Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 28. aprill 2015 - Strasbourg

ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident

7. Hääletused
Istungi stenogramm

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


7.1. Kalalaevade laevapere liikmete suhtes kohaldatavaid norme käsitlev rahvusvaheline konventsioon *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

7.2. Paranduseelarve projekt nr 2/2015: mitmeaastase finantsraamistiku 2014–2020 muutmine (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

7.3. Sõidukisisese eCall-süsteemi kasutuselevõtmine ***II (hääletus)

7.4. Kütusekvaliteedi direktiiv ja taastuvenergia direktiiv ***II (hääletus)

7.5. Õhukeste plastkandekottide tarbimise vähendamine ***II (hääletus)

7.6. Meretranspordist pärit süsinikdioksiidi heide ***II (hääletus)

7.7. Euroopa statistika ***II (hääletus)

7.8. Läänemere tursa-, räime- ja kiluvarude majandamise ja nende varude püügi mitmeaastane kava ***I (hääletus)

7.9. Lossimiskohustus ***I (hääletus)

7.10. EÜ ja Venemaa vahelise partnerluse sõlmimist käsitleva partnerlus- ja koostöölepingu protokoll, mille eesmärk on võtta arvesse Horvaatia ühinemist ELiga *** (hääletus)

7.11. Bologna protsessi rakendamine (hääletus)

7.12. Euroopa filmindus digitaalajastul (hääletus)

7.13. ELi uus metsastrateegia (hääletus)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika