Index 
Jegyzőkönyv
PDF 294kWORD 234k
2015. április 27., Hétfő - Strasbourg
1.Az ülésszak folytatása
 2.Az elnök nyilatkozatai
 3.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 4.Mandátumvizsgálat
 5.A képviselői mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelem
 6.Parlamentközi küldöttségek összetétele
 7.Az eljárási szabályzat értelmezése
 8.Helyesbítések (az eljárási szabályzat 231. cikke)
 9.A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 78. cikke)
 10.Megállapodások szövegeinek Tanács általi továbbítása
 11.Petíciók
 12.Dokumentumok benyújtása
 13.Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)
 14.Ügyrend
 15.A fedélzeti e-segélyhívó rendszer kiépítése ***II (vita)
 16.Alkoholstratégia (vita)
 17.A Rana Plaza összeomlásának második évfordulója és a bangladesi fenntarthatósági megállapodás előrehaladása (vita)
 18.A közönséges tőkehal, a hering és a spratt balti-tengeri állományaira és a halászatukra vonatkozó többéves terv ***I (vita)
 19.A képviselőcsoportok tagjai
 20.A fogások kirakodására vonatkozó kötelezettség ***I (vita)
 21.Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben
 22.A bolognai folyamat végrehajtása (rövid ismertetés)
 23.Az európai film a digitális korban (rövid ismertetés)
 24.Az új uniós erdőgazdálkodási stratégia (rövid ismertetés)
 25.A következő ülésnap napirendje
 26.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

1. Az ülésszak folytatása

Az ülést 17.00-kor nyitják meg.


2. Az elnök nyilatkozatai

Az elnök nyilatkozatot tesz a 2015. április 25-én Nepált sújtó földrengésről, amely 4000 halálos áldozatot követelt és több mint 6500 embernek okozott sérüléseket. Felhívja a nemzetközi közösséget, hogy nyújtson támogatást az érintetteknek, és a Parlament szolidaritásáról biztosítja az áldozatok hozzátartozóit.

Az elnök felidézi a bevándorlók 2015. április 21-i újabb hajótörését a Földközi-tengeren, amely 800 és 1000 közötti halálos áldozatot követelt.

A Parlament egy perces csöndet tart a földrengés és a földközi-tengeri hajótörések áldozatai emlékére.

Az elnök végül nyilatkozatot tesz az Indonéziában kivégzésére váró 9 személyről, köztük egy franciáról, két ausztrálról és egy indonézről. Felhívja az indonéz elnököt, hogy vezessen be moratóriumot a halálos ítéletek végrehajtására, és törölje el e büntetést országában.


3. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


4. Mandátumvizsgálat

A JURI bizottság javaslatára a Parlament 2015. március 25-i, illetve 2015. március 2-i hatállyal érvényesíti Estefanía Torres Martínez és Mihai Ţurcanu képviselői mandátumát.


5. A képviselői mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelem

A kérdésben illetékes Jogi Bizottság tájékoztatta az elnököt, hogy az illetékes német hatóságok visszavonták az Udo Voigt képviselői mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelmet egy, a saarbrückeni ügyészség által kezdeményezett büntetőügy keretében. A képviselői mentelmi jog felfüggesztésére irányuló eljárást ezért lezárják.


6. Parlamentközi küldöttségek összetétele

Az elnök az alábbi kinevezési kérelmeket kapta az S&D és a PPE képviselőcsoporttól:

Az Iránnal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Damiano Zoffoli

Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség: Carlos Iturgaiz nem tag többé


7. Az eljárási szabályzat értelmezése

Az eljárási szabályzat XVI. melléklete (A Bizottság jóváhagyására vonatkozó iránymutatások) (1) bekezdése a) pontjának Alkotmányügyi Bizottság általi értelmezését 2015. április 15-én, szerdán ismertették a plenáris ülés előtt (2015.4.15-i jegyzőkönyv, 6. pont ).

Mivel egyetlen képviselőcsoport vagy legalább 40 képviselő sem ellenezte azt, az eljárási szabályzat 226. cikkének (3) bekezdése értelmében az értelmezés elfogadottnak minősül (P8_TA(2015)0096).


8. Helyesbítések (az eljárási szabályzat 231. cikke)

Az illetékes bizottságok az alábbi helyesbítéseket továbbították az Európai Parlament által elfogadott szövegekhez:

- Helyesbítés P7_TA-PROV(2014)0345(COR01) az Európai Parlament 2014. április 15-i, első olvasatban elfogadott állásfoglalásához a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló 2015/.../EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel P7_TA-PROV(2014)0345 (COM(2013)0932 – C7-0006/2014 – 2010/0095(COD))

- Helyesbítés P7_TA-PROV(2014)0123(COR01) az Európai Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtási Hadtest létrehozásáról (az „EU segítségnyújtási önkéntesei” kezdeményezés) szóló, 2014. április 3-i 375/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelethez (HL L 122., 2014.4.24., 1. o.) (az Európai Parlament által 2014. február 25-én a fent említett rendelet elfogadására tekintettel első olvasatban elfogadott álláspont P7_TA(2014)0123) (COM(2012)0514 – C7-0303/2012 – 2012/0245(COD))

- Helyesbítés P7_TA-PROV(2014)0160(COR01) a tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és értékesítésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről és a 2001/37/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 2014/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvhez (HL L 127, 2014.4.29., 1. o.) (az Európai Parlament által 2014. február 26-án a fent említett irányelv elfogadására tekintettel első olvasatban elfogadott álláspont P7_TA-PROV(2014)0160) (COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD))

- Helyesbítés P7_TA-PROV(2014)0416(COR01) a tagállam területéről jogellenesen kiszállított kulturális javak visszaszolgáltatásáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2014. május 15-i 2014/60/UE európai parlamenti és tanácsi irányelvhez (átdolgozás) (HL L 159., 2014.5.28., 1. o.) (az Európai Parlament által 2014. április 16-án a fent említett irányelv elfogadására tekintettel első olvasatban elfogadott álláspont P7_TA-PROV(2014)0416) (COM(2013)0311 – C7-0147/2013 – 2013/0162(COD)).

A helyesbítések az Europarl oldalon érhetők el.

Az eljárási szabályzat 231. cikkének (4) bekezdése értelmében e helyesbítéseket elfogadottnak kell tekinteni, ha huszonnégy órán belül sem képviselőcsoport, sem legalább negyven képviselő nem nyújt be kérelmet szavazásra bocsátásukra.


9. A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 78. cikke)

Az elnök közli, hogy szerdán a Tanács elnökével közösen az alábbi, a rendes jogalkotási eljárás szerint 2015. április 29-én, szerdán elfogadott jogszabályokat írja alá:

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a tengeri szállításból eredő szén-dioxid-kibocsátások monitorozásáról, jelentéséről és ellenőrzéséről, valamint a 2009/16/EK irányelv módosításáról (00020/2015/LEX - C8-0104/2015 - 2013/0224(COD))*;

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a 94/62/EK irányelvnek a könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentése tekintetében történő módosításáról (00021/2015/LEX - C8-0105/2015 - 2013/0371(COD))*;

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a 112-es egységes európai segélyhívó szolgáltatáson alapuló fedélzeti e-segélyhívó rendszer kiépítésével összefüggő típus-jóváhagyási követelményekről és a 2007/46/EK irányelv módosításáról (00022/2015/LEX - C8-0106/2015 - 2013/0165(COD))*;

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az európai hosszú távú befektetési alapokról (00097/2014/LEX - C8-0110/2015 - 2013/0214(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az egyes harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó közös szabályokról (átdolgozás) (00007/2015/LEX - C8-0111/2015 - 2014/0168(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a Közösségen belül közlekedő egyes közúti járművek nemzeti és a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb méreteinek, valamint a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb össztömegének megállapításáról szóló 96/53/EK tanácsi irányelv módosításáról (00002/2015/LEX - C8-0112/2015 - 2013/0105(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Montenegrói Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes eljárásokról (kodifikált szöveg) (00004/2015/LEX - C8-0113/2015 - 2014/0190(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a Törökországból származó mezőgazdasági termékeknek az Unióba történő behozataláról (kodifikált szöveg) (00005/2015/LEX - C8-0114/2015 - 2014/0272(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a Törökországból származó mezőgazdasági termékeknek az Unióba történő behozatalára vonatkozó egyes engedmények felfüggesztéséről (kodifikált szöveg) (00009/2015/LEX - C8-0115/2015 - 2014/0275(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a kártyaalapú fizetési műveletek bankközi jutalékairól (00003/2015/LEX - C8-0116/2015 - 2013/0265(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a kiváló minőségű marhahúsra, a sertéshúsra, baromfihúsra, búzára és kétszeresre, korpára, korpás lisztre és más maradékra előírt egyes uniós vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről (kodifikált szöveg) (00006/2015/LEX - C8-0117/2015 - 2014/0276(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az európai statisztikákról szóló 223/2009/EK rendelet módosításáról (00026/2015/LEX - C8-0119/2015 - 2012/0084(COD))*.

* amennyiben a Parlament ezen időpont előtt jóváhagyja a Tanács álláspontját.


10. Megállapodások szövegeinek Tanács általi továbbítása

A Tanács a következő dokumentum hitelesített másolatát továbbította:

- az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Tunéziai Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodáshoz csatolt, a Tunéziai Köztársaság uniós programokban való részvételét szabályozó általános elvekre vonatkozó, az Európai Unió és a Tunéziai Köztársaság közötti keretmegállapodásról szóló jegyzőkönyv.


11. Petíciók

A következő, az alábbi időpontban nyilvántartásba vett petíciókat az eljárási szabályzat 215. cikke (6) bekezdésének megfelelően továbbították az illetékes bizottságnak:

2015. április 24.

(titkos név) (2709/2014); (titkos név) (2710/2014); (titkos név) (2711/2014); (titkos név) (0244/2015); (titkos név) (0245/2015); (titkos név) (0246/2015); (titkos név) (0247/2015); (titkos név) (0248/2015); (titkos név) (0249/2015); Leif Lundgren (0250/2015); (titkos név) (0251/2015); Riccardo Giuliano (0252/2015); (titkos név) (0253/2015); (titkos név) (0254/2015); (titkos név) (0255/2015); (titkos név) (0256/2015); (titkos név) (0257/2015); Alexandru Pârvu (0258/2015); Regina Neumann (0259/2015); (titkos név) (0260/2015); (titkos név) (0261/2015); (titkos név) (0262/2015); Riccardo Giuliano (0263/2015); (titkos név) (0264/2015); (titkos név) (0265/2015); William M. Trent (0266/2015); (titkos név) (0267/2015); (titkos név) (0268/2015); (titkos név) (0269/2015); Andrzej Kania (122 aláírás) (0270/2015); (titkos név) (0271/2015); (titkos név) (0272/2015); Péter Szeidl (0273/2015); (titkos név) (0274/2015); (titkos név) (0275/2015); (titkos név) (0276/2015); (titkos név) (0277/2015); Beate Höß-Zenker (0278/2015); Angeline Arnaud (0279/2015); (titkos név) (0280/2015); (titkos név) (0281/2015); (titkos név) (0282/2015); (titkos név) (0283/2015); (titkos név) (0284/2015); Johanna Wasström (0285/2015); María Nemesia García Fernández (0286/2015); (titkos név) (0287/2015); (titkos név) (0288/2015); (titkos név) (0289/2015); (titkos név) (0290/2015); (titkos név) (0291/2015); (titkos név) (0292/2015); Christian Ries (0293/2015); Juana Lene Martínez Almanzar (0294/2015); (titkos név) (0295/2015); (titkos név) (0296/2015); (titkos név) (0297/2015); Ferenc Czimbalmos Kozma (0298/2015); (titkos név) (0299/2015); Flavio Miccono (0300/2015); (titkos név) (0301/2015); (titkos név) (0302/2015); Augustin Răzvan Mirsolea (0303/2015); (titkos név) (0304/2015); (titkos név) (0305/2015); (titkos név) (0306/2015); Christian Frener (0307/2015); Andoni Monforte Duart (0308/2015); (titkos név) (0309/2015); (titkos név) (0310/2015); (titkos név) (0311/2015); Rudi Eifert (0312/2015); (titkos név) (0313/2015); (titkos név) (0314/2015); (titkos név) (0315/2015); (titkos név) (0316/2015); (titkos név) (0317/2015); Sergy Alpin (0318/2015); (titkos név) (0319/2015); (titkos név) (0320/2015); (titkos név) (0321/2015); (titkos név) (0322/2015); (titkos név) (0323/2015); Johanna Macrae (0324/2015); (titkos név) (0325/2015); (titkos név) (0326/2015); (titkos név) (0327/2015); (titkos név) (0328/2015); (titkos név) (0329/2015); (titkos név) (0330/2015); (titkos név) (0331/2015); (titkos név) (0332/2015); (titkos név) (0333/2015); Andreas Jüttemann (0334/2015); (titkos név) (0335/2015); Mihályné Niegreisz (0336/2015); Alejandro Peña Pérez (0337/2015); (titkos név) (0338/2015); (titkos név) (0339/2015); (titkos név) (0340/2015); (titkos név) (0341/2015); (titkos név) (0342/2015); Elena Cambieri (0343/2015); (titkos név) (0344/2015); (titkos név) (0345/2015); (titkos név) (0346/2015); (titkos név) (0347/2015); (titkos név) (0348/2015); (titkos név) (0349/2015).

Az elnök bejelenti, hogy az eljárási szabályzat 215. cikkének (13) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően 2015. április 24-én továbbította az illetékes bizottságnak azokat a petíciókat, amelyeket olyan természetes személy nyújtott be az Európai Parlamentnek, aki nem az Európai Unió polgára, és a tagállamok területén lakóhellyel sem rendelkezik.


12. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat az Izlandnak az Egyesült Nemzetek Éghajlat-változási Keretegyezménye Kiotói Jegyzőkönyvének második kötelezettségvállalási időszakában az Európai Unióra, annak tagállamaira és Izlandra háruló kötelezettségek közös teljesítésében való részvételéről szóló, egyrészről az Európai Unió, annak tagállamai másrészről Izland közötti megállapodás Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (10883/2014 - C8-0088/2015 - 2014/0151(NLE))

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

AFET, ITRE

- Javaslat az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Grúzia közötti társulási megállapodásban szereplő, a vámkedvezmények ideiglenes felfüggesztésére irányuló kijátszásellenes mechanizmus végrehajtásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2015)0155 - C8-0091/2015 - 2015/0080(COD))

utalva

illetékes :

INTA

vélemény :

AFET, AGRI, ITRE

- Javaslat az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről a Moldovai Köztársaság közötti társulási megállapodásban szereplő védzáradék és a vámkedvezmények ideiglenes felfüggesztésére irányuló kijátszásellenes mechanizmus végrehajtásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2015)0154 - C8-0092/2015 - 2015/0079(COD))

utalva

illetékes :

INTA

vélemény :

AFET, AGRI, ITRE

- Javaslat az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (EGF/2015/000 TA 2015 - Technikai segítségnyújtás a Bizottság kezdeményezésére) szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2015)0156 - C8-0093/2015 - 2015/2076(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

EMPL, REGI

- Az Európai Parlament és a Tanács határozatra irányuló javaslata az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről (árvizek Romániában, Bulgáriában és Olaszországban) (COM(2015)0162 - C8-0094/2015 - 2015/2079(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

ENVI, REGI

- Javaslat az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Libanoni Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodáshoz csatolt, a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, Magyarország, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozása figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozatra (13349/2014 - C8-0095/2015 - 2007/0078(NLE))

utalva

illetékes :

AFET

vélemény :

INTA

- Javaslat az egyes acéltermékeknek az Európai Unió és a Kazah Köztársaság közötti kereskedelméről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (kodifikált szöveg) (COM(2015)0157 - C8-0097/2015 - 2015/0082(COD))

utalva

illetékes :

JURI

- 2. sz. költségvetés-módosítási tervezet a 2015. évi általános költségvetéshez, amely a következő dokumentumot kíséri: A Tanács rendeletre irányuló javaslata a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet módosításáról: A Tanács 2015. április 21-én elfogadott álláspontja (07660/2015 - C8-0098/2015 - 2015/2013(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

AFET, AGRI, LIBE, REGI

- Javaslat az olajok (étolajok) és zsírok (étkezési zsírok), erukasav-tartalma legmagasabb szintjének rögzítéséről szóló 76/621/EGK tanácsi irányelv és a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról szóló 320/2006/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2015)0174 - C8-0101/2015 - 2015/0090(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

AGRI

vélemény :

DEVE, JURI, INTA

- Javaslat az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Izrael Állam Kormánya közötti euromediterrán légiközlekedési megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozása figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló jegyzőkönyvnek az Unió és tagállamai nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (12265/2014 - C8-0102/2015 - 2014/0187(NLE))

utalva

illetékes :

TRAN

vélemény :

INTA

- Javaslat az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Dél-afrikai Köztársaság közötti kereskedelmi, fejlesztési és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült kiegészítő jegyzőkönyvnek az Európai Unió és tagállamai nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (07657/2015 - C8-0103/2015 - 2014/0236(NLE))

utalva

illetékes :

DEVE

vélemény :

INTA

2) a parlamenti bizottságok

2.1) jelentések:

- ***I Jelentés a meghatározott textiltermékek harmadik országokból történő behozatalának közös szabályairól szóló 3030/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2014)0707 - C8-0271/2014 - 2014/0334(COD)) - INTA bizottság - Előadó: Bernd Lange (A8-0026/2015)

- Időközi jelentés az Európai Ügyészség létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0534 - 2013/0255(APP)) - LIBE bizottság - Előadó: Monica Macovei (A8-0055/2015)

- ***I Jelentés az Európai Unió stabilizációs és társulási folyamatában részt vevő vagy ahhoz kapcsolódó országokra és területekre vonatkozóan kivételes kereskedelmi intézkedések bevezetéséről szóló 1215/2009/EK tanácsi rendelet módosítására, valamint a rendelet alkalmazásának Bosznia-Hercegovina tekintetében történő felfüggesztésére vonatkozó európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2014)0386 - C8-0039/2014 - 2014/0197(COD)) - INTA bizottság - Előadó: Goffredo Maria Bettini (A8-0060/2015)

- *** Ajánlás a Nemzetközi Tengerészeti Szervezetnek a halászhajók személyzetének képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló nemzetközi egyezményéhez az Európai Unió érdekében történő csatlakozásra a tagállamoknak adott felhatalmazásról szóló tanácsi határozat tervezetéről (15528/2014 - C8-0295/2014 - 2013/0285(NLE)) - EMPL bizottság - Előadó: Sofia Ribeiro (A8-0064/2015)

- Jelentés a Bizottság 2013. évi mentesítéséhez kapcsolódó számvevőszéki különjelentésekről (COM(2013)0570[[53]] - C8-0224/2014 - 2014/2140(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ingeborg Gräßle (A8-0067/2015)

- Jelentés a Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2014)0510[[14]] - C8-0159/2014 - 2014/2090(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0068/2015)

- Jelentés az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2014)0510[[24]] - C8-0185/2014 - 2014/2109(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0069/2015)

- Jelentés az Európai Unió ügynökségei 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről: teljesítmény, pénzgazdálkodás és ellenőrzés (COM(2013)0570[[54]] - C8-0225/2014 - 2014/2139(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0070/2015)

- Jelentés az Európai Bankhatóság 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2014)0510[[35]] - C8-0196/2014 - 2014/2120(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0072/2015)

- Jelentés az Európai Vegyianyag-ügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2014)0510[[31]] - C8-0192/2014 - 2014/2116(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0073/2015)

- Jelentés az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2014)0510[[22]] - C8-0182/2014 - 2014/2106(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0074/2015)

- Jelentés tekintettel az Európai Gyógyszerügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2014)0510[[18]] - C8-0178/2014 - 2014/2102(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0075/2015)

- Jelentés az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2014)0510[[16]] - C8-0176/2014 - 2014/2100(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0076/2015)

- Jelentés az Európai Innovációs és Technológiai Intézet 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2014)0510[[40]] - C8-0201/2014 - 2014/2125(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0077/2015)

- Jelentés az Európai Vasúti Ügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2014)0510[[26]] - C8-0187/2014 - 2014/2111(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0078/2015)

- Jelentés az Európai Szakképzésfejlesztési Központ 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2014)0510[[11]] - C8-0156/2014 - 2014/2087(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0079/2015)

- Jelentés az Európai Rendőrségi Hivatal 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2014)0510[[33]] - C8-0194/2014 - 2014/2118(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0080/2015)

- Jelentés az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2014)0510[[39]] - C8-0200/2014 - 2014/2124(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0081/2015)

- Jelentés az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, I. szakasz – Európai Parlament (COM(2014)0510[[02]] - C8-0147/2014 - 2014/2078(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Gilles Pargneaux (A8-0082/2015)

- Jelentés az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2014)0510[[17]] - C8-0177/2014 - 2014/2101(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0084/2015)

- Jelentés az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2014)0510[[41]] - C8-0202/2014 - 2014/2126(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0085/2015)

- Jelentés az Európai Rendőrakadémia 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2014)0510[[27]] - C8-0188/2014 - 2014/2112(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0086/2015)

- Jelentés az Európai Értékpapír-piaci Hatóság 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2014)0510[[37]] - C8-0198/2014 - 2014/2122(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0087/2015)

- Jelentés az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2014)0510[[21]] - C8-0181/2014 - 2014/2105(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0088/2015)

- Jelentés az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2014)0510[[25]] - C8-0186/2014 - 2014/2110(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0089/2015)

- Jelentés az Európai Képzési Alapítvány 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2014)0510[[20]] - C8-0180/2014 - 2014/2104(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0090/2015)

- Jelentés az Eurojust 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2014)0510[[19]] - C8-0179/2014 - 2014/2103(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0091/2015)

- Jelentés az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2014)0510[[12]] - C8-0157/2014 - 2014/2088(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0092/2015)

- Jelentés az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2014)0510[[13]] - C8-0158/2014 - 2014/2089(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0093/2015)

- Jelentés az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2014)0510[[28]] - C8-0189/2014 - 2014/2113(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0094/2015)

- Jelentés az Európai GNSS Ügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2014)0510[[29]] - C8-0190/2014 - 2014/2114(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0095/2015)

- Jelentés az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2014)0510[[36]] - C8-0197/2014 - 2014/2121(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0096/2015)

- Jelentés az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2014)0510[[23]] - C8-0184/2014 - 2014/2108(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0097/2015)

- Jelentés a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2014)0510[[34]] - C8-0195/2014 - 2014/2119(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0098/2015)

- Jelentés a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2014)0510[[42]] - C8-0204/2014 - 2014/2128(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0099/2015)

- Jelentés az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2014)0510[[30]] - C8-0191/2014 - 2014/2115(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0100/2015)

- Jelentés az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, III. szakasz – Bizottság és végrehajtó ügynökségek (COM(2014)0510[[01]] - C8-0140/2014 - 2014/2075(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ingeborg Gräßle (A8-0101/2015)

- Jelentés a nyolcadik, kilencedik és tízedik Európai Fejlesztési Alap 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2014)0487 - C8-0146/2014 - 2014/2077(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Martina Dlabajová (A8-0102/2015)

- Jelentés az ARTEMIS közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2014)0510[[46]] - C8-0208/2014 - 2014/2132(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0103/2015)

- Jelentés az ENIAC közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2014)0510[[49]] - C8-0211/2014 - 2014/2135(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0104/2015)

- Jelentés az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VII. szakasz – Régiók Bizottsága (COM(2014)0510[[07]] - C8-0152/2014 - 2014/2083(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0105/2015)

- Jelentés az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2014)0510[[47]] - C8-0209/2014 - 2014/2133(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0106/2015)

- Jelentés a Tiszta Égbolt közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2014)0510[[45]] - C8-0207/2014 - 2014/2131(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2015)

- Jelentés a Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2014)0510[[43]] - C8-0205/2014 - 2014/2129(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Anders Primdahl Vistisen (A8-0108/2015)

- Jelentés az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, X. szakasz – Európai Külügyi Szolgálat (COM(2014)0510[[10]] - C8-0155/2014 - 2014/2086(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0109/2015)

- Jelentés a SESAR közös vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2014)0510[[44]] - C8-0206/2014 - 2014/2130(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Anders Primdahl Vistisen (A8-0110/2015)

- Jelentés az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, IV. szakasz – Bíróság (COM(2014)0510[[04]] - C8-0149/2014 - 2014/2080(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0111/2015)

- Jelentés az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2014)0510[[48]] - C8-0210/2014 - 2014/2134(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0112/2015)

- Jelentés az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, V. szakasz – Számvevőszék (COM(2014)0510[[05]] - C8-0150/2014 - 2014/2081(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0113/2015)

- Jelentés az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (COM(2014)0510[[06]] - C8-0151/2014 - 2014/2082(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0114/2015)

- Jelentés az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, VIII. szakasz – Európai ombudsman (COM(2014)0510[[08]] - C8-0153/2014 - 2014/2084(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0115/2015)

- Jelentés az Európai Unió 2013-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács (COM(2014)0510[[03]] - C8-0148/2014 - 2014/2079(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0116/2015)

- Jelentés az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2014)0510[[38]] - C8-0199/2014 - 2014/2123(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0117/2015)

- Jelentés az Európai Unió 2013-as pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, IX. szakasz – európai adatvédelmi biztos (COM(2014)0510[[09]] - C8-0154/2014 - 2014/2085(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0118/2015)

- Jelentés az Euratom Ellátási Ügynökség 2013-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2014)0510[[32]] - C8-0193/2014 - 2014/2117(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Ryszard Czarnecki (A8-0119/2015)

- ***I Jelentés az értékpapír-finanszírozási ügyletek bejelentéséről és átláthatóságáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2014)0040 - C7-0023/2014 - 2014/0017(COD)) - ECON bizottság - Előadó: Renato Soru (A8-0120/2015)

- Jelentés a bolognai folyamat végrehajtásának nyomon követéséről (2015/2039(INI)) - CULT bizottság - Előadó: Krystyna Łybacka (A8-0121/2015)

- Jelentés az európai filmről a digitális korszakban (2014/2148(INI)) - CULT bizottság - Előadó: Bogdan Brunon Wenta (A8-0123/2015)

- Jelentés az erdőket és az erdőalapú ágazatot érintő új uniós erdőgazdálkodási stratégiáról (2014/2223(INI)) - AGRI bizottság - Előadó: Elisabeth Köstinger (A8-0126/2015)

- ***I Jelentés a közönséges tőkehal, a hering és a spratt balti-tengeri állományaira és a halászatukra vonatkozó többéves terv létrehozásáról, a 2187/2005/EK rendelet módosításáról és az 1098/2007/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2014)0614 - C8-0174/2014 - 2014/0285(COD)) - PECH bizottság - Előadó: Jarosław Wałęsa (A8-0128/2015)

- *** Ajánlás az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Orosz Föderáció közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyvnek az Európai Unió és tagállamai nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (11878/2014 - C8-0006/2015 - 2014/0052(NLE)) - AFET bizottság - Előadó: Gabrielius Landsbergis (A8-0129/2015)

- ***I Jelentés az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Macedónia volt Jugoszláv Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes eljárásokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (kodifikált változat) (COM(2014)0394 - C8-0041/2014 - 2014/0199(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Andrzej Duda (A8-0132/2015)

- ***I Jelentés az Európai Szociális Alapról szóló 1304/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés által támogatott operatív programokra folyósított kezdeti előfinanszírozási összeg növelése tekintetében való módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2015)0046 - C8-0036/2015 - 2015/0026(COD)) - EMPL bizottság - Előadó: Elisabeth Morin-Chartier (A8-0134/2015)

- Jelentés az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó, 2/2015. számú költségvetés-módosítási tervezetéről III. szakasz – Bizottság szóló tanácsi álláspontról (07660/2015 - C8-0098/2015 - 2015/2013(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0138/2015)

2.2) ajánlások második olvasatra:

- ***II Ajánlás második olvasatra a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről szóló 98/70/EK irányelv és a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról szóló 2009/28/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv (a közvetett földhasználat-változásról szóló irányelv) elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (10710/2/2014 - C8-0004/2015 - 2012/0288(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Nils Torvalds (A8-0025/2015)

- ***II Ajánlás második olvasatra a 112-es egységes európai segélyhívó szolgáltatáson alapuló fedélzeti e-segélyhívó rendszer kiépítésével összefüggő típus-jóváhagyási követelményekről és a 2007/46/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (05130/3/2015 - C8-0063/2015 - 2013/0165(COD)) - IMCO bizottság - Előadó: Olga Sehnalová (A8-0053/2015)

- ***II Ajánlás második olvasatra a Tanács első olvasatbeli álláspontjáról a tengeri közlekedésből eredő szén-dioxid-kibocsátások nyomon követéséről, jelentéséről és hitelesítéséről, valamint a 2009/16/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából (17086/1/2014 - C8-0072/2015 - 2013/0224(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: José Inácio Faria (A8-0122/2015)

- ***II Ajánlás második olvasatra a 94/62/EK irányelvnek a könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentése tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából első olvasatban elfogadott tanácsi álláspontról (05094/1/2015 - C8-0064/2015 - 2013/0371(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Margrete Auken (A8-0130/2015)

- ***II Ajánlás második olvasatra az európai statisztikákról szóló 223/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (05161/2/2015 - C8-0073/2015 - 2012/0084(COD)) - ECON bizottság - Előadó: Hugues Bayet (A8-0137/2015)


13. Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)

A képviselők az alábbi szóbeli választ igénylő kérdéseket nyújtották be (az eljárási szabályzat 128. cikke):

- (O-000008/2015) felteszi: Alberto Cirio, Glenis Willmott, Marcus Pretzell, José Inácio Faria, Younous Omarjee és Piernicola Pedicini, az ENVI bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az EU alkoholstratégiája (2015/2543(RSP)) (B8-0108/2015);

- (O-000016/2015) felteszi: Paolo De Castro, az AGRI bizottság nevében, a Bizottsághoz: 2005. évi Milánói Világkiállítás: Bolygónk élelmezése - Életre szóló energia (2015/2574(RSP)) (B8-0109/2015);

- (O-000021/2015) Pavel Svoboda, a JURI bizottság nevében, a Tanácshoz: A látássérült személyekre vonatkozó szerzői jogi kivételekről szóló marrakesh-i szerződés (2015/2586(RSP)) (B8-0110/2015);

- (O-000029/2015) felteszi: Claude Moraes, a LIBE bizottság nevében, a Tanácshoz: az intelligens határellenőrzésről szóló csomag (2015/2614(RSP)) (B8-0111/2015);

- (O-000030/2015) felteszi: Claude Moraes, a LIBE bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az intelligens határellenőrzésről szóló csomag (2015/2614(RSP)) (B8-0112/2015);

- (O-000035/2015) felteszi: Linda McAvan, a DEVE bizottság nevében, a Tanácshoz: Az uniós tagállamok hivatalos fejlesztési támogatásra (ODA) vonatkozó kötelezettségvállalásai (2015/2611(RSP)) (B8-0113/2015);

- (O-000036/2015) felteszi: Linda McAvan, a DEVE bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az uniós tagállamok hivatalos fejlesztési támogatásra (ODA) vonatkozó kötelezettségvállalásai (2015/2611(RSP)) (B8-0114/2015);

- (O-000031/2015) felteszi: Silvia Costa, a CULT bizottság nevében, a Tanácshoz: A kulturális emlékhelyek ISIS/Dáis általi lerombolása (2015/2649(RSP)) (B8-0115/2015);

- (O-000032/2015) felteszi: Silvia Costa, a CULT bizottság nevében, a Bizottsághoz: A kulturális emlékhelyek ISIS/Dáis általi lerombolása (2015/2649(RSP)) (B8-0116/2015);

- (O-000038/2015) felteszi: Czesław Adam Siekierski, az AGRI bizottság nevében, a Bizottsághoz: Xylella fastidiosa veszélyhelyzet (2015/2652(RSP)) (B8-0117/2015).


14. Ügyrend

Kiosztották a 2015. áprilisi II. plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 552.730/PDOJ).

Felszólal: Richard Corbett, Janice Atkinson tagságáról az EFDD képviselőcsoportban (Az elnök közli, hogy semmilyen tájékoztatást nem kapott erről) és ugyane kérdésről John Stuart Agnew.

°
° ° °

Az alábbi módosításokra tettek javaslatot (az eljárásási szabályzat 152. cikke):

Hétfő

Nincs javasolt változtatás.

Kedd

- A Verts/ALE képviselőcsoport kéri, hogy a délutáni napirend harmadik pontjaként, a Monica Macovei-jelentésről (A8-0055/2015) szóló vitát követően illesszenek be egy vitát – állásfoglalásra irányuló indítvány benyújtása nélkül – a Bizottság alábbi nyilatkozatáról: Az NSA által végzett, uniós polgárokat, politikusokat és vállalkozásokat érintő tömeges megfigyeléssel kapcsolatban napvilágra került információk.

Az alábbi szóbeli kérdésekről szóló vitát pedig a 2015. májusi I. ülésre halasztanák: Az intelligens határellenőrzésről szóló csomag (a PDOJ 130. pontja).

Felszólal: Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében indokolja e kérést, és Cornelia Ernst támogatja azt.

A Parlament elektronikus szavazással jóváhagyja a kérelmet (187 mellette, 127 ellene, 9 tartózkodás).

- A GUE/NGL képviselőcsoport kéri, hogy utolsó napirendi pontként illesszenek be egy vitát – állásfoglalásra irányuló indítvány benyújtása nélkül – a Bizottság alábbi nyilatkozatáról: A visszaélést jelentő személyek és újságírók megfelelő védelme az adóelkerülés és adócsalás elleni közdelemben.

Felszólal: Fabio De Masi, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében indokolja e kérést, és Philippe Lamberts támogatja azt.

A Parlament jóváhagyja a kérelmet.

Szerda

- Az S&D kéri, hogy a délutáni napirend első pontjaként illesszék be a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát a Burundiban kialakult helyzetről, állásfoglalásra irányuló indítvány benyújtása nélkül.

Felszólal: Kashetu Kyenge, a(z) S&D képviselőcsoport nevében indokolja e kérést, és Philippe Lamberts támogatja azt.

A Parlament jóváhagyja a kérelmet.

- A PPE képviselőcsoport kéri, hogy az alábbiak szerint változtassák meg a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője Kenyai diákok meggyilkolása az al-Sabáb iszlamista terrorszervezet által című nyilatkozatának címét: A keresztények üldözése világszerte és kenyai diákok meggyilkolása az al-Sabáb iszlamista terrorszervezet által.

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, indokolja e kérést, Kazimierz Michał Ujazdowski támogatja, Enrique Guerrero Salom pedig ellenzi azt.

A Parlament név szerinti szavazással (192 mellette, 134 ellene, 13 tartózkodás) jóváhagyja a kérést.

Csütörtök

Nincs javasolt változtatás.

°
° ° °

Az ügyrendet megállapítják.


15. A fedélzeti e-segélyhívó rendszer kiépítése ***II (vita)

Ajánlás második olvasatra a 112-es egységes európai segélyhívó szolgáltatáson alapuló fedélzeti e-segélyhívó rendszer kiépítésével összefüggő típus-jóváhagyási követelményekről és a 2007/46/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról [05130/3/2015 - C8-0063/2015 - 2013/0165(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Olga Sehnalová (A8-0053/2015)

Olga Sehnalová előterjeszti az ajánlást második olvasatra.

ELNÖKÖL:
David-Maria SASSOLI alelnök

Felszólal: Phil Hogan (a Bizottság tagja).

Felszólal: Carlos Coelho, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Evelyne Gebhardt, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Anneleen Van Bossuyt, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Kaja Kallas, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Merja Kyllönen, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jan Philipp Albrecht, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Georg Mayer, független, Andreas Schwab, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Rübig, Josef Weidenholzer, Daniel Dalton, Gesine Meissner, Mylène Troszczynski, Ildikó Gáll-Pelcz, Catherine Stihler, Vicky Ford, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Nicola Danti és Richard Corbett, utóbbi a vita lebonyolításáról.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Eva Paunova, Monika Flašíková Beňová, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Franz Obermayr, Marijana Petir és Nicola Caputo.

Felszólal: Phil Hogan és Olga Sehnalová.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.4.28-i jegyzőkönyv, 7.3. pont .


16. Alkoholstratégia (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-00008/2015) felteszi: Alberto Cirio, Glenis Willmott, Marcus Pretzell, José Inácio Faria, Younous Omarjee és Piernicola Pedicini, az ENVI bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az EU alkoholstratégiája (2015/2543(RSP)) (B8-0108/2015)

Giovanni La Via (az ENVI bizottság elnöke) kifejti a kérdést.

ELNÖKÖL:
Ildikó GÁLL-PELCZ alelnök

Phil Hogan (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre

Felszólal: Alberto Cirio, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ivan Jakovčić, Glenis Willmott, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Marcus Pretzell, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, José Inácio Faria, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Younous Omarjee, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Alyn Smith, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Piernicola Pedicini, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mireille D'Ornano, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Anna Hedh, Peter Liese, Susanne Melior, Gesine Meissner, Françoise Grossetête, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Marc Tarabella, Biljana Borzan, Bolesław G. Piecha, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Dubravka Šuica, Soledad Cabezón Ruiz, Pilar Ayuso, Massimo Paolucci, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska és Angélique Delahaye.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Cristian-Silviu Buşoi, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Kaja Kallas, João Ferreira, Igor Šoltes, Ignazio Corrao, Miroslav Mikolášik és Doru-Claudian Frunzulică

Felszólal: Phil Hogan.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

- Alberto Cirio, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Glenis Willmott, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Marcus Pretzell, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, José Inácio Faria, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Younous Omarjee, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bas Eickhout, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Piernicola Pedicini, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, az alkoholstratégiáról 2015/0000(RSP) (B8-0357/2015)

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.4.29-i jegyzőkönyv, 10.65. pont .


17. A Rana Plaza összeomlásának második évfordulója és a bangladesi fenntarthatósági megállapodás előrehaladása (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A Rana Plaza összeomlásának második évfordulója és a bangladesi fenntarthatósági megállapodás előrehaladása (2015/2589(RSP))

Cecilia Malmström (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Marc Tarabella, Bernd Lange, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Catherine Bearder, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Anne-Marie Mineur, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ska Keller, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Tiziana Beghin, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ivan Jakovčić, Gilles Lebreton, független, Fernando Ruas, Agnes Jongerius, Helmut Scholz, Jarosław Wałęsa, Maria Arena, Lola Sánchez Caldentey, Thomas Mann, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck és David Martin.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Marijana Petir, Ramón Jáuregui Atondo, Notis Marias, Beatriz Becerra Basterrechea, Fabio Massimo Castaldo és Afzal Khan.

Felszólal: Cecilia Malmström.

Az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.4.29-i jegyzőkönyv, 10.66. pont .


18. A közönséges tőkehal, a hering és a spratt balti-tengeri állományaira és a halászatukra vonatkozó többéves terv ***I (vita)

Jelentés a közönséges tőkehal, a hering és a spratt balti-tengeri állományaira és a halászatukra vonatkozó többéves terv létrehozásáról, a 2187/2005/EK rendelet módosításáról és az 1098/2007/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2014)0614 - C8-0174/2014- 2014/0285(COD)] - Halászati Bizottság. Előadó: Jarosław Wałęsa (A8-0128/2015)

Jarosław Wałęsa előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Karmenu Vella (a Bizottság tagja).

Felszólal: Gabriel Mato, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Ulrike Rodust, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Marek Józef Gróbarczyk, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, és Nils Torvalds, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Ulrike LUNACEK alelnök

Felszólal: Anja Hazekamp, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Linnéa Engström, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marco Affronte, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ivan Jakovčić, Sylvie Goddyn, független, Werner Kuhn, Ole Christensen, Louise Bours és Ricardo Serrão Santos.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Richard Corbett, Ivan Jakovčić és Igor Šoltes.

Felszólal: Karmenu Vella és Jarosław Wałęsa.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.4.28-i jegyzőkönyv, 7.8. pont .


19. A képviselőcsoportok tagjai

Iveta Grigule csatlakozott az ALDE képviselőcsoporthoz; tagságának kezdő napja: 2015. április 27.


20. A fogások kirakodására vonatkozó kötelezettség ***I (vita)

Jelentés a 850/98/EK, a 2187/2005/EK, az 1967/2006/EK, az 1098/2007/EK, a 254/2002/EK, a 2347/2002/EK és az 1224/2009/EK rendeletnek a kirakodási kötelezettség tekintetében történő módosításáról, valamint az 1434/98/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2013)0889 - C7-0465/2013 - 2013/0436(COD)] - Halászati Bizottság. Előadó: Alain Cadec (A8-0060/2014)

Alain Cadec előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Karmenu Vella (a Bizottság tagja).

Felszólal: Gabriel Mato, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Ulrike Rodust, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ruža Tomašić, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Norica Nicolai, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Liadh Ní Riada, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Louise Bours, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Sylvie Goddyn, független, Francisco José Millán Mon, Clara Eugenia Aguilera García, James Nicholson, Ian Hudghton, Marco Affronte, Ricardo Serrão Santos és Julie Girling.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jarosław Wałęsa, Notis Marias, Isabelle Thomas, Ivan Jakovčić, João Ferreira és Igor Šoltes.

Felszólal: Karmenu Vella és Alain Cadec.

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.4.28-i jegyzőkönyv, 7.9. pont .


21. Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Az eljárási szabályzat 163. cikke jogcímén az alábbi képviselők, akik fontos politikai ügyekre kívánják felhívni a Parlament figyelmét, tesznek egyperces felszólalást:

József Nagy, Soledad Cabezón Ruiz, Ryszard Czarnecki, Jozo Radoš, Pablo Iglesias, Igor Šoltes, Fabio Massimo Castaldo, Gilles Lebreton, Tomáš Zdechovský, Damian Drăghici, Izaskun Bilbao Barandica, Inês Cristina Zuber, Jordi Sebastià, Sotirios Zarianopoulos, Csaba Sógor, Virginie Rozière, Zbigniew Kuźmiuk, Yana Toom, Ildikó Gáll-Pelcz, Anneliese Dodds, Marian Harkin, Renate Sommer, Iliana Iotova, Claude Rolin, Neena Gill és Doru-Claudian Frunzulică.


22. A bolognai folyamat végrehajtása (rövid ismertetés)

Jelentés a bolognai folyamat végrehajtásának nyomon követéséről [2015/2039(INI)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Krystyna Łybacka (A8-0121/2015)

Krystyna Łybacka (előadó) rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Andrea Bocskor, Momchil Nekov, Andrew Lewer, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Josu Juaristi Abaunz, Ernest Maragall, Danuta Jazłowiecka, Ilhan Kyuchyuk és Bogdan Brunon Wenta.

Felszólal: Phil Hogan (a Bizottság tagja)

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2015.4.28-i jegyzőkönyv, 7.11. pont .


23. Az európai film a digitális korban (rövid ismertetés)

Jelentés az európai filmről a digitális korszakban [2014/2148(INI)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Bogdan Brunon Wenta (A8-0123/2015)

Bogdan Brunon Wenta (előadó) rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Nicola Caputo és Isabella Adinolfi.

Felszólal: Phil Hogan (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2015.4.28-i jegyzőkönyv, 7.12. pont .


24. Az új uniós erdőgazdálkodási stratégia (rövid ismertetés)

Jelentés az erdőket és az erdőalapú ágazatot érintő új uniós erdőgazdálkodási stratégiáról [2014/2223(INI)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Elisabeth Köstinger (A8-0126/2015)

Elisabeth Köstinger (előadó) rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Maria Noichl, Angel Dzhambazki, Ulrike Müller, Miapetra Kumpula-Natri, Anthea McIntyre és Paul Brannen.

Felszólal: Phil Hogan (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2015.4.28-i jegyzőkönyv, 7.13. pont .


25. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 552.730/OJMA).


26. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.10-kor berekesztik.

Klaus Welle

Antonio Tajani

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Konečná, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Vilimsky, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Bendtsen, Crowley, Gabriel, Guteland, Händel, Morvai, Parker, Taylor, Vozemberg-Vrionidi

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat