Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 28 Απριλίου 2015 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

7. Ώρα των ψηφοφοριών
Πλήρη Πρακτικά

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


7.1. Διεθνής σύμβαση σχετικά με τα πρότυπα για το προσωπικό των αλιευτικών σκαφών *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

7.2. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2015: Τροποποίηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

7.3. Ανάπτυξη του συστήματος eCall σε οχήματα ***II (ψηφοφορία)

7.4. Οδηγία σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων και οδηγία σχετικά με την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ***II (ψηφοφορία)

7.5. Μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς ***II (ψηφοφορία)

7.6. Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τις θαλάσσιες μεταφορές ***II (ψηφοφορία)

7.7. Ευρωπαϊκές στατιστικές ***II (ψηφοφορία)

7.8. Πολυετές σχέδιο για τα αποθέματα γάδου, ρέγγας και παπαλίνας της Βαλτικής Θάλασσας και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων ***I (ψηφοφορία)

7.9. Υποχρέωση εκφόρτωσης ***I (ψηφοφορία)

7.10. Πρωτόκολλο στη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης μεταξύ ΕΚ και Ρωσίας ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση *** (ψηφοφορία)

7.11. Συνέχεια στην εφαρμογή της διαδικασίας της Μπολόνια (ψηφοφορία)

7.12. Ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος στην ψηφιακή εποχή (ψηφοφορία)

7.13. Μια νέα δασική στρατηγική της ΕΕ (ψηφοφορία)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου