Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
RCVVOTESPVTACRE
Zápisnica
Pondelok, 27. apríla 2015 - Štrasburg
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Vyhlásenia predsedníctva
 3.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 4.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 5.Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity
 6.Zloženie medziparlamentných delegácií
 7.Výklad rokovacieho poriadku
 8.Korigendá (článok 231 rokovacieho poriadku)
 9.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
 10.Texty zmlúv poskytnutých Radou
 11.Petície
 12.Predloženie dokumentov
 13.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 14.Program práce
 15.Zavádzanie palubného systému eCall ***II (rozprava)
 16.Stratégia zameraná na alkohol (rozprava)
 17.Druhé výročie zrútenia budovy Rana Plaza a súčasný stav paktu udržateľnosti (rozprava)
 18.Viacročný plán pre populácie tresky škvrnitej, sleďa atlantického a šproty severnej v Baltskom mori a pre rybolov využívajúci tieto populácie ***I (rozprava)
 19.Zloženie politických skupín
 20.Povinnosť vylodiť úlovky ***I (rozprava)
 21.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 22.Vykonávanie bolonského procesu (stručná prezentácia)
 23.Európsky film v digitálnej ére (stručná prezentácia)
 24.Nová stratégia lesného hospodárstva EÚ (stručná prezentácia)
 25.Program rokovania na nasledujúci deň
 26.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (201 kb) Prezenčná listina (58 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (32 kb) 
 
Zápisnica (232 kb) Prezenčná listina (36 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (15 kb) 
 
Zápisnica (291 kb) Prezenčná listina (62 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (411 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia