Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/0371(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0130/2015

Ingediende teksten :

A8-0130/2015

Debatten :

PV 28/04/2015 - 5
CRE 28/04/2015 - 5

Stemmingen :

PV 28/04/2015 - 7.5
CRE 28/04/2015 - 7.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0101

Notulen
Dinsdag 28 april 2015 - Straatsburg

5. Vermindering van het verbruik van lichte plastic draagtassen ***II (debat)
CRE

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 94/62/EG betreffende de vermindering van het verbruik van lichte plastic draagtassen [05094/1/2015 - C8-0064/2015 - 2013/0371(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Margrete Auken (A8-0130/2015)

Margrete Auken licht de aanbeveling voor de tweede lezing toe.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door György Hölvényi, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Simona Bonafè, namens de S&D-Fractie, Julie Girling, namens de ECR-Fractie, Gerben-Jan Gerbrandy, namens de ALDE-Fractie, en Eleonora Forenza, namens de GUE/NGL-Fractie.

VOORZITTER: Ulrike LUNACEK
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Michèle Rivasi, namens de Verts/ALE-Fractie, Eleonora Evi, namens de EFDD-Fractie, Olaf Stuger, niet-fractiegebonden lid, Peter Liese, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Iratxe García Pérez, Marcus Pretzell, Catherine Bearder, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Julie Girling en Michèle Rivasi, Luke Ming Flanagan, Valentinas Mazuronis, Franz Obermayr, Pilar Ayuso, Karin Kadenbach, James Nicholson, Frédérique Ries, Petr Mach, Jean-François Jalkh, Dubravka Šuica, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ivan Jakovčić, Biljana Borzan, Arne Gericke, Zoltán Balczó, Francesc Gambús, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bronis Ropė, Jo Leinen, David Campbell Bannerman, John Stuart Agnew, Margrete Auken, om een "blauwe kaart"-vraag te stellen David Campbell Bannerman, die hierop ingaat, Lampros Fountoulis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Nikos Androulakis en Renata Briano.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Giovanni La Via, Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Ivan Jakovčić en Igor Šoltes.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella en Margrete Auken.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.5 van de notulen van 28.4.2015.

Juridische mededeling - Privacybeleid