Kazalo 
Zapisnik
PDF 280kWORD 228k
Ponedeljek, 27. april 2015 - Strasbourg
1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Izjave predsedujočega
 3.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 4.Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev
 5.Zahteva za odvzem poslanske imunitete
 6.Sestava medparlamentarnih delegacij
 7.Razlaga Poslovnika
 8.Popravki (člen 231 Poslovnika)
 9.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)
 10.Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta
 11.Peticije
 12.Predložitev dokumentov
 13.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)
 14.Razpored dela
 15.Uvedba sistema eCall za vozila ***II (razprava)
 16.Strategija o alkoholu (razprava)
 17.Druga obletnica zrušitve poslopja Rana Plaza in stanje glede trajnostnega sporazuma (razprava)
 18.Večletni načrt za staleže trske, sleda in papaline v Baltskem morju ter ribištvo, ki izkorišča te staleže ***I (razprava)
 19.Članstvo v političnih skupinah
 20.Obveznost iztovarjanja ***I (razprava)
 21.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 22.Izvajanje bolonjskega procesa (kratka predstavitev)
 23.Evropski film v digitalni dobi (kratka predstavitev)
 24.Nova gozdarska strategija EU (kratka predstavitev)
 25.Dnevni red naslednje seje
 26.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

1. Nadaljevanje zasedanja

Seja se je začela ob 17.00.


2. Izjave predsedujočega

Predsednik je dal izjavo o potresu, ki je prizadel Nepal 25. aprila 2015 in povzročil 4000 smrti, več kot 6500 oseb pa je ranjenih. Mednarodno skupnost je pozval, naj zagotovi pomoč prizadetim prebivalcem in izrazil solidarnost Parlamenta sorodnikom žrtev.

Predsednik se je spomnil tudi najnovejšega brodoloma migrantov 21. aprila 2015 v Sredozemskem morju, ko je umrlo od 800 do 1000 oseb.

Parlement je z minuto molka počastil spomin na žrtve potresa in vse žrtve brodolomov v Sredozemlju.

Predsednik je dal še izjavo o 9 osebah, med katerimi so Francoz, dva Avstralca ter Indonezijec, ki v Indoneziji čakajo na izvršitev smrtne kazni. Indonezijskega predsednika je pozval, naj uporabi moratorij za smrtno kazen in v svoji državi odpravi to kazen.


3. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


4. Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev

Na predlog odbora JURI je Parlament potrdil veljavnost mandatov poslancev Estefaníe Torres Martínez, z začetkom veljavnosti 25. marca 2015, in Mihaia Țurcanuja, z začetkom veljavnosti 2. marca 2015.


5. Zahteva za odvzem poslanske imunitete

Odbor za pravne zadeve, ki je pristojen za to področje, je predsednika obvestil, da so nemški pristojni organi umaknili zahtevo za odvzem poslanske imunitete poslancu Udu Voigtu v okviru kazenskega postopka, ki ga je uvedel državni tožilec v Saarbrücknu. Postopek odvzema imunitete je torej zaključen.


6. Sestava medparlamentarnih delegacij

Predsednik je od političnih skupin S&D in PPE prejel naslednje zahteve za imenovanja:

Delegacija za odnose z Iranom: Damiano Zoffoli

Delegacija pri Skupni parlamentarni skupščini AKP-EU: Carlos Iturgaiz ni več član.


7. Razlaga Poslovnika

Razlaga odstavka 1(a) Priloge XVI uredbe o smernicah za potrditev Komisije, ki jo je podal Odbor za ustavne zadeve, je bila objavljena na plenarnem zasedanju v sredo, 15. aprila 2015 (točka 6 zapisnika z dne 15.4.2015).

Ker razlagi ni nasprotovala nobena politična skupina oziroma najmanj štirideset poslancev v skladu s členom 226(3) Poslovnika, se šteje za sprejeto. (P8_TA(2015)0096).


8. Popravki (člen 231 Poslovnika)

Pristojni odbori so posredovali naslednje popravke besedil, ki jih je sprejel Evropski parlament.

- Popravek P7_TA-PROV(2014)0345(COR01) stališča Evropskega parlamenta, sprejetega na prvi obravnavi 15. aprila 2014 z namenom sprejetja Direktive (EU) 2015/... Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe P7_TA-PROV(2014)0345 (COM(2013)0932 – C7-0006/2014 – 2010/0095(COD))

- Popravek P7_TA-PROV(2014)0123(COR01) Uredbe (EU) št. 375/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o ustanovitvi Evropske prostovoljske enote za humanitarno pomoč (pobuda „Prostovoljci EU za humanitarno pomoč“) (UL L 122 z dne 24.4.2014, str. 1) (stališče Evropskega parlamenta, sprejeto na prvi obravnavi dne 25. februarja 2014 z namenom sprejetja zgoraj navedene Uredbe P7_TA(2014)0123) (COM(2012)0514 – C7-0303/2012 – 2012/0245(COD))

- Popravek P7_TA-PROV(2014)0160(COR01) Direktive 2014/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o proizvodnji, predstavitvi in prodaji tobačnih in povezanih izdelkov in razveljavitvi Direktive 2001/37/ES (UL L 127 z dne 29.4.2014, str. 1) (stališče Evropskega parlamenta, sprejeto na prvi obravnavi 26. februarja 2014 z namenom sprejetja zgoraj navedene direktive P7_TA-PROV(2014)0160) (COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD))

- Popravek P7_TA-PROV(2014)0416(COR01) Direktive 2014/60/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o vračanju predmetov kulturne dediščine, ki so bili protipravno odstranjeni iz ozemlja države članice in spremembi Uredbe (EU) št. 1024/2012 (prenovitev) (UL L 159 z dne 28.5.2014, str. 1) (stališče Evropskega parlamenta, sprejeto na prvi obravnavi 16. aprila 2014 z namenom sprejetja zgoraj navedene direktive P7_TA-PROV(2014)0416) (COM(2013)0311 – C7-0147/2013 – 2013/0162(COD)).

Popravki so na voljo na strani Europarl.

V skladu s členom 231(4) Poslovnika se šteje, da so ti popravki sprejeti, če politična skupina ali vsaj štirideset poslancev najkasneje v štiriindvajsetih urah ne zahteva glasovanja o njih.


9. Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)

Predsednik je sporočil, da bo skupaj s predsednikom Sveta v sredo, 29. aprila 2015 podpisal naslednje akte, sprejete v skladu z rednim zakonodajnim postopkom:

- Uredba Evropskega Parlamenta in Sveta o spremljanju emisij ogljikovega dioksida iz pomorskega prometa, poročanju o njih in njihovem preverjanju ter spremembi Direktive 2009/16/ES (00020/2015/LEX - C8-0104/2015 - 2013/0224(COD))*;

- Direktiva Evropskega Parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 94/62/ES glede zmanjšanja potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk (00021/2015/LEX - C8-0105/2015 - 2013/0371(COD))*;

- Uredba Evropskega Parlamenta in Sveta o zahtevah za homologacijo za uvedbo sistema eCall, vgrajenega v vozilo, kot storitev številke 112 in spremembi Direktive 2007/46/ES (00022/2015/LEX - C8-0106/2015 - 2013/0165(COD))*;

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o evropskih dolgoročnih investicijskih skladih (00097/2014/LEX - C8-0110/2015 - 2013/0214(COD));

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za uvoz iz nekaterih tretjih držav (prenovitev) (00007/2015/LEX - C8-0111/2015 - 2014/0168(COD));

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 96/53/ES o določitvi največjih dovoljenih mer določenih cestnih vozil v Skupnosti v notranjem in mednarodnem prometu in največjih dovoljenih tež v mednarodnem prometu (00002/2015/LEX - C8-0112/2015 - 2013/0105(COD));

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih postopkih za uporabo Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Črno goro na drugi strani (Kodificirano besedilo) (00004/2015/LEX - C8-0113/2015 - 2014/0190(COD));

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o uvozu kmetijskih proizvodov s poreklom iz Turčije v Unijo (Kodificirano besedilo) (00005/2015/LEX - C8-0114/2015 - 2014/0272(COD));

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o začasni opustitvi določenih koncesij v zvezi z uvozom kmetijskih proizvodov s poreklom iz Turčije v Unijo (kodificirano besedilo) (00009/2015/LEX - C8-0115/2015 - 2014/0275(COD));

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o medbančnih provizijah za kartične plačilne transakcije (00003/2015/LEX - C8-0116/2015 - 2013/0265(COD));

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o odprtju in zagotavljanju upravljanja določenih tarifnih kvot Unije za visoko kakovostno goveje meso ter za prašičje meso, perutninsko meso, pšenico in soržico, otrobe, pelete in druge ostanke (Kodificirano besedilo) (00006/2015/LEX - C8-0117/2015 - 2014/0276(COD));

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 223/2009 o evropski statistiki (00026/2015/LEX - C8-0119/2015 - 2012/0084(COD))*.

* če Evropski parlament potrdi stališče Sveta pred tem datumom.


10. Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta

Svet je posredoval overjen prepis naslednje listine:

- Protokol k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Republiko Tunizijo na drugi o okvirnem sporazumu med Evropsko unijo in Republiko Tunizijo o splošnih načelih za sodelovanje Republike Tunizije v programih Unije.


11. Peticije

V skladu s členom 215(6) Poslovnika so bile pristojnemu odboru posredovane naslednje peticije, vpisane v register po spodaj navedenih datumih:

24. aprila 2015

(ime vlagatelja zaupno) (št. 2709/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2710/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 2711/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0244/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0245/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0246/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0247/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0248/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0249/2015); Leif Lundgren (št. 0250/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0251/2015); Riccardo Giuliano (št. 0252/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0253/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0254/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0255/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0256/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0257/2015); Alexandru Pârvu (št. 0258/2015); Regina Neumann (št. 0259/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0260/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0261/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0262/2015); Riccardo Giuliano (št. 0263/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0264/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0265/2015); William M. Trent (št. 0266/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0267/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0268/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0269/2015); Andrzej Kania (122 podpisnikov) (št. 0270/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0271/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0272/2015); Péter Szeidl (št. 0273/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0274/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0275/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0276/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0277/2015); Beate Höß-Zenker(št. 0278/2015); Angeline Arnaud (št. 0279/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0280/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0281/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0282/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0283/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0284/2015); Johanna Wasström (št. 0285/2015); María Nemesia García Fernández (št. 0286/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0287/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0288/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0289/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0290/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0291/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0292/2015); Christian Ries (št. 0293/2015); Juana Lene Martínez Almanzar (št. 0294/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0295/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0296/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0297/2015); Ferenc Czimbalmos Kozma (št. 0298/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0299/2015); Flavio Miccono (št. 0300/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0301/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0302/2015); Augustin Răzvan Mirsolea (št. 0303/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0304/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0305/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0306/2015); Christian Frener (št. 0307/2015); Andoni Monforte Duart (št. 0308/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0309/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0310/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0311/2015); Rudi Eifert (št. 0312/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0313/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0314/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0315/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0316/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0317/2015); Sergy Alpin (št. 0318/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0319/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0320/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0321/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0322/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0323/2015); Johanna Macrae (št. 0324/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0325/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0326/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0327/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0328/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0329/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0330/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0331/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0332/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0333/2015); Andreas Jüttemann (št. 0334/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0335/2015); Mihályné Niegreisz (št. 0336/2015); Alejandro Peña Pérez (št. 0337/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0338/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0339/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0340/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0341/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0342/2015); Elena Cambieri (št. 0343/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0344/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0345/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0346/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0347/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0348/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št. 0349/2015).

Predsednik je sporočil, da je pristojnemu odboru dne 24. aprila 2015 v skladu z določbami člena 215(13) Poslovnika, posredoval peticije, poslane Evropskemu parlamentu, ki so jih vložile fizične ali pravne osebe, ki niso državljani Evropske unije in ne prebivajo ali imajo sedež v eni od držav članic.


12. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od Sveta in Komisije

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Islandijo na drugi strani glede sodelovanja Islandije pri skupnem izpolnjevanju obveznosti Evropske unije, njenih držav članic in Islandije za drugo ciljno obdobje Kjotskega protokola k Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja, v imenu Evropske unije (10883/2014 - C8-0088/2015 - 2014/0151(NLE))

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

AFET, ITRE

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju mehanizma za preprečevanje izogibanja, ki omogoča začasno opustitev tarifnih preferencialov iz Pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Gruzijo na drugi strani (COM(2015)0155 - C8-0091/2015 - 2015/0080(COD))

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

AFET, AGRI, ITRE

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju zaščitne klavzule in mehanizma za preprečevanje izogibanja, ki zagotavljata začasno opustitev tarifnih preferencialov iz Pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Moldavijo na drugi strani (COM(2015)0154 - C8-0092/2015 - 2015/0079(COD))

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

AFET, AGRI, ITRE

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (EGF/2015/000TA2015 – tehnična pomoč na pobudo Komisije) (COM(2015)0156 - C8-0093/2015 - 2015/2076(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

EMPL, REGI

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada EU (poplave v Romuniji, Bolgariji in Italiji) (COM(2015)0162 - C8-0094/2015 - 2015/2079(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

ENVI, REGI

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Libanonsko republiko na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji (13349/2014 - C8-0095/2015 - 2007/0078(NLE))

posredovano

pristojni :

AFET

mnenje :

INTA

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o trgovini z nekaterimi jeklenimi izdelki med Evropsko unijo in Republiko Kazahstan (prilagojeno) (COM(2015)0157 - C8-0097/2015 - 2015/0082(COD))

posredovano

pristojni :

JURI

- Predlog spremembe proračuna št. 2 k splošnemu proračunu za leto 2015, priložen predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020: stališče Sveta z dne 21. aprila 2015 (07660/2015 - C8-0098/2015 - 2015/2013(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

AFET, AGRI, LIBE, REGI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi Direktive Sveta 76/621/EGS o določitvi zgornje mejne vrednosti eruka kisline v oljih in masteh in Uredbe Sveta (ES) št. 320/2006 o ustanovitvi začasne sheme za prestrukturiranje industrije sladkorja (COM(2015)0174 - C8-0101/2015 - 2015/0090(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

AGRI

mnenje :

DEVE, JURI, INTA

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o spremembi Evro sredozemskega letalskega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter vlado Države Izrael na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji v imenu Unije in njenih držav članic (12265/2014 - C8-0102/2015 - 2014/0187(NLE))

posredovano

pristojni :

TRAN

mnenje :

INTA

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Dodatnega protokola k Sporazumu o trgovini, razvoju in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Republiko Južno Afriko na drugi zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji, v imenu Evropske unije in njenih držav članic (07657/2015 - C8-0103/2015 - 2014/0236(NLE))

posredovano

pristojni :

DEVE

mnenje :

INTA

2) od odborov

2.1) poročila

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3030/93 o skupnih pravilih za uvoz nekaterih tekstilnih izdelkov po poreklu iz tretjih držav (COM(2014)0707 - C8-0271/2014 - 2014/0334(COD)) - Odbor INTA - Poročevalec: Bernd Lange (A8-0026/2015)

- Vmesno poročilo o predlogu uredbe Sveta o ustanovitvi Evropskega javnega tožilstva (COM(2013)0534 - 2013/0255(APP)) - Odbor LIBE - Poročevalka: Monica Macovei (A8-0055/2015)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1215/2009 o uvedbi izjemnih trgovinskih ukrepov za države in ozemlja, ki sodelujejo ali so povezana s stabilizacijsko-pridružitvenim procesom Evropske unije, ter začasni prekinitvi njene uporabe za Bosno in Hercegovino (COM(2014)0386 - C8-0039/2014 - 2014/0197(COD)) - Odbor INTA - Poročevalec: Goffredo Maria Bettini (A8-0060/2015)

- ***Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o pooblastitvi držav članic, da v interesu Evropske unije postanejo pogodbenice mednarodne konvencije Mednarodne pomorske organizacije o standardih za usposabljanje, izdajanje spričeval in stražarjenje za osebje na ribiških ladjah (15528/2014 - C8-0295/2014 - 2013/0285(NLE)) - Odbor EMPL - Poročevalka: Sofia Ribeiro (A8-0064/2015)

- Poročilo o posebnih poročilih Evropskega računskega sodišča v okviru razrešnice Komisiji za leto 2013 (COM(2013)0570[[53]] - C8-0224/2014 - 2014/2140(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalka: Ingeborg Gräßle (A8-0067/2015)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2013 (COM(2014)0510[[14]] - C8-0159/2014 - 2014/2090(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0068/2015)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2013 (COM(2014)0510[[24]] - C8-0185/2014 - 2014/2109(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0069/2015)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna agencij Evropske unije za proračunsko leto 2013: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor (COM(2013)0570[[54]] - C8-0225/2014 - 2014/2139(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0070/2015)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega bančnega organa za proračunsko leto 2013 (COM(2014)0510[[35]] - C8-0196/2014 - 2014/2120(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0072/2015)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2013 (COM(2014)0510[[31]] - C8-0192/2014 - 2014/2116(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0073/2015)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2013 (COM(2014)0510[[22]] - C8-0182/2014 - 2014/2106(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0074/2015)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2013 (COM(2014)0510[[18]] - C8-0178/2014 - 2014/2102(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0075/2015)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2013 (COM(2014)0510[[16]] - C8-0176/2014 - 2014/2100(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0076/2015)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2013 (COM(2014)0510[[40]] - C8-0201/2014 - 2014/2125(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0077/2015)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske železniške agencije za proračunsko leto 2013 (COM(2014)0510[[26]] - C8-0187/2014 - 2014/2111(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0078/2015)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja za proračunsko leto 2013 (COM(2014)0510[[11]] - C8-0156/2014 - 2014/2087(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0079/2015)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega policijskega urada za proračunsko leto 2013 (COM(2014)0510[[33]] - C8-0194/2014 - 2014/2118(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0080/2015)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije za proračunsko leto 2013 (COM(2014)0510[[39]] - C8-0200/2014 - 2014/2124(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0081/2015)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2013, oddelek I – Evropski parlament (COM(2014)0510[[02]] - C8-0147/2014 - 2014/2078(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Gilles Pargneaux (A8-0082/2015)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2013 (COM(2014)0510[[17]] - C8-0177/2014 - 2014/2101(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0084/2015)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2013 (COM(2014)0510[[41]] - C8-0202/2014 - 2014/2126(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0085/2015)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske policijske akademije za proračunsko leto 2013 (COM(2014)0510[[27]] - C8-0188/2014 - 2014/2112(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0086/2015)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za vrednostne papirje in trge za proračunsko leto 2013 (COM(2014)0510[[37]] - C8-0198/2014 - 2014/2122(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0087/2015)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2013 (COM(2014)0510[[21]] - C8-0181/2014 - 2014/2105(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0088/2015)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij za proračunsko leto 2013 (COM(2014)0510[[25]] - C8-0186/2014 - 2014/2110(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0089/2015)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2013 (COM(2014)0510[[20]] - C8-0180/2014 - 2014/2104(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0090/2015)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Eurojusta za proračunsko leto 2013 (COM(2014)0510[[19]] - C8-0179/2014 - 2014/2103(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0091/2015)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2013 (COM(2014)0510[[12]] - C8-0157/2014 - 2014/2088(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0092/2015)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2013 (COM(2014)0510[[13]] - C8-0158/2014 - 2014/2089(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0093/2015)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije za proračunsko leto 2013 (COM(2014)0510[[28]] - C8-0189/2014 - 2014/2113(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0094/2015)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2013 (COM(2014)0510[[29]] - C8-0190/2014 - 2014/2114(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0095/2015)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine za proračunsko leto 2013 (COM(2014)0510[[36]] - C8-0197/2014 - 2014/2121(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0096/2015)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2013 (COM(2014)0510[[23]] - C8-0184/2014 - 2014/2108(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0097/2015)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2013 (COM(2014)0510[[34]] - C8-0195/2014 - 2014/2119(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0098/2015)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice za proračunsko leto 2013 (COM(2014)0510[[42]] - C8-0204/2014 - 2014/2128(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0099/2015)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2013 (COM(2014)0510[[30]] - C8-0191/2014 - 2014/2115(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0100/2015)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2013, oddelek III – Komisija in izvajalske agencije (COM(2014)0510[[01]] - C8-0140/2014 - 2014/2075(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalka: Ingeborg Gräßle (A8-0101/2015)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna osmega, devetega in desetega Evropskega razvojnega sklada za proračunsko leto 2013 (COM(2014)0487 - C8-0146/2014 - 2014/2077(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalka: Martina Dlabajová (A8-0102/2015)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Artemis za proračunsko leto 2013 (COM(2014)0510[[46]] - C8-0208/2014 - 2014/2132(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0103/2015)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja ENIAC za proračunsko leto 2013 (COM(2014)0510[[49]] - C8-0211/2014 - 2014/2135(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0104/2015)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2013, oddelek VII – Odbor regij (COM(2014)0510[[07]] - C8-0152/2014 - 2014/2083(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0105/2015)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za izvajanje skupne tehnološke pobude za inovativna zdravila za proračunsko leto 2013 (COM(2014)0510[[47]] - C8-0209/2014 - 2014/2133(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0106/2015)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Čisto nebo za proračunsko leto 2013 (COM(2014)0510[[45]] - C8-0207/2014 - 2014/2131(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2015)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije za proračunsko leto 2013 (COM(2014)0510[[43]] - C8-0205/2014 - 2014/2129(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Anders Primdahl Vistisen (A8-0108/2015)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2013, oddelek X – Evropska služba za zunanje delovanje (COM(2014)0510[[10]] - C8-0155/2014 - 2014/2086(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0109/2015)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2013 (COM(2014)0510[[44]] - C8-0206/2014 - 2014/2130(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Anders Primdahl Vistisen (A8-0110/2015)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2013, oddelek IV – Sodišče Evropske unije (COM(2014)0510[[04]] - C8-0149/2014 - 2014/2080(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0111/2015)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik za proračunsko leto 2013 (COM(2014)0510[[48]] - C8-0210/2014 - 2014/2134(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0112/2015)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2013, oddelek V – Računsko sodišče (COM(2014)0510[[05]] - C8-0150/2014 - 2014/2081(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0113/2015)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2013, oddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odbor (COM(2014)0510[[06]] - C8-0151/2014 - 2014/2082(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0114/2015)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2013, oddelek VIII – Evropski varuh človekovih pravic (COM(2014)0510[[08]] - C8-0153/2014 - 2014/2084(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0115/2015)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2013, oddelek II – Evropski svet in Svet (COM(2014)0510[[03]] - C8-0148/2014 - 2014/2079(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0116/2015)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2013 (COM(2014)0510[[38]] - C8-0199/2014 - 2014/2123(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0117/2015)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2013, oddelek IX – Evropski nadzornik za varstvo podatkov (COM(2014)0510[[09]] - C8-0154/2014 - 2014/2085(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0118/2015)

- Poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije za oskrbo Euratom za proračunsko leto 2013 (COM(2014)0510[[32]] - C8-0193/2014 - 2014/2117(DEC)) - Odbor CONT - Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0119/2015)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o poročanju o poslih financiranja vrednostnih papirjev in njihovi preglednosti (COM(2014)0040 - C7-0023/2014 - 2014/0017(COD)) - Odbor ECON - Poročevalec: Renato Soru (A8-0120/2015)

- Poročilo o pregledu izvajanja bolonjskega procesa (2015/2039(INI)) - Odbor CULT - Poročevalka: Krystyna Łybacka (A8-0121/2015)

- Poročilo o evropskem filmu v digitalni dobi (2014/2148(INI)) - Odbor CULT - Poročevalec: Bogdan Brunon Wenta (A8-0123/2015)

- Poročilo o novi gozdarski strategiji EU: za gozdove in gozdarski sektor (2014/2223(INI)) - Odbor AGRI - Poročevalka: Elisabeth Köstinger (A8-0126/2015)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega načrta za staleže trske, sleda in papaline v Baltskem morju ter ribištvo, ki izkorišča te staleže, o spremembi Uredbe (ES) št. 2187/2005 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1098/2007 (COM(2014)0614 - C8-0174/2014 - 2014/0285(COD)) - Odbor PECH - Poročevalec: Jarosław Wałęsa (A8-0128/2015)

- *** Priporočilo o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije in njenih držav članic, Protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju, ki vzpostavlja partnerstvo med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Rusko federacijo na drugi, da se upošteva pristop Republike Hrvaške k Evropski uniji (11878/2014 - C8-0006/2015 - 2014/0052(NLE)) - Odbor AFET - Poročevalec: Gabrielius Landsbergis (A8-0129/2015)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih postopkih za uporabo Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo na drugi strani (kodificirano besedilo) (COM(2014)0394 - C8-0041/2014 - 2014/0199(COD)) - Odbor JURI - Poročevalec: Andrzej Duda (A8-0132/2015)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem socialnem skladu, glede povečanja zneska začetnega predhodnega financiranja, ki se izplača za operativne programe, podprte v okviru pobude za zaposlovanje mladih (COM(2015)0046 - C8-0036/2015 - 2015/0026(COD)) - Odbor EMPL - Poročevalka: Elisabeth Morin-Chartier (A8-0134/2015)

- Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 2/2015 za proračunsko leto 2015, Oddelek III – Komisija (07660/2015 - C8-0098/2015 - 2015/2013(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalka: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0138/2015)

2.2) priporočila za drugo obravnavo

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 98/70/ES o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva ter spremembi Direktive 2009/28/ES o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (10710/2/2014 - C8-0004/2015 - 2012/0288(COD)) - Odbor ENVI - Poročevalec: Nils Torvalds (A8-0025/2015)

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah za homologacijo za uvedbo sistema eCall, vgrajenega v vozilo, kot storitev številke 112 in spremembi Direktive 2007/46/ES (05130/3/2015 - C8-0063/2015 - 2013/0165(COD)) - Odbor IMCO - Poročevalka: Olga Sehnalová (A8-0053/2015)

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremljanju emisij ogljikovega dioksida iz pomorskega prometa, poročanju o njih in njihovem preverjanju ter spremembi Direktive 2009/16/ES (17086/1/2014 - C8-0072/2015 - 2013/0224(COD)) - Odbor ENVI - Poročevalec: José Inácio Faria (A8-0122/2015)

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 94/62/ES glede zmanjšanja potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk (05094/1/2015 - C8-0064/2015 - 2013/0371(COD)) - Odbor ENVI - Poročevalka: Margrete Auken (A8-0130/2015)

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 223/2009 o evropski statistiki (05161/2/2015 - C8-0073/2015 - 2012/0084(COD)) - Odbor ECON - Poročevalec: Hugues Bayet (A8-0137/2015)


13. Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)

Poslanci so predložili naslednja vprašanja za ustni odgovor (člen 128 Poslovnika):

- (O-000008/2015), ki so ga postavili Alberto Cirio, Glenis Willmott, Marcus Pretzell, José Inácio Faria, Younous Omarjee in Piernicola Pedicini v imenu odbora ENVI Komisiji: Strategija o alkoholu (2015/2543(RSP)) (B8-0108/2015);

- (O-000016/2015), ki ga je postavil Paolo De Castro v imenu odbora AGRI Komisiji: Razstava Expo Milano 2015: Nahranimo planet - energija za življenje (2015/2574(RSP))(B8-0109/2015);

- (O-000021/2015), ki ga je postavil Pavel Svoboda v imenu odbora JURI Svetu: Marakeška pogodba o izjemah pri avtorskih pravicah za slepe in slabovidne (2015/2586(RSP)) (B8-0110/2015);

- (O-000029/2015), ki ga je postavil Claude Moraes v imenu odbora LIBE Svetu: Sveženj o pametnih mejah (2015/2614(RSP)) (B8-0111/2015);

- (O-000030/2015), ki ga je postavil Claude Moraes v imenu odbora LIBE Komisiji: Sveženj o pametnih mejah (2015/2614(RSP)) (B8-0112/2015);

- (O-000035/2015), ki ga je postavila Linda McAvan v imenu odbora DEVE Svetu: Zaveze držav članic EU za uradno razvojno pomoč (ODA) (2015/2611(RSP)) (B8-0113/2015);

- (O-000036/2015), ki ga je postavila Linda McAvan v imenu odbora DEVE Komisiji: Zaveza držav članic EU za uradno razvojno pomoč (ODA) (2015/2611(RSP)) (B8-0114/2015);

- (O-000031/2015), ki ga je postavila Silvia Costa v imenu odbora CULT Svetu: Uničene kulturne znamenitosti po akcijah organizacije ISIS/Daiš (2015/2649(RSP)) (2015/2543(RSP)) (B8-0115/2015);

- (O-000032/2015), ki ga je postavila Silvia Costa v imenu odbora CULT, Komisiji: Uničene kulturne znamenitosti po akcijah organizacije ISIS/Daiš (2015/2649(RSP)) (B8-0116/2015);

- (O-000038/2015), ki ga je postavil Czesław Adam Siekierski v imenu odbora AGRI: Izredne razmere zaradi bakterije Xylella fastidiosa (2015/2652(RSP)) (B8-0117/2015).


14. Razpored dela

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za drugo aprilsko delno zasedanje 2015 (PE 552.730/PDOJ).

Govorila sta Richard Corbett o članstvu Janice Atkinson v skupini EFDD (predsednik je odgovoril, da v zvezi s tem ni prejel nobenega obvestila) ter John Stuart Agnew o isti zadevi.

°
° ° °

Predstavljeni so bili naslednji predlogi sprememb (člen 152 Poslovnika):

Ponedeljek

Ni sprememb.

Torek

- Zahteva skupine Verts/ALE, da se pod tretjo točko popoldanskega dnevnega reda, po razpravi o poročilu Monice Macovei – A8-0055/2015 – brez vložitve predlogov resolucij – uvrsti razprava o izjavi Komisije na temo "Nedavna razkritja o množičnem organiziranem vohunjenju, ki ga je izvajala Agencija ZDA za nacionalno varnost nad državljani EU, politiki in družbami ter vpletenost Zvezne obveščevalne službe (Bundesnachrichtendienst)".

Razprava o vprašanjih Komisiji za ustni odgovor "Sveženj o pametnih mejah"(točka 130 PDOJ) se preloži na prvo majsko delno zasedanje 2015.

Govorili sta Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, ki je utemeljila zahtevo, in Cornelia Ernst, ki je zahtevo podprla.

Parlament je zahtevo odobril (EG) (187 glasov za, 127 glasov proti, 9 vzdržanih glasov).

- Zahteva skupine GUE/NGL, da se pod zadnjo točko dnevnega reda – brez vložitve predlogov resolucij – uvrsti razprava o izjavi Komisije na temo "Ustrezna zaščita prijaviteljev nepravilnosti in novinarjev za preprečevanje davčnih utaj in izogibanja davkom".

Govorila sta Fabio De Masi v imenu skupine GUE/NGL, ki je utemeljil zahtevo, in Philippe Lamberts, ki je zahtevo podprl.

Parlament je odobril zahtevo.

Sreda

- Zahteva skupine S&D, da se pod prvo točko popoldanskega dnevnega reda uvrsti razprava o izjavi podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko na temo "Razmere v Burundiju" brez vložitve predlogov resolucij.

Govorila sta Kashetu Kyenge v imenu skupine S&D, ki je utemeljila zahtevo, in Philippe Lamberts, ki je zahtevo podprl.

Parlament je odobril zahtevo.

- Zahteva skupine PPE-DE za spremembo naslova izjave podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o poboju študentov v Keniji, ki ga je izvedla teroristična skupina Al Šabab, v "Preganjanje kristjanov po svetu, zlasti v zvezi s pobojem študentov v Keniji, ki ga je izvedla teroristična skupina Al Šabab".

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine PPE, da bi utemeljil zahtevo, Kazimierz Michał Ujazdowski, da bi jo podprl, in Enrique Guerrero Salom, ki je zahtevi nasprotoval.

Parlament je s poimenskim glasovanjem (192 za, 134 proti, 13 vzdržanih) zahtevo odobril.

Četrtek

Ni sprememb.

°
° ° °

S tem je bil določen razpored dela.


15. Uvedba sistema eCall za vozila ***II (razprava)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah za homologacijo za uvedbo sistema eCall, vgrajenega v vozilo, kot storitev številke 112 in spremembi Direktive 2007/46/ES [05130/3/2015 - C8-0063/2015 - 2013/0165(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalka: Olga Sehnalová (A8-0053/2015)

Olga Sehnalová je predstavila priporočilo za drugo obravnavo.

PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik

Govoril je Phil Hogan (član Komisije).

Govorili so Carlos Coelho v imenu skupine PPE, Evelyne Gebhardt v imenu skupine S&D, Anneleen Van Bossuyt v imenu skupine ECR, Kaja Kallas v imenu skupine ALDE, Merja Kyllönen v imenu skupine GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht v imenu skupine Verts/ALE, Georg Mayer samostojni poslanec, Andreas Schwab, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Paul Rübig, Josef Weidenholzer, Daniel Dalton, Gesine Meissner, Mylène Troszczynski, Ildikó Gáll-Pelcz, Catherine Stihler, Vicky Ford, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Nicola Danti in Richard Corbett, ki je govoril o poteku razprave.

Po postopku "catch the eye" so govorili Eva Paunova, Monika Flašíková Beňová, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Franz Obermayr, Marijana Petir in Nicola Caputo.

Govorila sta Phil Hogan in Olga Sehnalová.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.3 zapisnika z dne 28.4.2015.


16. Strategija o alkoholu (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-00008/2015), ki so ga postavili Alberto Cirio, Glenis Willmott, Marcus Pretzell, José Inácio Faria, Younous Omarjee in Piernicola Pedicini v imenu odbora ENVI Komisiji: Strategija o alkoholu ( 2015/2543(RSP)) (B8-0108/2015)

Giovanni La Via (predsednik odbora ENVI) je predstavil vprašanje.

PREDSEDSTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsednica

Phil Hogan (član Komisije) je odgovoril na vprašanje

Govorili so Alberto Cirio v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ivan Jakovčić, Glenis Willmott v imenu skupine S&D, Marcus Pretzell v imenu skupine ECR, José Inácio Faria v imenu skupine ALDE, Younous Omarjee v imenu skupine GUE/NGL, Alyn Smith v imenu skupine Verts/ALE, Piernicola Pedicini v imenu skupine EFDD, Mireille D'Ornano, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Anna Hedh, Peter Liese, Susanne Melior, Gesine Meissner, Françoise Grossetête, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Marc Tarabella, Biljana Borzan, Bolesław G. Piecha, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Dubravka Šuica, Soledad Cabezón Ruiz, Pilar Ayuso, Massimo Paolucci, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska in Angélique Delahaye.

Po postopku "catch the eye" so govorili Cristian-Silviu Buşoi, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Kaja Kallas, João Ferreira, Igor Šoltes, Ignazio Corrao, Miroslav Mikolášik in Doru-Claudian Frunzulică,

Govoril je Phil Hogan.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 128(5) Poslovnika zaključi razprava:

- Alberto Cirio v imenu skupine PPE, Glenis Willmott v imenu skupine S&D, Marcus Pretzell v imenu skupine ECR, José Inácio Faria v imenu skupine ALDE, Younous Omarjee v imenu skupine GUE/NGL, Bas Eickhout v imenu skupine Verts/ALE, in Piernicola Pedicini v imenu skupine EFDD o strategiji o alkoholu (2015/2543(RSP)) (B8-0357/2015)

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.65 zapisnika z dne 29.4.2015.


17. Druga obletnica zrušitve poslopja Rana Plaza in stanje glede trajnostnega sporazuma (razprava)

Izjava Komisije: Druga obletnica zrušitve poslopja Rana Plaza in stanje glede trajnostnega sporazuma (2015/2589(RSP))

Cecilia Malmström (članica Komisije) je podala izjavo.

Govorili so Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Marc Tarabella, Bernd Lange v imenu skupine S&D, Charles Tannock v imenu skupine ECR, Catherine Bearder v imenu skupine ALDE, Anne-Marie Mineur v imenu skupine GUE/NGL, Ska Keller v imenu skupine Verts/ALE, Tiziana Beghin v imenu skupine EFDD, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ivan Jakovčić, Gilles Lebreton samostojni poslanec, Fernando Ruas, Agnes Jongerius, Helmut Scholz, Jarosław Wałęsa, Maria Arena, Lola Sánchez Caldentey, Thomas Mann, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Doru-Claudian Frunzulică, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck in David Martin.

Po postopku "catch the eye" so govorili Marijana Petir, Ramón Jáuregui Atondo, Notis Marias, Beatriz Becerra Basterrechea, Fabio Massimo Castaldo in Afzal Khan.

Govorila je Cecilia Malmström.

Predlogi resolucij, ki se vložijo v skladu s členom 123(2) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.66 zapisnika z dne 29.4.2015.


18. Večletni načrt za staleže trske, sleda in papaline v Baltskem morju ter ribištvo, ki izkorišča te staleže ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega načrta za staleže trske, sleda in papaline v Baltskem morju ter ribištvo, ki izkorišča te staleže, o spremembi Uredbe (ES) št. 2187/2005 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1098/2007 [COM(2014)0614 - C8-0174/2014- 2014/0285(COD)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Jarosław Wałęsa (A8-0128/2015)

Jarosław Wałęsa je predstavil poročilo.

Govoril je Karmenu Vella (član Komisije).

Govorili so Gabriel Mato v imenu skupine PPE, Ulrike Rodust v imenu skupine S&D, Marek Józef Gróbarczyk v imenu skupine ECR, in Nils Torvalds v imenu skupine ALDE.

PREDSEDSTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsednica

Govorili so Anja Hazekamp v imenu skupine GUE/NGL, Linnéa Engström v imenu skupine Verts/ALE, Marco Affronte v imenu skupine EFDD, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ivan Jakovčić, Sylvie Goddyn samostojna poslanka, Werner Kuhn, Ole Christensen, Louise Bours in Ricardo Serrão Santos.

Po postopku "catch the eye" so govorili Richard Corbett, Ivan Jakovčić in Igor Šoltes.

Govorila sta Karmenu Vella in Jarosław Wałęsa.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.8 zapisnika z dne 28.4.2015.


19. Članstvo v političnih skupinah

Iveta Grigule se je priključil skupini ALDE z veljavo od 27. aprila 2015.


20. Obveznost iztovarjanja ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb Sveta (ES) št. 850/98, (ES) št. 2187/2005, (ES) št. 1967/2006, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 2347/2002 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1434/98 glede obveznosti iztovarjanja [COM(2013)0889 - C7-0465/2013 - 2013/0436(COD)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Alain Cadec (A8-0060/2014)

Alain Cadec je predstavil poročilo.

Govoril je Karmenu Vella (član Komisije).

Govorili so Gabriel Mato v imenu skupine PPE, Ulrike Rodust v imenu skupine S&D, Ruža Tomašić v imenu skupine ECR, Norica Nicolai v imenu skupine ALDE, Liadh Ní Riada v imenu skupine GUE/NGL, Louise Bours v imenu skupine EFDD, Sylvie Goddyn samostojna poslanka, Francisco José Millán Mon, Clara Eugenia Aguilera García, James Nicholson, Ian Hudghton, Marco Affronte, Ricardo Serrão Santos in Julie Girling.

Po postopku "catch the eye" so govorili Jarosław Wałęsa, Notis Marias, Isabelle Thomas, Ivan Jakovčić, João Ferreira in Igor Šoltes.

Govorila sta Karmenu Vella in Alain Cadec.

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.9 zapisnika z dne 28.4.2015.


21. Enominutni govori o zadevah političnega pomena

V skladu s členom 163 Poslovnika o enominutnih govorih so govorili naslednji poslanci, ki so želeli Parlament opozoriti na zadeve političnega pomena:

József Nagy, Soledad Cabezón Ruiz, Ryszard Czarnecki, Jozo Radoš, Pablo Iglesias, Igor Šoltes, Fabio Massimo Castaldo, Gilles Lebreton, Tomáš Zdechovský, Damian Drăghici, Izaskun Bilbao Barandica, Inês Cristina Zuber, Jordi Sebastià, Sotirios Zarianopoulos, Csaba Sógor, Virginie Rozière, Zbigniew Kuźmiuk, Yana Toom, Ildikó Gáll-Pelcz, Anneliese Dodds, Marian Harkin, Renate Sommer, Iliana Iotova, Claude Rolin, Neena Gill in Doru-Claudian Frunzulică.


22. Izvajanje bolonjskega procesa (kratka predstavitev)

Poročilo o pregledu izvajanja bolonjskega procesa [2015/2039(INI)] - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalka: Krystyna Łybacka (A8-0121/2015)

Krystyna Łybacka (poročevalka) je predstavila poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Andrea Bocskor, Momchil Nekov, Andrew Lewer, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Josu Juaristi Abaunz, Ernest Maragall, Danuta Jazłowiecka, Ilhan Kyuchyuk in Bogdan Brunon Wenta.

Govoril je Phil Hogan (član Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 7.11 zapisnika z dne 28.4.2015.


23. Evropski film v digitalni dobi (kratka predstavitev)

Poročilo o evropskem filmu v digitalni dobi [2014/2148(INI)] - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalec: Bogdan Brunon Wenta (A8-0123/2015)

Bogdan Brunon Wenta (poročevalec) je predstavil poročilo.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Nicola Caputo in Isabella Adinolfi.

Govoril je Phil Hogan (član Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 7.12 zapisnika z dne 28.4.2015.


24. Nova gozdarska strategija EU (kratka predstavitev)

Poročilo o novi gozdarski strategiji EU: za gozdove in gozdarski sektor [2014/2223(INI)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalka: Elisabeth Köstinger (A8-0126/2015)

Elisabeth Köstinger (poročevalka) je predstavila poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Maria Noichl, Angel Dzhambazki, Ulrike Müller, Miapetra Kumpula-Natri, Anthea McIntyre in Paul Brannen.

Govoril je Phil Hogan (član Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 7.13 zapisnika z dne 28.4.2015.


25. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 552.730/OJMA).


26. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.10.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jahr, Jakovčić, Jalkh, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Konečná, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Vilimsky, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Bendtsen, Crowley, Gabriel, Guteland, Händel, Morvai, Parker, Taylor, Vozemberg-Vrionidi

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov