Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0224(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0122/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0122/2015

Συζήτηση :

PV 28/04/2015 - 6
CRE 28/04/2015 - 6

Ψηφοφορία :

PV 28/04/2015 - 7.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0102

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 28 Απριλίου 2015 - Στρασβούργο

7.6. Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τις θαλάσσιες μεταφορές ***II (ψηφοφορία)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και την επαλήθευση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, από τις θαλάσσιες μεταφορές και την τροποποίηση της οδηγίας 2009/16/ΕΕ [17086/1/2014 - C8-0072/2015 - 2013/0224(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: José Inácio Faria (A8-0122/2015)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα (P8_TA(2015)0102)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου