Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/0224(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0122/2015

Teksty złożone :

A8-0122/2015

Debaty :

PV 28/04/2015 - 6
CRE 28/04/2015 - 6

Głosowanie :

PV 28/04/2015 - 7.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0102

Protokół
Wtorek, 28 kwietnia 2015 r. - Strasburg

6. Emisje dwutlenku węgla z transportu morskiego *** II (debata)
CRE

Zalecenie do drugiego czytania dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji dwutlenku węgla z transportu morskiego oraz zmieniającego dyrektywę 2009/16/WE [17086/1/2014 - C8-0072/2015 - 2013/0224(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: José Inácio Faria (A8-0122/2015)

José Inácio Faria przedstawił zalecenie do drugiego czytania.

Głos zabrał Miguel Arias Cañete (członek Komisji).

Głos zabrali: Christofer Fjellner w imieniu grupy PPE, Matthias Groote w imieniu grupy S&D, Julie Girling w imieniu grupy ECR, Nils Torvalds w imieniu grupy ALDE, Josu Juaristi Abaunz w imieniu grupy GUE/NGL, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Daniela Aiuto w imieniu grupy EFDD, Mireille D'Ornano niezrzeszona, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Giovanni La Via, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Gesine Meissner, Merja Kyllönen, Dubravka Šuica, Miriam Dalli, Dawid Bohdan Jackiewicz i Kaja Kallas.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Seán Kelly, Ricardo Serrão Santos, Ivan Jakovčić, João Ferreira i Nicola Caputo.

Głos zabrali: Miguel Arias Cañete i José Inácio Faria.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.6 protokołu z dnia 28.4.2015.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności