
Protokół (237 kb) Lista obecności (36 kb) Głosowanie imienne (15 kb) 
 
Protokół (308 kb) Lista obecności (62 kb) Głosowanie imienne (342 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności