Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/0288(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0025/2015

Předložené texty :

A8-0025/2015

Rozpravy :

PV 28/04/2015 - 4
CRE 28/04/2015 - 4

Hlasování :

PV 28/04/2015 - 7.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0100

Zápis
Úterý, 28. dubna 2015 - Štrasburk

4. Směrnice o jakosti paliv a směrnice o energii z obnovitelných zdrojů ***II (rozprava)
CRE

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty a směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů [10710/2/2014 - C8-0004/2015 - 2012/0288(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Nils Torvalds (A8-0025/2015)

Nils Torvalds uvedl doporučení pro druhé čtení.

Vystoupil Miguel Arias Cañete (člen Komise).

Vystoupili: Christofer Fjellner za skupinu PPE, Seb Dance za skupinu S&D, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Emmanouil Glezos, Gerben-Jan Gerbrandy za skupinu ALDE, Kateřina Konečná za skupinu GUE/NGL, Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Tibor Szanyi a Christofer Fjellner, Piernicola Pedicini za skupinu EFDD, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Nicolas Bay – nezařazený poslanec, Peter Liese, Sergio Gaetano Cofferati, Evžen Tošenovský, Jan Huitema, Lynn Boylan, Martin Häusling, Valentinas Mazuronis, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Zoltán Balczó, Giovanni La Via, Jo Leinen, Dawid Bohdan Jackiewicz, Neoklis Sylikiotis, Roger Helmer, Bronis Ropė, Françoise Grossetête, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Petr Mach, Werner Langen, Karin Kadenbach, Pilar Ayuso, Pavel Poc, Andrzej Grzyb, Carlos Zorrinho, Ivo Belet, Damiano Zoffoli, Norbert Lins, Miapetra Kumpula-Natri, Elisabeth Köstinger a Seán Kelly.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Franc Bogovič, Maria Grapini, Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos a Claude Turmes.

Vystoupili: Miguel Arias Cañete a Nils Torvalds.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.4 zápisu ze dne 28.4.2015.

Právní upozornění - Ochrana soukromí