Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/0285(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0128/2015

Ingivna texter :

A8-0128/2015

Debatter :

PV 27/04/2015 - 18
CRE 27/04/2015 - 18
PV 22/06/2016 - 19
CRE 22/06/2016 - 19

Omröstningar :

PV 28/04/2015 - 7.8
CRE 28/04/2015 - 7.8
Röstförklaringar
PV 23/06/2016 - 8.8
CRE 23/06/2016 - 8.8

Antagna texter :

P8_TA(2015)0104
P8_TA(2016)0287

Protokoll
Tisdagen den 28 april 2015 - Strasbourg

7.8. Flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och det fiske som utnyttjar dessa bestånd ***I (omröstning)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en flerårig plan för bestånden av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön och det fiske som utnyttjar dessa bestånd, om ändring av rådets förordning (EG) nr 2187/2005 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1098/2007 [COM(2014)0614 - C8-0174/2014- 2014/0285(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Jarosław Wałęsa (A8-0128/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2015)0104)

Jarosław Wałęsa (föredragande) föreslog att omröstningen om förslaget till lagstiftningsresolution skulle skjutas upp i enlighet med artikel 61.2 i arbetsordningen.

Parlamentet godkände förslaget. Ärendet ansågs återförvisat till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling.

Inlägg:

Georg Mayer, som ställde en ordningsfråga.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy