Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2013(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0138/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0138/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 28/04/2015 - 7.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0098

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 28 Απριλίου 2015 - Στρασβούργο

7.2. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2015: Τροποποίηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2015 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή [07660/2015 - C8-0098/2015 - 2015/2013(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0138/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2015)0098)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου