Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Torek, 28. april 2015 - Strasbourg

PREDSEDSTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredsednik

7. Čas glasovanja
CRE

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


7.1. Mednarodna konvencija o standardih za osebje na ribiških ladjah *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o pooblastitvi držav članic, da v interesu Evropske unije postanejo pogodbenice mednarodne konvencije Mednarodne pomorske organizacije o standardih za usposabljanje, izdajanje spričeval in stražarjenje za osebje na ribiških ladjah [15528/2014 - C8-0295/2014 - 2013/0285(NLE)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Sofia Ribeiro (A8-0064/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2015)0097)

Parlament je odobril osnutek sklepa Sveta.


7.2. Predlog spremembe proračuna št. 2/2015: sprememba večletnega finančnega okvira za obdobje 2014-2020 (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 2/2015 za proračunsko leto 2015, Oddelek III – Komisija [07660/2015 - C8-0098/2015 - 2015/2013(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalka: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0138/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2015)0098)


7.3. Uvedba sistema eCall za vozila ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah za homologacijo za uvedbo sistema eCall, vgrajenega v vozilo, kot storitev številke 112 in spremembi Direktive 2007/46/ES [05130/3/2015 - C8-0063/2015 - 2013/0165(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalka: Olga Sehnalová (A8-0053/2015)

(potrebna kvalificirana večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

STALIŠČE SVETA

Razglašeno kot odobreno (P8_TA(2015)0099)


7.4. Direktiva o kakovosti goriva in direktiva o energiji iz obnovljivih virov ***II (glasovanje)

Osnutek priporočila za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 98/70/ES o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva ter spremembi Direktive 2009/28/ES o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov [10710/2/2014 - C8-0004/2015 - 2012/0288(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Nils Torvalds (A8-0025/2015)

(potrebna kvalificirana večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

STALIŠČE SVETA

Razglašeno kot odobreno v spremenjeni obliki (P8_TA(2015)0100)


7.5. Zmanjšanje potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 94/62/ES glede zmanjšanja potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk [05094/1/2015 - C8-0064/2015 - 2013/0371(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Margrete Auken (A8-0130/2015)

(potrebna kvalificirana večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

STALIŠČE SVETA

Razglašeno kot odobreno (P8_TA(2015)0101)

Govoril je

Nirj Deva, ki je obvestil, da v skladu s členom 3(3) Priloge I Poslovnika zaradi finančnega interesa ne bo glasoval.


7.6. Emisije ogljikovega dioksida iz pomorskega prometa ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremljanju emisij ogljikovega dioksida iz pomorskega prometa, poročanju o njih in njihovem preverjanju ter spremembi Direktive 2009/16/ES [17086/1/2014 - C8-0072/2015 - 2013/0224(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: José Inácio Faria (A8-0122/2015)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

STALIŠČE SVETA

Razglašeno kot odobreno (P8_TA(2015)0102)


7.7. Evropska statistika ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 223/2009 o evropski statistiki [2012/0084(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Hugues Bayet (A8-0137/2015)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

STALIŠČE SVETA

Razglašeno kot odobreno (P8_TA(2015)0103)


7.8. Večletni načrt za staleže trske, sleda in papaline v Baltskem morju ter ribištvo, ki izkorišča te staleže ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega načrta za staleže trske, sleda in papaline v Baltskem morju ter ribištvo, ki izkorišča te staleže, o spremembi Uredbe (ES) št. 2187/2005 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1098/2007 [COM(2014)0614 - C8-0174/2014- 2014/0285(COD)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Jarosław Wałęsa (A8-0128/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P8_TA(2015)0104)

Jarosław Wałęsa (poročevalec) je predlagal preložitev glasovanja o tem osnutku zakonodajne resolucije v skladu s členom 61(2) Poslovnika.

Parlament je odobril predlog. Zadeva je posredovana pristojnemu odboru v ponovno obravnavo.

Govoril je

Georg Mayer o poteku glasovanja.


7.9. Obveznost iztovarjanja ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb Sveta (ES) št. 850/98, (ES) št. 2187/2005, (ES) št. 1967/2006, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 2347/2002 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1434/98 glede obveznosti iztovarjanja [COM(2013)0889 - C7-0465/2013 - 2013/0436(COD)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Alain Cadec (A8-0060/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P8_TA(2015)0105)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0105)


7.10. Protokol k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med Evropskima skupnostma in Rusijo, da se upošteva pristop Hrvaške k EU *** (glasovanje)

Priporočilo o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije in njenih držav članic, Protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju, ki vzpostavlja partnerstvo med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Rusko federacijo na drugi, da se upošteva pristop Republike Hrvaške k Evropski uniji [11878/2014 – C8-0006/2015 - 2014/0052(NLE)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Gabrielius Landsbergis (A8-0129/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0106)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


7.11. Izvajanje bolonjskega procesa (glasovanje)

Poročilo o pregledu izvajanja bolonjskega procesa [2015/2039(INI)] - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalka: Krystyna Łybacka (A8-0121/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

NADOMESTNI PREDLOG RESOLUCIJE (ki ga je vložila skupina GUE/NGL)

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0107)


7.12. Evropski film v digitalni dobi (glasovanje)

Poročilo o evropskem filmu v digitalni dobi [2014/2148(INI)] - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalec: Bogdan Brunon Wenta (A8-0123/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0108)


7.13. Nova gozdarska strategija EU (glasovanje)

Poročilo o novi gozdarski strategiji EU: za gozdove in gozdarski sektor [2014/2223(INI)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalka: Elisabeth Köstinger (A8-0126/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0109)

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov