Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2015. április 28., Kedd - Strasbourg

ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök

7. Szavazások órája
CRE

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


7.1. A halászhajók legénységére vonatkozó szabályokról szóló nemzetközi egyezmény *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás a Nemzetközi Tengerészeti Szervezetnek a halászhajók személyzetének képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló nemzetközi egyezményéhez az Európai Unió érdekében történő csatlakozásra a tagállamoknak adott felhatalmazásról szóló tanácsi határozat tervezetéről [15528/2014 - C8-0295/2014 - 2013/0285(NLE)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Sofia Ribeiro (A8-0064/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2015)0097)

A Parlament jóváhagyja a tanácsi határozat tervezetét.


7.2. 2/2015. sz. költségvetés-módosítási tervezet: A 2014-2020. évre vonatkozó többéves pénzügyi keret módosítása (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a 2015. évre vonatkozó 2/2015. sz. költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi álláspontról, III. szakasz, Bizottság [07660/2015 - C8-0098/2015 - 2015/2013(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0138/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2015)0098)


7.3. A fedélzeti e-segélyhívó rendszer kiépítése ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra a 112-es egységes európai segélyhívó szolgáltatáson alapuló fedélzeti e-segélyhívó rendszer kiépítésével összefüggő típus-jóváhagyási követelményekről és a 2007/46/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról [05130/3/2015 - C8-0063/2015 - 2013/0165(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Olga Sehnalová (A8-0053/2015)

(Minősített többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

A TANÁCS ÁLLÁSPONTJA

Jóváhagyottnak nyilvánítva (P8_TA(2015)0099)


7.4. Az üzemanyag-minőségről szóló irányelv és a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról szóló irányelv módosítása ***II (szavazás)

Ajánlás a második olvasatra a Tanács első olvasatbeli álláspontjáról az üzemanyag-minőségről szóló 98/70/EK irányelv és a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról szóló 2009/28/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel [10710/2/2014 - C8-0004/2015 - 2012/0288(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Nils Torvalds (A8-0025/2015)

(Minősített többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

A TANÁCS ÁLLÁSPONTJA

Módosított formában jóváhagyottnak nyilvánítva (P8_TA(2015)0100)


7.5. A könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentése ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra a 94/62/EK irányelvnek a könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentése tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából első olvasatban elfogadott tanácsi álláspontról [05094/1/2015 - C8-0064/2015 - 2013/0371(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Margrete Auken (A8-0130/2015)

(Minősített többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

A TANÁCS ÁLLÁSPONTJA

Jóváhagyottnak nyilvánítva (P8_TA(2015)0101)

Felszólalások

Nirj Deva jelzi, hogy az eljárási szabályzat I. melléklete 3. cikke (3) bekezdésének értelmében pénzügyi érdekeltség miatt nem vesz részt a szavazáson.


7.6. A tengeri szállításból eredő szén-dioxid-kibocsátás ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra a Tanács első olvasatbeli álláspontjáról a tengeri közlekedésből eredő szén-dioxid-kibocsátások nyomon követéséről, jelentéséről és hitelesítéséről, valamint a 2009/16/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából [17086/1/2014 - C8-0072/2015 - 2013/0224(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: José Inácio Faria (A8-0122/2015)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

A TANÁCS ÁLLÁSPONTJA

Jóváhagyottnak nyilvánítva (P8_TA(2015)0102)


7.7. Európai statisztikák ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra az európai statisztikákról szóló 223/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról [2012/0084(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Hugues Bayet (A8-0137/2015)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

A TANÁCS ÁLLÁSPONTJA

Jóváhagyottnak nyilvánítva (P8_TA(2015)0103)


7.8. A közönséges tőkehal, a hering és a spratt balti-tengeri állományaira és a halászatukra vonatkozó többéves terv ***I (szavazás)

Jelentés a közönséges tőkehal, a hering és a spratt balti-tengeri állományaira és a halászatukra vonatkozó többéves terv létrehozásáról, a 2187/2005/EK rendelet módosításáról és az 1098/2007/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2014)0614 - C8-0174/2014- 2014/0285(COD)] - Halászati Bizottság. Előadó: Jarosław Wałęsa (A8-0128/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P8_TA(2015)0104)

Jarosław Wałęsa (előadó) az eljárási szabályzat 61. cikkének (2) bekezdése alapján javasolja, hogy a jogalkotási állásfoglalás-tervezetről tartandó szavazást napolják el.

A Parlament elfogadja a javaslatot. Így az ügy ismételt vizsgálat céljából az illetékes bizottsághoz visszautaltnak tekintendő.

Felszólalások

Georg Mayer, a szavazás lebonyolításáról.


7.9. A fogások kirakodására vonatkozó kötelezettség ***I (szavazás)

Jelentés a 850/98/EK, a 2187/2005/EK, az 1967/2006/EK, az 1098/2007/EK, a 254/2002/EK, a 2347/2002/EK és az 1224/2009/EK rendeletnek a kirakodási kötelezettség tekintetében történő módosításáról, valamint az 1434/98/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2013)0889 - C7-0465/2013 - 2013/0436(COD)] - Halászati Bizottság. Előadó: Alain Cadec (A8-0060/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P8_TA(2015)0105)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P8_TA(2015)0105)


7.10. Az EK-Oroszország partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Horvátország uniós csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv *** (szavazás)

Ajánlás az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Orosz Föderáció közötti partnerség létrehozásáról szóló partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyvnek az Európai Unió és tagállamai nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről [11878/2014 – C8-0006/2015 - 2014/0052(NLE)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Gabrielius Landsbergis (A8-0129/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P8_TA(2015)0106)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


7.11. A bolognai folyamat végrehajtása (szavazás)

Jelentés a bolognai folyamat végrehajtásának nyomon követéséről [2015/2039(INI)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Krystyna Łybacka (A8-0121/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

ALTERNATÍV ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (benyújtotta a GUE/NGL)

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2015)0107)


7.12. Az európai film a digitális korban (szavazás)

Jelentés az európai filmről a digitális korszakban [2014/2148(INI)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Bogdan Brunon Wenta (A8-0123/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2015)0108)


7.13. Az új uniós erdőgazdálkodási stratégia (szavazás)

Jelentés az erdőket és az erdőalapú ágazatot érintő új uniós erdőgazdálkodási stratégiáról [2014/2223(INI)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Elisabeth Köstinger (A8-0126/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2015)0109)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat