Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/0285(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0128/2015

Ingediende teksten :

A8-0128/2015

Debatten :

PV 27/04/2015 - 18
CRE 27/04/2015 - 18
PV 22/06/2016 - 19
CRE 22/06/2016 - 19

Stemmingen :

PV 28/04/2015 - 7.8
CRE 28/04/2015 - 7.8
Stemverklaringen
PV 23/06/2016 - 8.8
CRE 23/06/2016 - 8.8

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0104
P8_TA(2016)0287

Notulen
Dinsdag 28 april 2015 - Straatsburg

7.8. Meerjarenplan voor de kabeljauw-, haring- en sprotbestanden in de Oostzee en de visserijen die deze bestanden exploiteren ***I (stemming)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een meerjarenplan voor de kabeljauw-, haring- en sprotbestanden in de Oostzee en de visserijen die deze bestanden exploiteren, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2187/2005 van de Raad en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1098/2007 van de Raad [COM(2014)0614 - C8-0174/2014- 2014/0285(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Jarosław Wałęsa (A8-0128/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P8_TA(2015)0104)

Jarosław Wałęsa (rapporteur) stelt voor de stemming over de ontwerpwetgevingsresolutie overeenkomstig artikel 61, lid 2, van het Reglement uit te stellen.

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan het voorstel. De zaak wordt bijgevolg geacht voor een nieuwe behandeling naar de bevoegde commissie te zijn terugverwezen.

Het woord werd gevoerd door:

Georg Mayer, over het verloop van de stemming.

Juridische mededeling - Privacybeleid