Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/0371(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0130/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0130/2015

Keskustelut :

PV 28/04/2015 - 5
CRE 28/04/2015 - 5

Äänestykset :

PV 28/04/2015 - 7.5
CRE 28/04/2015 - 7.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0101

Pöytäkirja
Tiistai 28. huhtikuuta 2015 - Strasbourg

5. Kevyiden muovisten kantokassien kulutuksen vähentäminen ***II (keskustelu)
CRE

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun direktiivin 94/62/EY muuttamisesta kevyiden muovisten kantokassien kulutuksen vähentämiseksi [05094/1/2015 - C8-0064/2015 - 2013/0371(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Margrete Auken (A8-0130/2015)

Margrete Auken esitteli suosituksen toiseen käsittelyyn.

Karmenu Vella (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: György Hölvényi PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Simona Bonafè S&D-ryhmän puolesta, Julie Girling ECR-ryhmän puolesta, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE-ryhmän puolesta ja Eleonora Forenza GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Ulrike LUNACEK

Puheenvuorot: Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta, Eleonora Evi EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Olaf Stuger, Peter Liese, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Iratxe García Pérez, Marcus Pretzell, Catherine Bearder, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Julie Girling ja Michèle Rivasi, Luke Ming Flanagan, Valentinas Mazuronis, Franz Obermayr, Pilar Ayuso, Karin Kadenbach, James Nicholson, Frédérique Ries, Petr Mach, Jean-François Jalkh, Dubravka Šuica, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ivan Jakovčić, Biljana Borzan, Arne Gericke, Zoltán Balczó, Francesc Gambús, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bronis Ropė, Jo Leinen, David Campbell Bannerman, John Stuart Agnew, Margrete Auken, joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen, johon David Campbell Bannerman vastasi, Lampros Fountoulis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Nikos Androulakis ja Renata Briano.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Giovanni La Via, Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Ivan Jakovčić ja Igor Šoltes.

Puheenvuorot: Karmenu Vella ja Margrete Auken.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 28.4.2015, kohta 7.5.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö