Indiċi 
Minuti
PDF 297kWORD 238k
It-Tnejn, 27 ta' April 2015 - Strasburgu
1.Tkomplija tas-sessjoni
 2.Dikjarazzjonijiet tal-Presidenza
 3.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 4.Verifika tal-kredenzjali
 5.Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari
 6.Kompożizzjoni tad-delegazzjonijiet interparlamentari
 7.Interpretazzjoni tar-Regoli ta' Proċedura
 8.Rettifiki (Artikolu 231 tar-Regoli ta' Proċedura)
 9.Iffirmar tal-atti adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (Artikolu 78 tar-Regoli ta' Proċedura)
 10.Trażmissjoni ta' testi ta' ftehimiet mill-Kunsill
 11.Petizzjonijiet
 12.Dokumenti mressqa
 13.Mistoqsijiet orali għal tweġiba orali (tressiq)
 14.Ordni tal-ħidma
 15.Tnedija tal-użu tas-sistema eCall immuntata fil-vettura ***II (dibattitu)
 16.Strateġija dwar l-alkoħol (dibattitu)
 17.It-Tieni Anniversarju tal-Waqgħa tal-bini Rana Plaza u s-sitwazzjoni attwali tal-Patt ta' Sostenibbiltà (dibattitu)
 18.Pjan pluriennali għall-istokkijiet tal-merluzz, l-aringi u l-laċċ ikħal fil-Baħar Baltiku u s-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet ***I (dibattitu)
 19.Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi
 20.L-obbligu ta' żbark ***I (dibattitu)
 21.Interventi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika
 22.L-implimentazzjoni tal-proċess ta' Bolonja (preżentazzjoni qasira)
 23.Il-films Ewropej fl-era diġitali (preżentazzjoni qasira)
 24.Strateġija ġdida tal-UE għall-Foresti (preżentazzjoni qasira)
 25.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 26.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Martin SCHULZ
President

1. Tkomplija tas-sessjoni

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 17.00.


2. Dikjarazzjonijiet tal-Presidenza

Il-President għamel dikjarazzjoni b'segwitu tat-terremot li laqat lin-Nepal fil-25 ta' April 2015 u li ħalla 4 000 ruħ mejta u aktar minn 6 500 midruba. Huwa appella lill-komunità internazzjonali biex tgħin lill-persuni milquta u esprima s-solidarjetà tal-Parlament Ewropew lill-qraba tal-vittmi.

Il-President semma' wkoll l-aħħar nawfraġju ta' migranti li seħħ fil-21 ta' April 2015 fil-Mediterran u li ħalla bejn 800 u 1000 ruħ mejta.

Il-Parlament osserva minuta silenzju b'tifkira tal-vittmi tat-terremot u tal-vittmi kollha tan-nawfraġji fil-Mediterran.

Fl-aħħar nett, il-President għamel dikjarazzjoni dwar id-9 persuni, fosthom Franċiż, żewġ Awstraljani u Indoneżjan, li qed jistennew li jingħataw il-piena tal-mewt fl-Indoneżja. Huwa appella lill-President Indoneżjan sabiex jerġa' japplika l-moratorju fuq il-piena tal-mewt u jirrevoka din il-piena f'pajjiżu.


3. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


4. Verifika tal-kredenzjali

Fuq proposta tal-Kumitat JURI, il-Parlament iddeċieda li jivvalida l-mandati tal-Membri Estefanía Torres Martínez, b'effett mill-25 ta' Marzu 2015, u Mihai Ţurcanu, b'effett mit-2 ta' Marzu 2015.


5. Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali, kompetenti f'din il-kwistjoni, informa lill-President li l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti Ġermaniżi rrevokaw it-talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari ta' Udo Voigt fil-kuntest ta' proċedura kriminali mibdija mill-Prosekutur Ġenerali ta' Saarbrücken. Din il-proċedura ta' tneħħija tal-immunità hija għalhekk magħluqa.


6. Kompożizzjoni tad-delegazzjonijiet interparlamentari

Il-President irċieva mill-gruppi S&D u PPE dawn it-talbiet ta' ħatra li ġejjin:

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Iran: Damiano Zoffoli

Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE: Carlos Iturgaiz ma baqax membru.


7. Interpretazzjoni tar-Regoli ta' Proċedura

L-interpretazzjoni tal-Paragrafu 1(a) tal-Anness XVI tar-Regolament dwar "Linji gwida għall-approvazzjoni tal-Kummissjoni", mogħtija mill-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali, tħabbret fil-plenarja nhar l-Erbgħa 15 ta' April 2015 (punt 6 tal- Minuti ta' 15.4.2015).

Billi ma kinitx ikkontestata minn grupp politiku jew minn almenu erbgħin Membru, skont l-Artikolu 226(3) tar-Regoli ta' Proċedura, din l-interpretazzjoni titqies adottata (P8_TA(2015)0096).


8. Rettifiki (Artikolu 231 tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-kumitati responsabbli ressqu dawn ir-rettifiki ta' testi approvati mill-Parlament Ewropew:

- Rettifika P7_TA-PROV(2014)0345(COR01) għall-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fil-15 ta' April 2014 bil-ħsieb tal-adozzjoni tad-Direttiva (UE) 2015/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi proċedura dwar l-għoti ta' informazzjoni fil-qasam tar-regolamenti tekniċi u r-regoli dwar is-servizzi tas-Soċjetà tal-Informatika P7_TA-PROV(2014)0345 (COM(2013)0932 – C7-0006/2014 – 2010/0095(COD))

- Rettifika P7_TA-PROV(2014)0123(COR01) għar-Regolament (UE) Nru 375/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta' April 2014 li jistabbilixxi l-Korp Volontarju Ewropew ta' Għajnuna Umanitarja (“l-Inizjattiva Voluntiera tal-Għajnuna tal-UE”) (ĠU L 122, 24.4.2014, p. 1) (pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fil-25 ta' Frar 2014 bil-ħsieb tal-adozzjoni għar-Regolament hawn fuq imsemmi P7_TA(2014)0123) (COM(2012)0514 – C7-0303/2012 – 2012/0245(COD))

- Rettifika P7_TA-PROV(2014)0160(COR01) għad-Direttiva 2014/40/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta' April 2014 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi tal-Istati Membri rigward il-manifattura, il-preżentazzjoni u l-bejgħ tat-tabakk u prodotti relatati u li tħassar id-Direttiva 2001/37/KE (ĠU L 127, 29.4.2014, p. 1) (pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fis-26 ta' Frar 2014 bil-ħsieb tal-adozzjoni għad-Direttiva hawn fuq imsemmija P7_TA-PROV(2014)0160) (COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD))

- Corrigendum P7_TA-PROV(2014)0416(COR01) għad-Direttiva 2014/60/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 dwar ir-ritorn ta' oġġetti kulturali mneħħija illegalment mit-territorju ta' Stat Membru u li temenda r-Regolament (UE) Nru 1024/2012 (Riformulazzjoni) (ĠU L 159, 28.5.2014, p. 1) (pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fis-16 ta' April 2014 bil-ħsieb tal-adozzjoni għad-direttiva ta' hawn fuq P7_TA-PROV(2014)0416) (COM(2013)0311 – C7-0147/2013 – 2013/0162(COD)).

Ir-rettifiki huma disponibbli fuq Europarl.

Bi qbil mal-Artikolu 231(4) tar-Regoli ta' Proċedura, dawn ir-rettifiki jitqiesu approvati sakemm fi żmien erbgħa u għoxrin siegħa mit-tħabbir tagħhom, grupp politiku jew grupp ta' mill-inqas erbgħin Membru ma jitlobx li ssir votazzjoni dwarhom.


9. Iffirmar tal-atti adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (Artikolu 78 tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-President ħabbar li, flimkien mal-President tal-Kunsill, nhar l-Erbgħa 29 ta' April 2015 se jiffirma l-atti li ġejjin, adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja:

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-monitoraġġ, ir-rappurtar u l-verifika ta' emissjonijiet tad-diossidu tal-karbonju mit-trasport marittimu, u li jemenda d-Direttiva 2009/16/KE (00020/2015/LEX - C8-0104/2015 - 2013/0224(COD))*;

- Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 94/62/KE rigward it-tnaqqis tal-konsum tal-basktijiet tal-plastik ħfief (00021/2015/LEX - C8-0105/2015 - 2013/0371(COD))*;

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jikkonċerna rekwiżiti għall-approvazzjoni skont it-tip għall-iskjerament tas-sistema eCall immuntata fil-vettura bbażata fuq is-servizz 112 u li jemenda d-Direttiva 2007/46/KE (00022/2015/LEX - C8-0106/2015 - 2013/0165(COD))*;

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fondi ta’ Investiment Ewropej fuq Terminu Twil (00097/2014/LEX - C8-0110/2015 - 2013/0214(COD));

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli komuni għall-importazzjonijiet minn ċerti pajjiżi terzi (tfassil mill-ġdid) (00007/2015/LEX - C8-0111/2015 - 2014/0168(COD));

- Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 96/53/KE li tistabbilixxi għal ċerti vetturi tat-triq li jiċċirkolaw fi ħdan il-Komunità d-dimensjonijiet massimi awtorizzati fit-traffiku nazzjonali u internazzjonali u l-piżijiet massimi awtorizzati fit-traffiku internazzjonali (00002/2015/LEX - C8-0112/2015 - 2013/0105(COD));

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ċerti proċeduri għall-applikazzjoni tal-Ftehim ta’ Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa waħda, u r Repubblika tal-Montenegro, min-naħa l-oħra (Kodifikazzjoni) (00004/2015/LEX - C8-0113/2015 - 2014/0190(COD));

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-importazzjoni fl-Unjoni ta' prodotti agrikoli li ġejjin mit-Turkija (Kodifikazzjoni) (00005/2015/LEX - C8-0114/2015 - 2014/0272(COD));

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jissospendi ċerti konċessjonijiet fuq l-importazzjoni fl-Unjoni ta' prodotti agrikoli li joriġinaw fit-Turkija (Kodifikazzjoni) (00009/2015/LEX - C8-0115/2015 - 2014/0275(COD));

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tariffi tal-interkambju għat-transazzjonijiet ta' pagament permezz ta' kard (00003/2015/LEX - C8-0116/2015 - 2013/0265(COD));

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jiftaħ u jipprovdi l-amministrazzjoni ta' ċerti kwoti tat-tariffa tal-Unjoni għal-laħam taċ-ċanga ta' kwalità għolja u għal-laħam tal-majjal, il-laħam tat-tjur, il-qamħ u l-maħlut, u tipi ta' nuħħala, il-frak iebes u fdalijiet oħra (Kodifikazzjoni) (00006/2015/LEX - C8-0117/2015 - 2014/0276(COD));

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 223/2009 dwar l-Istatistika Ewropea (00026/2015/LEX - C8-0119/2015 - 2012/0084(COD))*.

* bil-kundizzjoni li l-Parlament japprova l-pożizzjoni tal-Kunsill qabel din id-data.


10. Trażmissjoni ta' testi ta' ftehimiet mill-Kunsill

Il-Kunsill għadda kopja ċċertifikata tad-dokument li ġej:

- Protokoll għall-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa l-waħda, u r-Repubblika tat-Tuneżija, min-naħa l-oħra, dwar Ftehim Qafas bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tat-Tuneżija dwar il-prinċipji ġenerali għall-parteċipazzjoni tar-Repubblika tat-Tuneżija fil-programm tal-Unjoni.


11. Petizzjonijiet

Il-petizzjonijiet li ġejjin, li kienu tniżżlu fir-reġistru fid-dati li jidhru hawn taħt, ġew mgħoddija lill-kumitat responsabbli skont l-Artikolu 215(6) tar-Regoli ta' Proċedura:

Data: 24 ta' April 2015

(isem kunfidenzjali) (Nru 2709/2014); (isem kunfidenzjali) (Nru 2710/2014); (isem kunfidenzjali) (Nru 2711/2014); (isem kunfidenzjali) (Nru 0244/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru 0245/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru 0246/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru 0247/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru 0248/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru 0249/2015); Leif Lundgren (Nru 0250/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru 0251/2015); Riccardo Giuliano (Nru 0252/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru 0253/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru 0254/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru 0255/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru 0256/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru 0257/2015); Alexandru Pârvu (Nru 0258/2015); Regina Neumann (Nru 0259/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru 0260/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru 0261/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru 0262/2015); Riccardo Giuliano (Nru 0263/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru 0264/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru 0265/2015); William M. Trent (Nru 0266/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru 0267/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru 0268/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru 0269/2015); Andrzej Kania (122 firma) (Nru 0270/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru 0271/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru 0272/2015); Péter Szeidl (Nru 0273/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru 0274/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru 0275/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru 0276/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru 0277/2015); Beate Höß-Zenker (Nru 0278/2015); Angeline Arnaud (Nru 0279/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru 0280/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru 0281/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru 0282/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru 0283/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru 0284/2015); Johanna Wasström (Nru 0285/2015); María Nemesia García Fernández (Nru 0286/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru 0287/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru 0288/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru 0289/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru 0290/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru 0291/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru 0292/2015); Christian Ries (Nru 0293/2015); Juana Lene Martínez Almanzar (Nru 0294/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru 0295/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru 0296/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru 0297/2015); Ferenc Czimbalmos Kozma (Nru 0298/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru 0299/2015); Flavio Miccono (Nru 0300/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru 0301/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru 0302/2015); Augustin Răzvan Mirsolea (Nru 0303/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru 0304/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru 0305/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru 0306/2015); Christian Frener (Nru 0307/2015); Andoni Monforte Duart (Nru 0308/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru 0309/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru 0310/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru 0311/2015); Rudi Eifert (Nru 0312/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru 0313/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru 0314/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru 0315/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru 0316/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru 0317/2015); Sergy Alpin (Nru 0318/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru 0319/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru 0320/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru 0321/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru 0322/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru 0323/2015); Johanna Macrae (Nru 0324/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru 0325/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru 0326/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru 0327/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru 0328/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru 0329/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru 0330/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru 0331/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru 0332/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru 0333/2015); Andreas Jüttemann (Nru 0334/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru 0335/2015); Mihályné Niegreisz (Nru 0336/2015); Alejandro Peña Pérez (Nru 0337/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru 0338/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru 0339/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru 0340/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru 0341/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru 0342/2015); Elena Cambieri (Nru 0343/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru 0344/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru 0345/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru 0346/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru 0347/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru 0348/2015); (isem kunfidenzjali) (Nru 0349/2015).

Il-President avża li fid-data 24 ta' April 2015 ressaq quddiem il-kumitat responsabbli, skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 215(13) tar-Regoli ta' Proċedura, il-petizzjonijiet li rċieva l-Parlament Ewropew, mibgħuta minn persuna fiżika li mhijiex ċittadina tal-Unjoni Ewropea u li ma tgħixx fi Stat Membru.


12. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f’isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa, u l-Islanda, min-naħa l-oħra, dwar il-parteċipazzjoni tal-Islanda fit-twettiq konġunt tal-impenji tal-Unjoni Ewropea, l-Istati Membri tagħha u l-Islanda għat-tieni perijodu ta’ impenn tal-Protokoll ta’ Kjoto għall-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima (10883/2014 - C8-0088/2015 - 2014/0151(NLE))

irriferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

AFET, ITRE

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mekkaniżmu ta' kontra ċ-ċirkomvenzjoni li jipprovdi għal sospensjoni temporanja ta' preferenzi tariffarji tal-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u l-Ġeorġja, min-naħa l-oħra (COM(2015)0155 - C8-0091/2015 - 2015/0080(COD))

irriferut

responsabbli :

INTA

opinjoni :

AFET, AGRI, ITRE

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-implimentazzjoni tal-klawżola ta' salvagwardja u l-mekkaniżmu kontra ċ-ċirkomvenzjoni li jipprevedu s-sospensjoni temporanja tal-preferenzi tariffarji bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa, u r-Repubblika tal-Moldova, min-naħa l-oħra (COM(2015)0154 - C8-0092/2015 - 2015/0079(COD))

irriferut

responsabbli :

INTA

opinjoni :

AFET, AGRI, ITRE

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (EGF/2015/000 TA 2015 — Għajnuna teknika fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni) (COM(2015)0156 - C8-0093/2015 - 2015/2076(BUD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

EMPL, REGI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta’ Solidarjetà tal-UE (Għargħar fir-Rumanija, il-Bulgarija u l-Italja) (COM(2015)0162 - C8-0094/2015 - 2015/2079(BUD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

ENVI, REGI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta’ Protokoll għall-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi Assoċjazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, fuq naħa, u r-Repubblika Libaniża, fuq in-naħa l-oħra, biex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, ir-Repubblika tal-Estonja, ir-Repubblika ta’ Ċipru, ir-Repubblika tal-Latvja, ir-Repubblika tal-Litwanja, tal-Ungerija, ir-Repubblika ta’ Malta, ir-Repubblika tal-Polonja, ir-Repubblika tas-Slovenja, u r-Repubblika Slovakka fl-Unjoni Ewropea (13349/2014 - C8-0095/2015 - 2007/0078(NLE))

irriferut

responsabbli :

AFET

opinjoni :

INTA

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kummerċ ta’ ċerti prodotti tal-azzar bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal Każakistan (Kodifikazzjoni) (COM(2015)0157 - C8-0097/2015 - 2015/0082(COD))

irriferut

responsabbli :

JURI

- Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 2 għall-baġit ġenerali tal-2015 li jakkumpanja l-Proposta għal Regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 1311/2013 tat-2 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali: Pożizzjoni tal-Kunsill tal- 21 ta' April 2015 (07660/2015 - C8-0098/2015 - 2015/2013(BUD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

AFET, AGRI, LIBE, REGI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 76/621/KEE dwar l-iffissar tal-livell massimu ta’ aċidu erukiku fiż-żjut u x-xaħmijiet u r-Regolament (KE) Nru320/2006 li jistabilixxi skema temporanja għar-ristrutturar tal-industrija taz-zokkor (COM(2015)0174 - C8-0101/2015 - 2015/0090(COD))
F'konformità mal-Artikolu 137(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

AGRI

opinjoni :

DEVE, JURI, INTA

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-iffirmar, f’isem l-Unjoni u l-Istati Membri tagħha, tal-Protokoll li jemenda l-Ftehim Ewro-Mediterranju dwar l-Avjazzjoni, bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha minn naħa, u l-Gvern tal-Istat tal-Iżrael min-naħa l-oħra, sabiex tittieħed inkonsiderazzjoni l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea (12265/2014 - C8-0102/2015 - 2014/0187(NLE))

irriferut

responsabbli :

TRAN

opinjoni :

INTA

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f’isem l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, tal-Protokoll Addizzjonali għall-Ftehim dwar il-Kummerċ, l-Iżvilupp u l-Kooperazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u r-Repubblika tal-Afrika ta' Isfel, min-naħa l-oħra, biex jittieħed kont tal-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea (07657/2015 - C8-0103/2015 - 2014/0236(NLE))

irriferut

responsabbli :

DEVE

opinjoni :

INTA

2) mill-kumitati parlamentari

2.1) rapporti

- ***IRapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3030/93 dwar regoli komuni għall-importazzjoni ta' ċerti prodotti tat-tessuti minn pajjiżi terzi (COM(2014)0707 - C8-0271/2014 - 2014/0334(COD)) - Kumitat INTA - Rapporteur: Bernd Lange (A8-0026/2015)

- Rapport interim dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar it-twaqqif tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (COM(2013)0534 - 2013/0255(APP)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Monica Macovei (A8-0055/2015)

- ***IRapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1215/2009 li jintroduċi ċerti miżuri kummerċjali eċċezzjonali għal pajjiżi u territorji li jipparteċipaw fil-proċess ta’ Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni tal-Unjoni Ewropea jew li huma marbutin miegħu u li jissospendi l-applikazzjoni tiegħu fir-rigward tal-Bosnja-Ħerzegovina (COM(2014)0386 - C8-0039/2014 - 2014/0197(COD)) - Kumitat INTA - Rapporteur: Goffredo Maria Bettini (A8-0060/2015)

- ***Rakkomandazzjoni dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza lill-Istati Membri biex isiru parti, fl-interess tal-Unjoni Ewropea, għall-Konvenzjoni Internazzjonali dwar Standards ta' Taħriġ, Ċertifikazzjoni u Għassa għall-Persunal tal-Bastimenti tas-Sajd, tal-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali (15528/2014 - C8-0295/2014 - 2013/0285(NLE)) - Kumitat EMPL - Rapporteur: Sofia Ribeiro (A8-0064/2015)

- Rapport dwar ir-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-kwittanza lill-Kummissjoni 2013 (COM(2013)0570[[53]] - C8-0224/2014 - 2014/2140(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A8-0067/2015)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga għas-sena finanzjarja 2013 (COM(2014)0510[[14]] - C8-0159/2014 - 2014/2090(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0068/2015)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard għas-sena finanzjarja 2013 (COM(2014)0510[[24]] - C8-0185/2014 - 2014/2109(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0069/2015)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-aġenziji tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013: prestazzjoni, ġestjoni u kontroll finanzjarju (COM(2013)0570[[54]] - C8-0225/2014 - 2014/2139(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0070/2015)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Bankarja Ewropea għas-sena finanzjarja 2013 (COM(2014)0510[[35]] - C8-0196/2014 - 2014/2120(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0072/2015)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi għas-sena finanzjarja 2013 (COM(2014)0510[[31]] - C8-0192/2014 - 2014/2116(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0073/2015)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni għas-sena finanzjarja 2013 (COM(2014)0510[[22]] - C8-0182/2014 - 2014/2106(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0074/2015)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini għas-sena finanzjarja 2013 (COM(2014)0510[[18]] - C8-0178/2014 - 2014/2102(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0075/2015)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol għas-sena finanzjarja 2013 (COM(2014)0510[[16]] - C8-0176/2014 - 2014/2100(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0076/2015)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija għas-sena finanzjarja 2013 (COM(2014)0510[[40]] - C8-0201/2014 - 2014/2125(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0077/2015)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea għas-sena finanzjarja 2013 (COM(2014)0510[[26]] - C8-0187/2014 - 2014/2111(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0078/2015)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta’ Taħriġ Vokazzjonali għas-sena finanzjarja 2013 (COM(2014)0510[[11]] - C8-0156/2014 - 2014/2087(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0079/2015)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija għas-sena finanzjarja 2013 (COM(2014)0510[[33]] - C8-0194/2014 - 2014/2118(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0080/2015)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Uffiċċju tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi għas-sena finanzjarja 2013 (COM(2014)0510[[39]] - C8-0200/2014 - 2014/2124(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0081/2015)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013, Taqsima I – Il-Parlament Ewropew (COM(2014)0510[[02]] - C8-0147/2014 - 2014/2078(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Gilles Pargneaux (A8-0082/2015)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit taċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013 (COM(2014)0510[[17]] - C8-0177/2014 - 2014/2101(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0084/2015)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Uffiċċju Ewropew ta’ Appoġġ fil-qasam tal-Asil għas-sena finanzjarja 2013 (COM(2014)0510[[41]] - C8-0202/2014 - 2014/2126(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0085/2015)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija għas-sena finanzjarja 2013 (COM(2014)0510[[27]] - C8-0188/2014 - 2014/2112(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0086/2015)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq għas-sena finanzjarja 2013 (COM(2014)0510[[37]] - C8-0198/2014 - 2014/2122(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0087/2015)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima għas-sena finanzjarja 2013 (COM(2014)0510[[21]] - C8-0181/2014 - 2014/2105(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0088/2015)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni għas-sena finanzjarja 2013 (COM(2014)0510[[25]] - C8-0186/2014 - 2014/2110(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0089/2015)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ għas-sena finanzjarja 2013 (COM(2014)0510[[20]] - C8-0180/2014 - 2014/2104(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0090/2015)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Eurojust għas-sena finanzjarja 2013 (COM(2014)0510[[19]] - C8-0179/2014 - 2014/2103(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0091/2015)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol għas-sena finanzjarja 2013 (COM(2014)0510[[12]] - C8-0157/2014 - 2014/2088(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0092/2015)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali għas-sena finanzjarja 2013 (COM(2014)0510[[13]] - C8-0158/2014 - 2014/2089(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0093/2015)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta’ Kooperazzjoni Operattiva fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013 (COM(2014)0510[[28]] - C8-0189/2014 - 2014/2113(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0094/2015)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-GNSS Ewropea għas-sena finanzjarja 2013 (COM(2014)0510[[29]] - C8-0190/2014 - 2014/2114(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0095/2015)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol għas-sena finanzjarja 2013 (COM(2014)0510[[36]] - C8-0197/2014 - 2014/2121(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0096/2015)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel għas-sena finanzjarja 2013 (COM(2014)0510[[23]] - C8-0184/2014 - 2014/2108(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0097/2015)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi għas-sena finanzjarja 2013 (COM(2014)0510[[34]] - C8-0195/2014 - 2014/2119(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0098/2015)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għat-Tmexxija Operattiva tas-Sistemi tal-IT Fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta' Libertà, Sigurtà u Ġustizzja għas-sena finanzjarja 2013 (COM(2014)0510[[42]] - C8-0204/2014 - 2014/2128(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0099/2015)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd għas-sena finanzjarja 2013 (COM(2014)0510[[30]] - C8-0191/2014 - 2014/2115(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0100/2015)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013, Taqsima III – Il-Kummissjoni u Aġenziji Eżekuttivi (COM(2014)0510[[01]] - C8-0140/2014 - 2014/2075(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A8-0101/2015)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tat-tmien, tad-disa' u tal-għaxar Fond Ewropew għall-Iżvilupp għas-sena finanzjarja 2013 (COM(2014)0487 - C8-0146/2014 - 2014/2077(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Martina Dlabajová (A8-0102/2015)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta ARTEMIS għas-sena finanzjarja 2013 (COM(2014)0510[[46]] - C8-0208/2014 - 2014/2132(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0103/2015)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta ENIAC għas-sena finanzjarja 2013 (COM(2014)0510[[49]] - C8-0211/2014 - 2014/2135(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0104/2015)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013, Taqsima VII – Il-Kumitat tar-Reġjuni (COM(2014)0510[[07]] - C8-0152/2014 - 2014/2083(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0105/2015)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta għall-implimentazzjoni tal-Inizjattiva Teknoloġika Konġunta dwar il-Mediċini Innovattivi għas-sena finanzjarja 2013 (COM(2014)0510[[47]] - C8-0209/2014 - 2014/2133(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0106/2015)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta Clean Sky għas-sena finanzjarja 2013 (COM(2014)0510[[45]] - C8-0207/2014 - 2014/2131(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2015)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni għas-sena finanzjarja 2013 (COM(2014)0510[[43]] - C8-0205/2014 - 2014/2129(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Anders Primdahl Vistisen (A8-0108/2015)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013, Taqsima X – Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (COM(2014)0510[[10]] - C8-0155/2014 - 2014/2086(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0109/2015)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta SESAR għas-sena finanzjarja 2013 (COM(2014)0510[[44]] - C8-0206/2014 - 2014/2130(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Anders Primdahl Vistisen (A8-0110/2015)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013, Taqsima IV – Il-Qorti tal-Ġustizzja (COM(2014)0510[[04]] - C8-0149/2014 - 2014/2080(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0111/2015)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu għas-sena finanzjarja 2013 (COM(2014)0510[[48]] - C8-0210/2014 - 2014/2134(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0112/2015)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013, Taqsima V – Il-Qorti tal-Awdituri (COM(2014)0510[[05]] - C8-0150/2014 - 2014/2081(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0113/2015)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013, Taqsima VI – Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (COM(2014)0510[[06]] - C8-0151/2014 - 2014/2082(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0114/2015)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013, Taqsima VIII – L-Ombudsman Ewropew (COM(2014)0510[[08]] - C8-0153/2014 - 2014/2084(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0115/2015)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013, Taqsima II – Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill (COM(2014)0510[[03]] - C8-0148/2014 - 2014/2079(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0116/2015)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija għas-sena finanzjarja 2013 (COM(2014)0510[[38]] - C8-0199/2014 - 2014/2123(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0117/2015)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2013, Taqsima IX – Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (COM(2014)0510[[09]] - C8-0154/2014 - 2014/2085(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0118/2015)

- Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom għas-sena finanzjarja 2013 (COM(2014)0510[[32]] - C8-0193/2014 - 2014/2117(DEC)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Ryszard Czarnecki (A8-0119/2015)

- ***IRapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rapportar u t-trasparenza ta’ tranżazzjonijiet ta’ finanzjament tat-titoli (COM(2014)0040 - C7-0023/2014 - 2014/0017(COD)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Renato Soru (A8-0120/2015)

- Rapport dwar Segwitu għall-implimentazzjoni tal-Proċess ta’ Bolonja (2015/2039(INI)) - Kumitat CULT - Rapporteur: Krystyna Łybacka (A8-0121/2015)

- Rapport dwar il-films Ewropej fl-era diġitali (2014/2148(INI)) - Kumitat CULT - Rapporteur: Bogdan Brunon Wenta (A8-0123/2015)

- Abbozz ta’ rapport dwar “Strateġija ġdida tal-UE għall-Foresti: għall-foresti u s-settur ibbażat fuq il-foresti” (2014/2223(INI)) - Kumitat AGRI - Rapporteur: Elisabeth Köstinger (A8-0126/2015)

- ***IRapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi pjan pluriennali għall-istokkijiet tal-merluzz, l-aringi u l-laċċ ikħal fil-Baħar Baltiku u s-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet, li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2187/2005 u li jirrevoka r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1098/2007 (COM(2014)0614 - C8-0174/2014 - 2014/0285(COD)) - Kumitat PECH - Rapporteur: Jarosław Wałęsa (A8-0128/2015)

- ***Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, tal-Protokoll għall-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni li jistabbilixxi sħubija bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u l-Federazzjoni Russa, min-naħa l-oħra, sabiex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea (11878/2014 - C8-0006/2015 - 2014/0052(NLE)) - Kumitat AFET - Rapporteur: Gabrielius Landsbergis (A8-0129/2015)

- ***IRapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fuq ċerti proċeduri għall-applikazzjoni tal-Ftehim ta' Stabilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri, fuq naħa, u l-eks Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja, fuq l-oħra (Kodifikazzjoni) (COM(2014)0394 - C8-0041/2014 - 2014/0199(COD)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Andrzej Duda (A8-0132/2015)

- ***IRapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1304/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Soċjali Ewropew, fir-rigward ta' żieda tal-ammont ta' prefinanzjament inizjali mħallas għal programmi operazzjonali appoġġati mill-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ (COM(2015)0046 - C8-0036/2015 - 2015/0026(COD)) - Kumitat EMPL - Rapporteur: Elisabeth Morin-Chartier (A8-0134/2015)

- Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 2/2015 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2015, Taqsima III – Il-Kummissjoni (07660/2015 - C8-0098/2015 - 2015/2013(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0138/2015)

2.2) rakkomandazzjonijiet għat-tieni qari

- ***IIRakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 98/70/KE dwar il-kwalità tal-karburanti tal-petrol u tad-diżil u li temenda d-Direttiva 2009/28/KE dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli (10710/2/2014 - C8-0004/2015 - 2012/0288(COD)) - Kumitat ENVI - Rapporteur: Nils Torvalds (A8-0025/2015)

- ***IIRakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari għall-adozzjoni ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jikkonċerna r-rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip għall-iżvilupp tas-sistema eCall immuntata fil-vetturi bbażata fuq is-servizz 112 u li jemenda d-Direttiva 2007/46/KE (05130/3/2015 - C8-0063/2015 - 2013/0165(COD)) - Kumitat IMCO - Rapporteur: Olga Sehnalová (A8-0053/2015)

- ***IIRakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari għall-adozzjoni tar-regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-monitoraġġ, ir-rappurtar u l-verifika tal-emissjonijiet tad-diossidu tal-karbonju mit-trasport marittimu u li jemenda d-Direttiva 2009/16/KE (17086/1/2014 - C8-0072/2015 - 2013/0224(COD)) - Kumitat ENVI - Rapporteur: José Inácio Faria (A8-0122/2015)

- ***IIRakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bl-għan li tiġi adottata direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 94/62/KE rigward it-tnaqqis tal-konsum tal-basktijiet tal-plastik ħfief (05094/1/2015 - C8-0064/2015 - 2013/0371(COD)) - Kumitat ENVI - Rapporteur: Margrete Auken (A8-0130/2015)

- ***IIRakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari għall-adozzjoni ta' Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 223/2009 dwar l-istatistika Ewropea (05161/2/2015 - C8-0073/2015 - 2012/0084(COD)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Hugues Bayet (A8-0137/2015)


13. Mistoqsijiet orali għal tweġiba orali (tressiq)

Il-mistoqsijiet orali għal tweġiba orali li ġejjin tressqu mill-Membri (Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura):

- (O-000008/2015) imressqa minn Alberto Cirio, Glenis Willmott, Marcus Pretzell, José Inácio Faria, Younous Omarjee u Piernicola Pedicini, f'isem il-Kumitat ENVI, lill-Kummissjoni: Strateġija għall-alkoħol (2015/2543(RSP)) (B8-0108/2015);

- (O-000016/2015) imressqa minn Paolo De Castro, f'isem il-Kumitat AGRI, lill-Kummissjoni: Expo Milano 2015: 'Ikel għall-Pjaneta, Enerġija għall-Ħajja' (2015/2574(RSP)) (B8-0109/2015);

- (O-000021/2015) imressqa minn Pavel Svoboda, f'isem il-Kumitat JURI, lill-Kunsill: It-Trattat ta' Marrakexx dwar l-eċċezzjonijiet għall-jeddijiet tal-Awtur għal dawk b'diżabbiltà fil-Vista (2015/2586(RSP)) (B8-0110/2015);

- (O-000029/2015) imressqa minn Claude Moraes, f'isem il-Kumitat LIBE, lill-Kunsill: Pakkett Fruntieri Intelliġenti (2015/2614(RSP)) (B8-0111/2015);

- (O-000030/2015) imressqa minn Claude Moraes, f'isem il-Kumitat LIBE, lill-Kummissjoni: Pakkett Fruntieri Intelliġenti (2015/2614(RSP)) (B8-0112/2015);

- (O-000035/2015) imressqa minn Linda McAvan, f'isem il-Kumitat DEVE, lill-Kunsill: L-impenji tal-Istati Membri tal-UE għall-Għajnuna Uffiċjali għall-Iżvilupp (ODA) (2015/2611(RSP)) (B8-0113/2015);

- (O-000036/2015) imressqa minn Linda McAvan, f'isem il-Kumitat DEVE, lill-Kummissjoni: L-impenn tal-Istati Membri tal-UE għall-Għajnuna Uffiċjali għall-Iżvilupp (ODA) (2015/2611(RSP))(B8-0114/2015);

- (O-000031/2015) imressqa minn Silvia Costa, f'isem il-Kumitat CULT, lill-Kunsill: Il-qerda ta' siti kulturali mwettqa mill-ISIS/Da'esh (2015/2649(RSP)) (B8-0115/2015);

- (O-000032/2015) imressqa minn Silvia Costa, f'isem il-Kumitat CULT, lill-Kummissjoni: Il-qerda ta' siti kulturali mwettqa mill-ISIS/Da'esh (2015/2649(RSP)) (B8-0116/2015);

- (O-000038/2015) imressqa minn Czesław Adam Siekierski, f'isem il-Kumitat AGRI, lill-Kummissjoni: Emerġenza Xylella fastidiosa (2015/2652(RSP)) (B8-0117/2015).


14. Ordni tal-ħidma

L-abbozz definittiv tal-aġenda għas-seduti plenarji ta' April II 2015 (PE 552.730/PDOJ) tqassam.

Interventi ta': Richard Corbett, dwar is-sħubija ta' Janice Atkinson fil-grupp EFDD (Il-President wieġeb li ma rċieva l-ebda komunikazzjoni dwar dan is-suġġett) u, dwar l-istess kwistjoni, John Stuart Agnew.

°
° ° °

Ġew proposti l-bidliet li ġejjin (l-Artikolu 152 tar-Regoli ta' Proċedura):

It-Tnejn

Ma ġiet proposta l-ebda bidla.

It-Tlieta

- Talba tal-Grupp Verts/ALE biex jiddaħħal, bħala t-tielet punt tal-aġenda ta' waranofsinhar, wara d-dibattitu dwar ir-Rapport Monica Macovei - A8-0055/2015 – mingħajr tressiq ta' mozzjonijiet għal riżoluzzjoni – dibattitu dwar id-dikjarazzjoni mill-Kummissjoni dwar ir-"Rivelazzjonijiet riċenti dwar spjunaġġ organizzat fuq skala kbira mill-Aġenzija tas-Sigurtà tal-Istati Uniti (NSA), u l-implikazzjoni tal-Bundesnachrichtendienst fil-konfront taċ-ċittadini, politiċi u kumpaniji tal-UE".

Id-dibattitu dwar il-mistoqsija bi tweġiba orali "Pakkett "Fruntieri Intelliġenti" (punt 130 tal-Abbozz Definittiv tal-Aġenda) se jiġi pospost għall-perjodu ta' sessjoni ta' Mejju I 2015.

Interventi ta': Rebecca Harms f'isem il-Grupp Verts/ALE, biex tressaq it-talba, u Cornelia Ernst, biex tappoġġa t-talba.

B'VE (187 favur, 127 kontra, 9 astensjonijiet), il-Parlament approva t-talba.

- Talba tal-Grupp GUE/NGL biex jiddaħħal, bħala l-aħħar punt tal-aġenda - mingħajr tressiq ta' mozzjonijiet għal riżoluzzjoni - dibattitu dwar id-dikjarazzjoni mill-Kummissjoni dwar "Protezzjoni adegwata tal-infurmaturi u l-ġurnalisti fil-ġlieda kontra l-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa".

Interventi ta': Fabio De Masi f'isem il-Grupp GUE/NGL, biex iressaq it-talba, u Philippe Lamberts, biex jappoġġa t-talba.

Il-Parlament approva din t-talba.

L-Erbgħa

- Talba tal-Grupp S&D biex tiddaħħal, bħala l-ewwel punt tal-aġenda ta' waranofsinhar, dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar is-"Sitwazzjoni fil-Burundi", mingħajr tressiq ta' mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Kashetu Kyenge f'isem il-Grupp S&D, biex tressaq it-talba, u Philippe Lamberts, biex jappoġġa t-talba.

Il-Parlament approva din t-talba.

- Talba tal-Grupp PPE biex jiġi emendat it-titolu tad-dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar il-qtil ta' studenti fil-Kenja mill-grupp terroristiku Al-Shabaab kif ġej: "Il-persekuzzjoni tal-Insara madwar id-dinja, b'rabta mal-qtil ta' studenti fil-Kenja mill-grupp terroristiku Al-Shabaab".

Interventi ta': Manfred Weber f'isem il-Grupp PPE, biex iressaq it-talba, Kazimierz Michał Ujazdowski, biex jappoġġa t-talba, u Enrique Guerrero Salom, kontra din it-talba.

B'sejħa tal-ismijiet (192 favur, 134 kontra, 13-il astensjoni), il-Parlement approva din it-talba.

Il-Ħamis

Ma ġiet proposta l-ebda bidla.

°
° ° °

L-ordni tal-ħidma b'hekk ġie ffinalizzat.


15. Tnedija tal-użu tas-sistema eCall immuntata fil-vettura ***II (dibattitu)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari għall-adozzjoni ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jikkonċerna r-rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip għall-iżvilupp tas-sistema eCall immuntata fil-vetturi bbażata fuq is-servizz 112 u li jemenda d-Direttiva 2007/46/KE [05130/3/2015 - C8-0063/2015 - 2013/0165(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Olga Sehnalová (A8-0053/2015)

Olga Sehnalová ippreżentat ir-rakkomandazzjoni għat-tieni qari.

PRESIDENZA: David-Maria SASSOLI
Viċi President

Intervent ta': Phil Hogan (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Carlos Coelho f'isem il-Grupp PPE, Evelyne Gebhardt f'isem il-Grupp S&D, Anneleen Van Bossuyt f'isem il-Grupp ECR, Kaja Kallas f'isem il-Grupp ALDE, Merja Kyllönen f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht f'isem il-Grupp Verts/ALE, Georg Mayer Membru mhux affiljat, Andreas Schwab, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Paul Rübig, Josef Weidenholzer, Daniel Dalton, Gesine Meissner, Mylène Troszczynski, Ildikó Gáll-Pelcz, Catherine Stihler, Vicky Ford, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Nicola Danti u Richard Corbett, dan tal-aħħar dwar l-iżvolġiment tad-dibattitu.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Eva Paunova, Monika Flašíková Beňová, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Franz Obermayr, Marijana Petir u Nicola Caputo.

Interventi ta': Phil Hogan u Olga Sehnalová.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.3 tal- Minuti ta' 28.4.2015.


16. Strateġija dwar l-alkoħol (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-00008/2015) imressqa minn Alberto Cirio, Glenis Willmott, Marcus Pretzell, José Inácio Faria, Younous Omarjee u Piernicola Pedicini, f'isem il-Kumitat ENVI, lill-Kummissjoni: Strateġija għall-alkoħol (2015/2543(RSP)) (B8-0108/2015)

Giovanni La Via (President tal-Kumitat ENVI) daħal aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

PRESIDENZA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Viċi President

Phil Hogan (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb il-mistoqsija.

Interventi ta': Alberto Cirio f'isem il-Grupp PPE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Ivan Jakovčić, Glenis Willmott f'isem il-Grupp S&D, Marcus Pretzell f'isem il-Grupp ECR, José Inácio Faria f'isem il-Grupp ALDE, Younous Omarjee f'isem il-Grupp GUE/NGL, Alyn Smith f'isem il-Grupp Verts/ALE, Piernicola Pedicini f'isem il-Grupp EFDD, Mireille D'Ornano, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Anna Hedh, Peter Liese, Susanne Melior, Gesine Meissner, Françoise Grossetête, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Marc Tarabella, Biljana Borzan, Bolesław G. Piecha, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Dubravka Šuica, Soledad Cabezón Ruiz, Pilar Ayuso, Massimo Paolucci, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska u Angélique Delahaye.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Cristian-Silviu Buşoi, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Kaja Kallas, João Ferreira, Igor Šoltes, Ignazio Corrao, Miroslav Mikolášik u Doru-Claudian Frunzulică.

Intervent ta': Phil Hogan.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 128(5) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Alberto Cirio f'isem il-Grupp PPE, Glenis Willmott f'isem il-Grupp S&D, Marcus Pretzell f'isem il-Grupp ECR, José Inácio Faria f'isem il-Grupp ALDE, Younous Omarjee f'isem il-Grupp GUE/NGL, Bas Eickhout f'isem il-Grupp Verts/ALE, u Piernicola Pedicini f'isem il-Grupp EFDD, dwar Strateġija dwar l-Alkoħol (2015/2543(RSP)) (B8-0357/2015)

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.65 tal- Minuti ta' 29.4.2015.


17. It-Tieni Anniversarju tal-Waqgħa tal-bini Rana Plaza u s-sitwazzjoni attwali tal-Patt ta' Sostenibbiltà (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: It-Tieni Anniversarju tal-Waqgħa tal-bini Rana Plaza u s-sitwazzjoni attwali tal-Patt ta' Sostenibbiltà (2015/2589(RSP))

Cecilia Malmström (Membru tal-Kummissjoni) għamlet id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Cristian Dan Preda f'isem il-Grupp PPE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Marc Tarabella, Bernd Lange f'isem il-Grupp S&D, Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, Catherine Bearder f'isem il-Grupp ALDE, Anne-Marie Mineur f'isem il-Grupp GUE/NGL, Ska Keller f'isem il-Grupp Verts/ALE, Tiziana Beghin f'isem il-Grupp EFDD, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Ivan Jakovčić, Gilles Lebreton Membru mhux affiljat, Fernando Ruas, Agnes Jongerius, Helmut Scholz, Jarosław Wałęsa, Maria Arena, Lola Sánchez Caldentey, Thomas Mann, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Doru-Claudian Frunzulică, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck u David Martin.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Marijana Petir, Ramón Jáuregui Atondo, Notis Marias, Beatriz Becerra Basterrechea, Fabio Massimo Castaldo u Afzal Khan.

Intervent ta': Cecilia Malmström.

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li għandhom jitressqu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura se jitħabbru aktar tard.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.66 tal- Minuti ta' 29.4.2015.


18. Pjan pluriennali għall-istokkijiet tal-merluzz, l-aringi u l-laċċ ikħal fil-Baħar Baltiku u s-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi pjan pluriennali għall-istokkijiet tal-merluzz, l-aringi u l-laċċ ikħal fil-Baħar Baltiku u s-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet, li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2187/2005 u li jirrevoka r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1098/2007 [COM(2014)0614 - C8-0174/2014- 2014/0285(COD)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Jarosław Wałęsa (A8-0128/2015)

Jarosław Wałęsa ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Karmenu Vella (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Gabriel Mato f'isem il-Grupp PPE, Ulrike Rodust f'isem il-Grupp S&D, Marek Józef Gróbarczyk f'isem il-Grupp ECR, u Nils Torvalds f'isem il-Grupp ALDE.

PRESIDENZA: Ulrike LUNACEK
Viċi President

Interventi ta': Anja Hazekamp f'isem il-Grupp GUE/NGL, Linnéa Engström f'isem il-Grupp Verts/ALE, Marco Affronte f'isem il-Grupp EFDD, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Ivan Jakovčić, Sylvie Goddyn Membru mhux affiljata, Werner Kuhn, Ole Christensen, Louise Bours u Ricardo Serrão Santos.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Richard Corbett, Ivan Jakovčić u Igor Šoltes.

Interventi ta': Karmenu Vella u Jarosław Wałęsa.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.8 tal- Minuti ta' 28.4.2015.


19. Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi

Iveta Grigule ingħaqdet mal-Grupp ALDE b'seħħ mid-data 27 ta' April 2015.


20. L-obbligu ta' żbark ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 850/98, (KE) Nru 2187/2005, (KE) Nru 1967/2006, (KE) Nru 1098/2007, (KE) Nru 254/2002, (KE) Nru 2347/2002 u (KE) Nru 1224/2009 u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1434/98 fir-rigward tal-obbligu ta' żbark [COM(2013)0889 - C7-0465/2013 - 2013/0436(COD)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Alain Cadec (A8-0060/2014)

Alain Cadec ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Karmenu Vella (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Gabriel Mato f'isem il-Grupp PPE, Ulrike Rodust f'isem il-Grupp S&D, Ruža Tomašić f'isem il-Grupp ECR, Norica Nicolai f'isem il-Grupp ALDE, Liadh Ní Riada f'isem il-Grupp GUE/NGL, Louise Bours f'isem il-Grupp EFDD, Sylvie Goddyn Membru mhux affiljata, Francisco José Millán Mon, Clara Eugenia Aguilera García, James Nicholson, Ian Hudghton, Marco Affronte, Ricardo Serrão Santos u Julie Girling.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Jarosław Wałęsa, Notis Marias, Isabelle Thomas, Ivan Jakovčić, João Ferreira u Igor Šoltes.

Interventi ta': Karmenu Vella u Alain Cadec.

PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.9 tal- Minuti ta' 28.4.2015.


21. Interventi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika

Il-Membri li ġejjin, li xtaqu jiġbdu l-attenzjoni tal-Parlament għal kwistjonijiet ta' importanza politika, tkellmu għal minuta skont l-Artikolu 163 tar-Regoli ta' Proċedura:

József Nagy, Soledad Cabezón Ruiz, Ryszard Czarnecki, Jozo Radoš, Pablo Iglesias, Igor Šoltes, Fabio Massimo Castaldo, Gilles Lebreton, Tomáš Zdechovský, Damian Drăghici, Izaskun Bilbao Barandica, Inês Cristina Zuber, Jordi Sebastià, Sotirios Zarianopoulos, Csaba Sógor, Virginie Rozière, Zbigniew Kuźmiuk, Yana Toom, Ildikó Gáll-Pelcz, Anneliese Dodds, Marian Harkin, Renate Sommer, Iliana Iotova, Claude Rolin, Neena Gill u Doru-Claudian Frunzulică.


22. L-implimentazzjoni tal-proċess ta' Bolonja (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar Segwitu għall-implimentazzjoni tal-Proċess ta’ Bolonja [2015/2039(INI)] - Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni. Rapporteur: Krystyna Łybacka (A8-0121/2015)

Krystyna Łybacka (rapporteur) għamlet il-preżentazzjoni.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Andrea Bocskor, Momchil Nekov, Andrew Lewer, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Josu Juaristi Abaunz, Ernest Maragall, Danuta Jazłowiecka, Ilhan Kyuchyuk u Bogdan Brunon Wenta.

Intervent ta': Phil Hogan (Membru tal-Kummissjoni).

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: punt 7.11 tal- Minuti ta' 28.4.2015.


23. Il-films Ewropej fl-era diġitali (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar il-films Ewropej fl-era diġitali [2014/2148(INI)] - Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni. Rapporteur: Bogdan Brunon Wenta (A8-0123/2015)

Bogdan Brunon Wenta (rapporteur) għamel il-preżentazzjoni.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Nicola Caputo u Isabella Adinolfi.

Intervent ta': Phil Hogan (Membru tal-Kummissjoni).

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: punt 7.12 tal- Minuti ta' 28.4.2015.


24. Strateġija ġdida tal-UE għall-Foresti (preżentazzjoni qasira)

Abbozz ta’ rapport dwar “Strateġija ġdida tal-UE għall-Foresti: għall-foresti u s-settur ibbażat fuq il-foresti” [2014/2223(INI)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Elisabeth Köstinger (A8-0126/2015)

Elisabeth Köstinger (rapporteur) għamlet il-preżentazzjoni.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Maria Noichl, Angel Dzhambazki, Ulrike Müller, Miapetra Kumpula-Natri, Anthea McIntyre u Paul Brannen.

Intervent ta': Phil Hogan (Membru tal-Kummissjoni).

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: punt 7.13 tal- Minuti ta' 28.4.2015.


25. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 552.730/OJMA).


26. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.10.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Konečná, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Vilimsky, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Bendtsen, Crowley, Gabriel, Guteland, Händel, Morvai, Parker, Taylor, Vozemberg-Vrionidi

Avviż legali - Politika tal-privatezza