Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 28 april 2015 - Straatsburg

3. Ingekomen stukken

Het volgende verslag is ontvangen van de Commissie BUDG:

- Verslag over de raming van de inkomsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2016 (2015/2012(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Gérard Deprez (A8-0144/2015)

Juridische mededeling - Privacybeleid