Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/0285(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0128/2015

Predkladané texty :

A8-0128/2015

Rozpravy :

PV 27/04/2015 - 18
CRE 27/04/2015 - 18
PV 22/06/2016 - 19
CRE 22/06/2016 - 19

Hlasovanie :

PV 28/04/2015 - 7.8
CRE 28/04/2015 - 7.8
Vysvetlenie hlasovaní
PV 23/06/2016 - 8.8
CRE 23/06/2016 - 8.8

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0104
P8_TA(2016)0287

Zápisnica
Utorok, 28. apríla 2015 - Štrasburg

7.8. Viacročný plán pre populácie tresky škvrnitej, sleďa atlantického a šproty severnej v Baltskom mori a pre rybolov využívajúci tieto populácie ***I (hlasovanie)
CRE

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre populácie tresky škvrnitej, sleďa atlantického a šproty severnej v Baltskom mori a pre rybolov využívajúci tieto populácie a ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 2187/2005 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1098/2007 [COM(2014)0614 - C8-0174/2014- 2014/0285(COD)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: Jarosław Wałęsa (A8-0128/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P8_TA(2015)0104)

Jarosław Wałęsa (spravodajca) navrhol, aby bolo hlasovanie o návrhu legislatívneho uznesenia odložené v súlade s článkom 61 ods. 2 rokovacieho poriadku.

Parlament návrh schválil. Vec sa tak považuje za vrátenú gestorskému výboru na opätovné posúdenie.

Vystúpenia:

Georg Mayer k priebehu hlasovania.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia