Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/0224(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0122/2015

Ingediende teksten :

A8-0122/2015

Debatten :

PV 28/04/2015 - 6
CRE 28/04/2015 - 6

Stemmingen :

PV 28/04/2015 - 7.6
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0102

Notulen
Dinsdag 28 april 2015 - Straatsburg

6. Kooldioxide-emissies door maritiem vervoer *** II (debat)
CRE

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad over de monitoring, de rapportage en de verificatie van kooldioxide-emissies door maritiem vervoer en tot wijziging van Richtlijn 2009/16/EG [17086/1/2014 - C8-0072/2015 - 2013/0224(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: José Inácio Faria (A8-0122/2015)

José Inácio Faria licht de aanbeveling voor de tweede lezing toe.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Christofer Fjellner, namens de PPE-Fractie, Matthias Groote, namens de S&D-Fractie, Julie Girling, namens de ECR-Fractie, Nils Torvalds, namens de ALDE-Fractie, Josu Juaristi Abaunz, namens de GUE/NGL-Fractie, Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Daniela Aiuto, namens de EFDD-Fractie, Mireille D'Ornano, niet-fractiegebonden lid, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Giovanni La Via, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Gesine Meissner, Merja Kyllönen, Dubravka Šuica, Miriam Dalli, Dawid Bohdan Jackiewicz en Kaja Kallas.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly, Ricardo Serrão Santos, Ivan Jakovčić, João Ferreira en Nicola Caputo.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete en José Inácio Faria.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.6 van de notulen van 28.4.2015.

Juridische mededeling - Privacybeleid